Category: Nhạc Hoa

1

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh – Lâm Phong

MP3 | CLIP “Thương Ương Gia Thố là Đạt lai Lạt ma đời thứ  sáu của Tây Tạng, sống vào khoảng thế kỷ mười bảy, dưới thời Khang Hy. Tương truyền Đạt lai Lạt...

0

Vu Quy – Tiểu Khúc Nhi

Song: 于归 – Vu Quy Singer: 小曲儿 – Tiểu Khúc Nhi DOwnload: MP3 传狼烟 青锋如练扫荒原 chuan lang yan qing feng ru lian sao huang yuan Truyện lang yên thanh phong như luyện tảo hoang...

2

Cửu Đỉnh Thiên Hạ – Đổng Trinh

Song: 九鼎天下 – Cửu Đỉnh Thiên HạSinger: 董贞 – Đổng TrinhGame Song: 九鼎天下 – Cửu Đỉnh Thiên Hạ Download: MP3 | VCLIP 遇见你眼底的年少轻狂 yu jian ni yan di de nian shao qing kuang Ngộ...

4

Quân Khanh Từ – Âm Tần Quái Vật ft Tiểu Ái Đích Mụ

  Song: 君卿辭 – Quân Khanh Từ Singer: 音頻怪物 & 小愛的媽 – Âm Tần Quái Vật & Tiểu Ái Đích Mụ Download: Mp3 | CLIP   我生卿未生,卿生我已老,我恨卿此生來遲,卿恨我來早。 最哀君生我未生,我生君已老,君恨我今生來遲,我恨君來早。 wo sheng qing wei sheng,qing sheng...

1

Tần Hoài Bát Diễm – Loan Phụng Minh

Song: 秦淮八艷 – Tần Hoài Bát Diễm Singer: 鸞鳳鳴 – Loan Phụng Minh nhạc đội Download: MP3 Văn án: Một nhìn lại một thời hoa liễu, lời hay thơ khéo điệu vũ lã lướt...

0

Minh Nguyệt Nan Vĩnh – Tiểu Khúc Nhi

Song: 明月难永 – Minh Nguyệt Nan Vĩnh Singer: 小曲儿 – Tiểu Khúc Nhi Gamesong: 古剑奇谭二 – Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 Download: MP3 恰少年意气乘风疾 qia shao nian yi qi cheng feng ji Thuở thiếu...

2

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Song: 风花雪月 – Phong Hoa Tuyết Nguyệt Singer: 紫堂宿、林斜阳 – Tử Đường Túc, Lâm Tà Dương Download: MP3 “我此来大凉,  wo ci lai da liang  Ta đến Đại Lương 新学了一个词,但一直不解其意, xin xue le yi ge...

3

Quyển Châu Liêm – Aki A Kiệt

Song: 卷珠帘 – Quyển Châu Liêm Singer: Aki阿杰 – Aki A Kiệt Download: MP3 | Instrumental | nhạc gốc 镌刻好每道眉间心上 juan ke hao mei dao mei jian xin shang Tuyên khắc hảo mỗi đạo...

0

Trân Tích – Lý Vũ Xuân

Song: 珍惜 – Trân Tích Singer: 李宇春 – Lý Vũ Xuân OST: 陆贞传奇 – Lục Trinh Truyền Kỳ Download: MP3   谢谢天谢谢地遇见了你 xie xie tian xie xie di yu jian le ni Tạ tạ...

Tương Tư Điệu – Linh Sa Hoa 0

Tương Tư Điệu – Linh Sa Hoa

Song: 相思调 – Tương Tư Điệu Singer: 翎沙华 – Linh Sa Hoa Download: MP3 | VCLIP 半月光照弄堂 ban yue guang zhao nong tang bán nguyệt quang chiếu lộng đường Vầng trăng khuyết soi ngõ...