Kiếm Hồn – Lý Vĩ

Song: 剑魂 – Kiếm Hồn
Singer: 李炜 – Lý Vĩ
OST: 射雕英雄传 2017 – Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017
Download: MP3

风声飘飘 雨也潇潇 夜半还睡不着

fēng shēng piāo piāo yǔ yě xiāo xiāo yè bàn huán shuì bù zháo
Phong thanh phiêu phiêu vũ dã tiêu tiêu dạ bán hoàn thụy bất trứ
Gió thổi đều đều mưa rơi rì rào, nữa đêm vẫn chưa ngủ được
忧伤怀抱 谁眼泪掉 窗外雨打芭蕉
yōu shāng huái bào shuí yǎn lèi diào chuāng wài yǔ dǎ bā jiāo
Ưu thương hoài bão thùy nhãn lệ điệu song ngoại vũ đả ba tiêu
Đau thương trong lòng nước mắt ai rơi, ngoài song cửa mưa lay bụi chuối
漫天繁星闪耀 人儿痴痴的笑
màn tiān fán xīng shǎn yào rén ér chī chī de xiào
Mạn thiên phồn tinh thiểm diệu nhân nhi si si đích tiếu
Bầu trời  đầy sao lấp lánh như dáng người cười si mê
不管来世只看今朝
bù guǎn lái shì zhǐ kàn jīn zhāo
Bất quản lai thế chích khán kim triêu
Chẳng mong kiếp sau chỉ cần hiện tại
抛开宿命缠绕 画一条轨道
pāo kāi sù mìng chán rào huà yī tiáo guǐ dào
Phao khai túc mệnh triền nhiễu họa nhất điều quỹ đạo
Phá vỡ số mệnh trói buộc tự vẽ một lối đi riêng
伴我逍遥去走一遭
bàn wǒ xiāo yáo qù zǒu yī zāo
Bạn ngã tiêu diêu khứ tẩu nhất tao
Bạn cùng ta hãy tiêu dao một chuyến
山外还有山比山高 半山腰
shān wài hái yǒu shān bǐ shān gāo bàn shān yāo
Sơn ngoại hoàn hữu sơn bỉ sơn cao bán sơn yêu
Đứng giữa núi cao mới thấy còn có núi cao hơn
一声惊雷摇晃树梢
yī shēng jīng léi yáo huǎng shù shāo
Nhất thanh kinh lôi diêu hoảng thụ sao
Một tiếng sấm lay động cả ngọn cây
人外还有人忘不掉 你怀抱
rén wài hái yǒu rén wàng bù diào nǐ huái bào
Nhân ngoại hoàn hữu nhân vong bất điệu nhĩ hoài bão
Bên ngoài ắt có người không quên hoài bão của ngươi
夜夜都是魂牵梦绕
yè yè dōu shì hún qiān mèng rào
Dạ dạ đô thị hồn khiên mộng nhiễu
Đêm đêm hồn về nhiễu giấc mộng
爱恨情仇都付谈笑 多寂寥
ài hèn qíng chóu dōu fù tán xiào duō jì liáo
Ái hận tình cừu đô phó đàm tiếu đa tịch lieu
Ái hận tình thù theo lời đàm tiếu đã quá tịch liêu
星辰变换诛仙桀骜
xīng chén biàn huàn zhū xiān jié ào
Tinh thần biến hoán tru tiên kiệt ngao
Tinh tú đổi dời, tru tiên bất thuần
引无数英雄竞折腰 江山多娇
yǐn wú shù yīng xióng jìng zhé yāo jiāng shān duō jiāo
Dẫn vô sổ anh hùng cạnh chiết yêu giang sơn đa kiều
Khiến bao anh hùng đua tranh phải cúi đầu giang sơn yêu kiều
封印魂魄于我剑鞘 一声咆哮
fēng yìn hún pò yú wǒ jiàn qiào yī shēng páo xiào
Phong ấn hồn phách vu ngã kiếm sao nhất thanh bào hao
Phong ấn hồn phách ta vào trong vỏ kiếm một tiếng thét gào
风声飘飘 雨也潇潇 夜半还睡不着
fēng shēng piāo piāo yǔ yě xiāo xiāo yè bàn huán shuì bù zháo
Phong thanh phiêu phiêu vũ dã tiêu tiêu dạ bán hoàn thụy bất trứ
Gió thổi đều đều mưa rơi rì rào, nữa đêm vẫn chưa ngủ được
忧伤怀抱 谁眼泪掉 窗外雨打芭蕉
yōu shāng huái bào shuí yǎn lèi diào chuāng wài yǔ dǎ bā jiāo
Ưu thương hoài bão thùy nhãn lệ điệu song ngoại vũ đả ba tiêu
Đau thương trong lòng nước mắt ai rơi, ngoài song cửa mưa lay bụi chuối
漫天繁星闪耀 人儿痴痴的笑
màn tiān fán xīng shǎn yào rén ér chī chī de xiào
Mạn thiên phồn tinh thiểm diệu nhân nhi si si đích tiếu
Bầu trời  đầy sao lấp lánh như dáng người cười si mê
不管来世只看今朝
bù guǎn lái shì zhǐ kàn jīn zhāo
Bất quản lai thế chích khán kim triêu
Chẳng mong kiếp sau chỉ cần hiện tại
抛开宿命缠绕 画一条轨道
pāo kāi sù mìng chán rào huà yī tiáo guǐ dào
Phao khai túc mệnh triền nhiễu họa nhất điều quỹ đạo
Phá vỡ số mệnh trói buộc tự vẽ một lối đi riêng
伴我逍遥去走一遭
bàn wǒ xiāo yáo qù zǒu yī zāo
Bạn ngã tiêu diêu khứ tẩu nhất tao
Bạn cùng ta hãy tiêu dao một chuyến
山外还有山比山高 半山腰
shān wài hái yǒu shān bǐ shān gāo bàn shān yāo
Sơn ngoại hoàn hữu sơn bỉ sơn cao bán sơn yêu
Đứng giữa núi cao mới thấy còn có núi cao hơn
一声惊雷摇晃树梢
yī shēng jīng léi yáo huǎng shù shāo
Nhất thanh kinh lôi diêu hoảng thụ sao
Một tiếng sấm lay động cả ngọn cây
人外还有人忘不掉 你怀抱
rén wài hái yǒu rén wàng bù diào nǐ huái bào
Nhân ngoại hoàn hữu nhân vong bất điệu nhĩ hoài bão
Bên ngoài ắt có người không quên hoài bão của ngươi
夜夜都是魂牵梦绕
yè yè dōu shì hún qiān mèng rào
Dạ dạ đô thị hồn khiên mộng nhiễu
Đêm đêm hồn về nhiễu giấc mộng
爱恨情仇都付谈笑 多寂寥
ài hèn qíng chóu dōu fù tán xiào duō jì liáo
Ái hận tình cừu đô phó đàm tiếu đa tịch lieu
Ái hận tình thù theo lời đàm tiếu đã quá tịch liêu
星辰变换诛仙桀骜
xīng chén biàn huàn zhū xiān jié ào
Tinh thần biến hoán tru tiên kiệt ngao
Tinh tú đổi dời, tru tiên bất thuần
引无数英雄竞折腰 江山多娇
yǐn wú shù yīng xióng jìng zhé yāo jiāng shān duō jiāo
Dẫn vô sổ anh hùng cạnh chiết yêu giang sơn đa kiều
Khiến bao anh hùng đua tranh phải cúi đầu giang sơn yêu kiều
封印魂魄于我剑鞘 一声咆哮
fēng yìn hún pò yú wǒ jiàn qiào yī shēng páo xiào
Phong ấn hồn phách vu ngã kiếm sao nhất thanh bào hao
Phong ấn hồn phách ta vào trong vỏ kiếm một tiếng thét gào
山外还有山比山高 半山腰
shān wài hái yǒu shān bǐ shān gāo bàn shān yāo
Sơn ngoại hoàn hữu sơn bỉ sơn cao bán sơn yêu
Đứng giữa núi cao mới thấy còn có núi cao hơn
一声惊雷摇晃树梢
yī shēng jīng léi yáo huǎng shù shāo
Nhất thanh kinh lôi diêu hoảng thụ sao
Một tiếng sấm lay động cả ngọn cây
人外还有人忘不掉 你怀抱
rén wài hái yǒu rén wàng bù diào nǐ huái bào
Nhân ngoại hoàn hữu nhân vong bất điệu nhĩ hoài bão
Bên ngoài ắt có người không quên hoài bão của ngươi
夜夜都是魂牵梦绕
yè yè dōu shì hún qiān mèng rào
Dạ dạ đô thị hồn khiên mộng nhiễu
Đêm đêm hồn về nhiễu giấc mộng
爱恨情仇都付谈笑 多寂寥
ài hèn qíng chóu dōu fù tán xiào duō jì liáo
Ái hận tình cừu đô phó đàm tiếu đa tịch lieu
Ái hận tình thù theo lời đàm tiếu đã quá tịch liêu
星辰变换诛仙桀骜
xīng chén biàn huàn zhū xiān jié ào
Tinh thần biến hoán tru tiên kiệt ngao
Tinh tú đổi dời, tru tiên bất thuần
引无数英雄竞折腰 江山多娇
yǐn wú shù yīng xióng jìng zhé yāo jiāng shān duō jiāo
Dẫn vô sổ anh hùng cạnh chiết yêu giang sơn đa kiều
Khiến bao anh hùng đua tranh phải cúi đầu giang sơn yêu kiều
封印魂魄于我剑鞘 一声咆哮
fēng yìn hún pò yú wǒ jiàn qiào yī shēng páo xiào
Phong ấn hồn phách vu ngã kiếm sao nhất thanh bào hao
Phong ấn hồn phách ta vào trong vỏ kiếm một tiếng thét gào
Chú thích:
Ba tiêu: cây chuối
Thụ soa: ngọn cây
Tru tiên: giết tiên
Kiệt ngao: bướng bỉnh, bất thuần
Hoài bão: tâm nguyện, khát vọng

© 2017 – 2021, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.