Đời đời kiếp kiếp đợi chàng

Song: 每一生都等你 – mui yat saang dou dang nei – Đời đời kiếp kiếp đợi chàng
Singer: 陈洁仪 – Trần Khiết Nhi
OST: God of Honors & Dark Tales
Download:
MP3

曾在世外寻你这天终可碰到你

chang joi sai ngoi cham nei je tin jung ho pung dou nei

Tằng trên đời ngoại tầm ngươi hôm nay chung khả đụng tới ngươi

Tồn tại trên đời đến giờ là để tìm chàng, cuối cùng thiếp cũng gặp chàng
见像忘记这种感觉美不美

yu mung gin jeung mong gei je jung gam gaau mei bat mei

Như mộng tượng quên loại cảm giác này có đẹp hay không

Ngỡ như giấc mộng đã bị chôn vùi, cảm giác này có đẹp không?
弥漫了烟气面前看不清的你

mei maan liu yin hei min chin hon bat ching di nei

Tràn ngập liễu yên khí trước mặt thấy không rõ đích ngươi

Trước mặt mịt mờ sương khói, làm sao thiếp thấy rõ chàng
未能看穿的天机悲中乍喜
mei nang hon chyun di tin gei bei jung ja hei

Không thể xem thấu đích thiên cơ bi trung sạ hỉ

Làm sao đoán được thiên cơ, hoan hỉ hay là bi thương đây?
论那样神秘每一生都会等你
mou leun na yeung san bei mui yat saang dou wui dang nei

Vô luận như vậy thần bí mỗi một sinh đô hội chờ ngươi

Dù có bí ẩn thế nào, thiếp tái sinh là để đợi chàng
是你或忘记信必总有再会期
seui si nei waak mong gei seun bit jung yau joi wui kei

Ai là của ngươi quên nhớ tín tất luôn luôn tạm biệt kỳ

Không bận tâm chàng nhớ ai quên ai, vẫn phải chào từ biệt
续这福气在来生都依恋你
yin juk je fuk hei joi loi saang dou yi lyun nei

Kéo dài giá phúc khí tại kiếp sau đều không muốn xa rời ngươi

Muốn kéo dài vận phúc đến kiếp sau vì ko nỡ xa rời chàng
一刹细腻来延续晨曦
yat chaat sai nei loi yin juk san hei
Nhất sát nhẵn nhụi lai kéo dài tia nắng ban mai

Mong duyên phận tựa như tia nắng ban mai
再生再死记天载地
joi saang joi sei gei tin joi dei
Tái sinh chết lại nhớ thiên tái địa

Sinh ra chết đi là do trời đất

灭缘又起个中诡秘
yun mit yun yau hei go jung gwai bei
Duyến diệt duyến hựu khởi trong đó quỷ bí

Duyên khởi duyên diệt đều nằm trong thiên cơ huyền bí
或会喜中乍悲随一个又一个传奇相拥至死
waak wui hei jung ja bei cheui yat go yau yat go chyun kei seung yung ji sei
Có thể hỉ trung sạ bi tùy một người hựu một người truyền kỳ ôm nhau chí tử

Hạnh phúc đau khổ tùy do chàng, nguyện muôn kiếp ở bên chàng
醉生醉死某天某地
jeui saang jeui sei mau tin mau dei

Túy sinh túy tử mỗ thiên mỗ địa
Chẳng bận tâm sống chết nơi nào
缘灭 缘又起这刻跟你
yun mit yun yau hei je haak gan nei
Duyến diệt duyến hựu khởi thời khắc này với ngươi

Duyên khởi duyên diệt với chàng ngay từ thời khắc này
不准忘记泪儿收起不想惊动

bat jeun mong gei leui yan sau hei bat seung ging dung nei

Không chính xác quên lệ nhi thu hồi không muốn kinh động ngươi

Ngăn không cho lệ rơi vì không muốn kinh động tới chàng.

Bài dịch thứ 37

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.