Mỹ Nhân Quan

Song: 美人关 – měi rén guān – Mỹ Nhân Quan
Singer: 风中采莲 – fēng zhōng cǎi lián – Phong Trung Thái Liên
Download:
MP3

千年月光洒满了西窗

qiān nián yuè guāng sǎ mǎn le xī chuāng

Thiên niên nguyệt quang sái mãn liễu tây song

Ánh trăng nghìn năm đã phủ đầy ngoài cửa tây
胭脂沾染了风霜

yān zhī zhān rǎn le fēng shuāng

Yên chi triêm nhiễm liễu phong sương

Má hồng nhuốm màu phong sương

青铜镜上初见你模样

qīng tóng jìng shàng chū jiàn nǐ mó yàng

Thanh đồng kính thượng sơ kiến nhĩ mô dạng

Thoáng thấy dung nhan của người trong gương đồng
朵珠花淡梳妆
yī duǒ zhū huā dàn shū zhuāng

Nhất đóa châu hoa đạm sơ trang

Cài nhành trâm ngọc tạm điểm trang
千年寂寞为谁画中藏
qiān nián jì mò wéi shéi huà zhōng cáng

Thiên niên tịch mịch vi thùy họa trung tàng

Nghìn năm cô quạnh vì ai đặt tâm sự lên nét vẽ
墨宛留你的香
bǐ mò wǎn liú nǐ de xiāng

Bút mặc uyển lưu nhĩ đích hương

Bút pháp của người uyển chuyển như khói hương
七弦琴响你为谁轻唱
qī xián qín xiǎng nǐ wéi shéi qīng chàng

Thất huyền cầm hưởng nhĩ vi thùy khinh xướng

Người vì ai khẽ xướng trong điệu thất huyền cầm
十丈红尘梦一场
shí zhàng hóng chén mèng yī cháng

Thập trượng hồng trần mộng nhất tràng

Thoáng một hồi mộng tựa như thập trượng hồng trần
时月汉时关
qín shí yuè hàn shí guān

Tần thì nguyệt hán thì quan

Minh nguyệt Tần, quan ải Hán
醉斜阳倚 栏杆
zuì xié yáng yǐ lán gān

Túy tà dương ỷ lan can

Say nắng tà, tựa lan can
回眸笑谁将罗纱轻轻挽
huí móu xiào shéi jiāng luó shā qīng qīng wǎn

Hồi mâu tiếu thùy tương la sa khinh khinh vãn

Quay đầu cười kẻ đã giăng thiên la địa võng
曲已终人已散
qū yǐ zhōng rén yǐ sǎn

Khúc dĩ chung nhân dĩ tán

Khúc nhạc tàn, người ly tán
英雄泪美人
yīng xióng lèi měi rén guān

Anh hùng lệ mỹ nhân quan

Lệ anh hùng, ải mỹ nhân
剑冷灯火已阑珊
dāo jiàn lěng dēng huǒ yǐ lán shān

Đao kiếm lãnh đăng hỏa dĩ lan san

Đao kiếm lạnh, đuốc đã tàn
高楼断不见故人还
gāo lóu duàn bù jiàn gù rén huán

Cao lâu đoạn bất kiến cố nhân hoàn

Lầu cao ngăn cách, khó gặp cố nhân
鸳鸯锦心还乱
yuān yāng jǐn xīn huán luàn

Uyên ương cẩm tâm hoàn loạn

Khoác gấm uyên ương, tâm còn bàng hoàng
一万年是谁的江山
yī wàn nián shì shéi de jiāng shān

Nhất vạn niên thị thùy đích giang sơn

Vạn năm sau giang sơn này thuộc về ai
天涯两端

tiān yá liǎng duān

Thiên nhai lưỡng đoan

Thiên nhai phân đôi

Bài dịch thứ 54

© 2010 – 2012, nicky. All rights reserved.

1 Comment

  1. survive prison Reply

    Well thisis cool info, will have to try it. Just wanted to let you know, the link is broke. Can you please help? Thanks again for taking the time to put this online. I definitely loved every part of it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.