Phong thanh – Huỳnh Hiểu Minh

phongthanh

Song: 风声 – Feng Sheng – Phong thanh
Singer: 黄晓明 – Huang Xiao Ming – Huỳnh Hiểu Minh
OST: The Message 2009
Download:
MP3 | VCLIP

若你看出我那无形的

ruò nǐ kàn chū wǒ nà wú xíng de shāng hén

nhược nhĩ khán xuất ngã na vô hình đích thương ngân

Nếu em nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể anh


懂我不光是好

nǐ gāi dǒng wǒ bù guāng shì hǎo shèng

nhĩ cai đổng ngã bất quang thị hảo thắng

Thì em sẽ hiểu anh không chỉ hiếu thắng


亦邪亦正我会是的替身

yì xié yì zhèng wǒ huì shì shéi de tì shēn

diệc tà diệc chính ngã hội thị thùy đích thế thân

Vừa chính vừa tà, anh là kẻ thế thân cho ai?


真作假假当真
zhēn zuò jiǎ shí jiǎ dàng zhēn

chân tác giả thời giả đương chân

Khi thật giả đan xen lẫn lộn.


憾就算我有多

shuō lái yí hàn jiù suàn wǒ yǒu duō jiān rěn

thuyết lai di hám tựu toán ngã hữu đa kiên nhẫn

Vẫn hối tiếc dù anh đã rất kiên nhẫn


若有似无有什

ruò yǒu sì wú yǒu shén mo píng zhèng

nhược hữu tự vô hữu thập yêu bằng chứng

Bằng chứng có mà dường như không có


半喜半悲本来是两面刃

bàn xǐ bàn bēi ài běn lái shì liǎng miàn rèn

bán hỉ bán bi ái bản lai thị lưỡng diện nhận

Nữa vui nữa buồn, tình yêu lúc nào cũng có hai mặt


是非由他们议论
shì fēi yóu tā men yì lù

thị phi do tha môn nghị luận

Thị phi cũng do đàm tiếu của thiên hạ


没半点声命运却留下指
méi bàn diǎn fēng shēng mìng yùn què liú xià zhǐ wén

một bán điểm phong thanh mệnh vận khước lưu hạ chỉ văn

Không một chút phong thanh, vận mệnh lưu lại trên dấu vân tay


你却不能过问
ài nǐ què bù néng guò wèn

ái nhĩ khước bất năng quá vấn

Yêu em mà không thể bày tỏ


走漏我比敌对残忍
bié zǒu lòu fēng shēng ài wǒ bǐ dí duì cán rěn

biệt tẩu lậu phong thanh ái ngã bỉ địch đối tàn nhẫn

Che dấu phong thanh, em yêu anh mà đối xử tàn nhẫn như kẻ thù


灿烂却是近黄昏
càn làn què shì jìn huáng hūn

xán lạn khước thị cận hoàng hôn

Khi hào quang rực rỡ lại là lúc sắp hoàng hôn


~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~


若你看出我那无形的

ruò nǐ kàn chū wǒ nà wú xíng de shāng hén

nhược nhĩ khán xuất ngã na vô hình đích thương ngân

Nếu em nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể anh


懂我看你的眼神

nǐ gāi dǒng wǒ kàn nǐ de yǎn shén

nhĩ cai đổng ngã khán nhĩ đích nhãn thần

Em sẽ hiểu ánh mắt anh nhìn em


亦邪亦正我会是的替身

yì xié yì zhèng wǒ huì shì shéi de tì shēn

diệc tà diệc chính ngã hội thị thùy đích thế thân

Vừa chính vừa tà, anh là kẻ thế thân cho ai?


真作假假当真

zhēn zuò jiǎ shí jiǎ dàng zhēn

chân tác giả thời giả đương chân

Khi thật giả đan xen lẫn lộn.


走漏你却比死更冷

bié zǒu lòu fēng shēng ài nǐ què bǐ sǐ gèng lěng

biệt tẩu lậu phong thanh ái nhĩ khước bỉ tử canh lãnh

Che dấu phong thanh, anh yêu em còn lạnh lẽo hơn cái chết


灿烂却是近黄昏

càn làn què shì jìn huáng hūn

xán lạn khước thị cận hoàng hôn

Khi hào quang rực rỡ lại là lúc sắp hoàng hôn


Chú thích:

Phong thanh: âm thanh của gió

Bài dịch thứ 13

© 2009 – 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.