Dắt Ta Bay – Lâm Chí Linh

Song: 带我飞 – dai wo fei – Dắt ta bay
Singer: 林志玲 – Lâm Chí Linh
OST: Treasure Hunter – Thích Lăng
Download:
MP3 | VCLIP

说我像个孩子爱耍赖
nǐ shuō wǒ xiàng gè hái zi ài shuǎ lài

Nhĩ thuyết ngã tượng cá hài tử ái sái lại

Chàng nói ta giống như một đứa trẻ thích đùa
须逞强因为雨不在
fēng wú xū chěng qiáng yīn wéi yǔ bù zài

Phong vô tu sính cường nhân vi vũ bất tại

Gió không nổi lên vì chẳng có mưa nơi này
羽毛飞飘舞在静止沙漏中
yǔ máo fēi piāo wǔ zài jìng zhǐ shā lòu zhōng

Vũ mao phi phiêu vũ tại tĩnh chỉ sa lậu trung

Lông vũ khẽ bay giữa sa mạc tĩnh lặng
思念傻傻地水中游
sī niàn shǎ shǎ dì shuǐ zhōng yóu

Tư niệm sỏa sỏa địa thủy trung du

Nhớ thương khờ dại thả trôi theo dòng nước
剪不断彷佛坠落万尘空
jiǎn bù duàn páng fó zhuì luò wàn chén kōng

Tiễn bất đoạn bàng phật trụy lạc vạn trần không

Không dứt bỏ được, tương tư phảng phất bay vào không trung
乱浮云但添愁外愁
lǐ huán luàn fú yún dàn tiān chóu wài chóu

Lý hoàn loạn phù vân đãn thiêm sầu ngoại sầu

Phù vân giăng lối, lòng càng thêm sầu
难将息躲於乍暖还寒之际
nán jiāng xī duǒ yú zhà nuǎn huán hán zhī jì

Nan tương tức đóa vu sạ noãn hoàn hàn chi tế

Khó mà an lòng, đã trốn chạy đến nơi ấm ấp sao vẫn cảm thấy lạnh giá
带我飞为你我们 可以
dài wǒ fēi yīn wéi nǐ wǒ men kě yǐ
Đái ngã phi nhân vi nhĩ ngã môn khả dĩ

Hãy dắt ta bay cùng chàng, chúng ta cùng bay
寻寻觅觅浮浮沉沉
xún xún mì mì fú fú chén chén
Tầm tầm mịch mịch phù phù trầm trầm

Tìm tìm kiếm kiếm thăng thăng trầm trầm
边无际应不应该
wú biān wú jì yìng bù yīng gāi
Vô biên vô tế ứng bất ứng cai

Không bờ không bến, nên hay không nên
一字一语爱是千种姿态
yī zì yī yǔ ài shì qiān zhòng zī tài
Nhất tự nhất ngữ ái thị thiên chủng tư thái

Chỉ một chữ yêu mà có muôn nghìn cách bày tỏ
无挂无碍到现在才明

wú guo wú ài dào xiàn zài cái míng bái

Vô dũ vô ngại đáo hiện tại tài minh bạch

Giờ mới hiểu rõ thế nào là tự do tự tại

Bài dịch thứ 54

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.