Tư Mỹ Nhân – Trương Lượng Dĩnh

Song: 思美人 – Tư Mỹ Nhân
Singer: 张靓颖 – Trương Lượng Dĩnh
OST: 思美人 – Tư Mỹ Nhân
Download: FLAC

长路迢迢
cháng lù tiáo tiáo
Trường lộ điều điều
Đường xa vạn dặm
思君在远方
sī jūn zài yuǎn fāng
Tư quân tại viễn phương
Nhớ người nơi viễn xứ
白驹驰骋
bái jū chí chěng
Bạch câu trì sính
Ngựa trắng phi nhanh
星辰浩荡
xīng chén hào dàng
Tinh thần hạo đãng
Tinh tú sáng soi
心郁伤
xīn yù shāng
Tâm úc thương
Lòng buồn thương
浮云悠悠
fú yún yōu yōu
Phù vân du du
Mây trôi lững lờ
归鸟辞远乡
guī niǎo cí yuǎn xiāng
Quy điểu từ viễn hương
Chim từ biệt cố hương
上下求索
shàng xià qiú suǒ
Thượng hạ cầu tác
Người người mưu cầu
舒我衷肠
shū wǒ zhōng cháng
Thư ngã trung tràng
Lòng ta vẫn ung dung
不回望
bù huí wàng
Bất hồi vọng
Không quay lại
思美人兮心若香
sī měi rén xī xīn ruò xiāng
Tư mỹ nhân hề tâm nhược hương
Nhớ mỹ nhân lòng này hân hoan
思美人兮月苍凉
sī měi rén xī yuè cāng liáng
Tư mỹ nhân hề nguyệt thương lương
Nhớ mỹ nhân trăng nay ảm đạm
我犹香草何来美人赏
wǒ yóu xiāng cǎo hé lái měi rén shǎng
Ngã do hương thảo hà lai mỹ nhân thưởng
Ta như hương cỏ sao xứng với mỹ nhân
古人不及徒留一抹香
gǔ rén bù jí tú liú yī mǒ xiāng
Cổ nhân bất cập đồ lưu nhất mạt hương
Người xưa chẳng kịp lưu lại một chút hương
思美人兮心自香
sī měi rén xī xīn zì xiāng
Tư mỹ nhân hề tâm tự hương
Nhớ mỹ nhân lòng tự hân hoan
思美人兮梦芬芳
sī měi rén xī mèng fēn fāng
Tư mỹ nhân hề mộng phân phương
Nhớ mỹ nhân giấc mộng ngát hương
世人皆醉平生随沧浪
shì rén jiē zuì píng shēng suí cāng làng
Thế nhân giai túy bình sinh tùy thương lãng
Thế nhân mê đắm, đời ta như sóng trào
鸿飞御我九天任高翔
hóng fēi yù wǒ jiǔ tiān rèn gāo xiáng
Hồng phi ngự ngã cửu thiên nhâm cao tường
Ta cưỡi nhạn hồng bay lên tận chin tầng mây
浮云悠悠
fú yún yōu yōu
Phù vân du du
Mây trôi lững lờ
归鸟辞远乡
guī niǎo cí yuǎn xiāng
Quy điểu từ viễn hương
Chim từ biệt cố hương
上下求索
shàng xià qiú suǒ
Thượng hạ cầu tác
Người người mưu cầu
舒我衷肠
shū wǒ zhōng cháng
Thư ngã trung tràng
Lòng ta ung dung
不回望
bù huí wàng
Bất hồi vọng
Không quay đầu
思美人兮心若香
sī měi rén xī xīn ruò xiāng
Tư mỹ nhân hề tâm nhược hương
Nhớ mỹ nhân lòng này hân hoan
思美人兮月苍凉
sī měi rén xī yuè cāng liáng
Tư mỹ nhân hề nguyệt thương lương
Nhớ mỹ nhân trăng nay ảm đạm
我犹香草何来美人赏
wǒ yóu xiāng cǎo hé lái měi rén shǎng
Ngã do hương thảo hà lai mỹ nhân thưởng
Ta như hương cỏ sao xứng với mỹ nhân
古人不及徒留一抹香
gǔ rén bù jí tú liú yī mǒ xiāng
Cổ nhân bất cập đồ lưu nhất mạt hương
Người xưa chẳng kịp lưu lại một chút hương
思美人兮心自香
sī měi rén xī xīn zì xiāng
Tư mỹ nhân hề tâm tự hương
Nhớ mỹ nhân lòng tự hân hoan
思美人兮梦芬芳
sī měi rén xī mèng fēn fāng
Tư mỹ nhân hề mộng phân phương
Nhớ mỹ nhân giấc mộng ngát hương
世人皆醉平生随沧浪
shì rén jiē zuì píng shēng suí cāng làng
Thế nhân giai túy bình sinh tùy thương lãng
Thế nhân mê đắm, đời ta như sóng nước
鸿飞御我九天任高翔
hóng fēi yù wǒ jiǔ tiān rèn gāo xiáng
Hồng phi ngự ngã cửu thiên nhâm cao tường
Ta cưỡi nhạn hồng bay lên tận chin tầng mây
思美人兮心若香
sī měi rén xī xīn ruò xiāng
Tư mỹ nhân hề tâm nhược hương
Nhớ mỹ nhân lòng này hân hoan
思美人兮月苍凉
sī měi rén xī yuè cāng liáng
Tư mỹ nhân hề nguyệt thương lương
Nhớ mỹ nhân trăng nay ảm đạm
我犹香草何来美人赏
wǒ yóu xiāng cǎo hé lái měi rén shǎng
Ngã do hương thảo hà lai mỹ nhân thưởng
Ta như hương cỏ sao xứng với mỹ nhân
古人不及徒留一抹香
gǔ rén bù jí tú liú yī mǒ xiāng
Cổ nhân bất cập đồ lưu nhất mạt hương
Người xưa chẳng kịp lưu lại một chút hương
思美人兮心自香
sī měi rén xī xīn zì xiāng
Tư mỹ nhân hề tâm tự hương
Nhớ mỹ nhân lòng tự hân hoan
思美人兮梦芬芳
sī měi rén xī mèng fēn fāng
Tư mỹ nhân hề mộng phân phương
Nhớ mỹ nhân giấc mộng ngát hương
世人皆醉平生随沧浪
shì rén jiē zuì píng shēng suí cāng làng
Thế nhân giai túy bình sinh tùy thương lãng
Thế nhân mê đắm, đời ta như sóng trào
鸿飞御我九天任高翔
hóng fēi yù wǒ jiǔ tiān rèn gāo xiáng
Hồng phi ngự ngã cửu thiên nhâm cao tường
Ta cưỡi nhạn hồng bay lên tận chin tầng mây
鸿飞御我九天任高翔
hóng fēi yù wǒ jiǔ tiān rèn gāo xiáng
Hồng phi ngự ngã cửu thiên nhâm cao tường
Ta cưỡi nhạn hồng bay lên tận chin tầng mây
Chú thích:
Bài nhạc được viết dựa trên sử tích Trung Quốc giữa thi hào
Khuất Nguyên và Sở Hoài Vương. Nhân vật mỹ nhân ở đây có thể là nhân vật hư cấu
dựa trên phim là Mạc Sầu Nữ.
Phù vân, quy điểu, phi hồng là thi từ trích từ các tác phẩm
thơ của Khuất Nguyên đưa vào bài nhạc.
Phù Vân: mây trôi
Quy điểu: chim quay về
Phi hồng: chim hồng nhạn
Thượng hạ cầu tác: câu này nghĩa là ai cũng có mưu cầu
riêng.
Thương lãng: từ cổ dung để chỉ sóng nước, dòng nước
Bạch câu: ngựa trắng
Thơ của Khuất Nguyên được lấy làm cảm hứng sác tác khá nhiều,
có thể tìm một số bài như Ly Tao, Tư Mỹ Nhân Hề, Hữu Sở Tư…
Dịch bởi Nicky Le, tham khảo
từ google, baidu.

© 2017 – 2023, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.