Xứng rơi lệ – Lâm Phong

Song: 值得流泪 – jik dak lau leui – Trị đắc lưu lệ
Singer: 林峰 – Raymond Lam – Lâm Phong
OST: Bao Thanh Thiên
Download
: MP3 | CLIP

夜尽了我会畅快饮醉

ye jeun liu ngo wui cheung faai yam jeui

Dạ tẫn liễu ngã hội sướng khoái ẩm túy

Tàn đêm ta chìm đắm trong men say

让苦水变作了绝句

yeung fu seui bin jok liu jyut geui

Nhượng khổ thủy biến tác liễu tuyệt cú

Để dòng lệ đắng hóa thành thơ phú
繁华盛世似月星跌坠

faan wa sing sai chi yut sing dit jui

Phồn hoa thịnh thế tự nguyệt tinh điệt trụy

Thịnh thế phồn hoa tựa như sao băng rơi rụng
大笑过后洒眼泪

daai siu gwo hau sai ngaan leui

Đại tiếu quá hậu sái nhãn lệ

Cười thật sảng khoái rồi sau đó rơi lệ
梦里我是疯子不是谁
mung lei ngo si fung ji bat si seui

Mộng lý ngã thị phong tử bất thị thùy

Chìm trong mộng như người điên quên cả bản thân
为何让你进驻我心里

wai ho yeung nei jeun jyu ngo sam lei

Vi hà nhượng nhĩ tiến trú ngã tâm lý

Sao ta lại để nàng chiếm lấy trái tim ta
未伸手去碰已后退

mei san sau heui pung yi hau teui

Vị thân thủ khứ bính dĩ hậu thối

Chưa kịp giữ lại thì nàng vội ra đi
浮云叶絮会随风散聚

fau wan hip seui wui cheui fung saan jeui

Phù vân diệp nhứ hội tùy phong tán tụ

Phù vân theo gió, lá vàng rơi rụng
烦恼太重心太累

faan nou taai chung sam taai leui

Phiền não thái trọng tâm thái luy

Ưu tư dày vò, lòng này quá mệt mỏi
没有寄望也就没唏嘘

mut yau gei mong ya jau mut hei heui

Một hữu ký vọng dã tựu một hí hư
Không còn hi vọng, chẳng còn thổn thức
痛到何程度值得真流泪

tung dou ho ching dok jik dak jan lau leui

Thống đáo hà trình độ trị đắc chân lưu lệ

Đau đến mức xứng phải rơi lệ
爱到何程度值得一再追

ngoi dou ho ching dok jik dak yat joi jeui

Ái đáo hà trình độ trị đắc nhất tái truy

Yêu đến mức đáng để tiếp tục theo đuổi
地老再等天荒多么教人憔悴

dei lou joi dang tin fong do mo gaau yan chiu

Địa lão tái đẳng thiên hoang đa yêu giáo nhân tiều tụy

Đợi đến thiên hoang địa lão khiến xác thân tiều tụy
誓言若似太难记住别记取

sai yin yeuk chi taai naan gei jyu bit gei che

Thệ ngôn nhược tự thái nan ký trụ biệt ký thủ
Lời thề khó thực hiện thì đừng khắc ghi
到哪天承受什么都能睡

dou na tin sing sau jaap mo dou nang seui

Đáo na thiên thừa thụ thập yêu đô năng thụy

Rồi đến khi chấp nhận được ta sẽ thanh thản an giấc
要哪天才愿活得心似水

yiu na tin choi yun wut dak sam chi seui

Yếu na thiên tài nguyện hoạt đắc tâm tự thủy

Ngày đó mãn nguyện tâm bình yên tựa nước
步上了这天阶怎可往后退

bou seung liu je tin gaai jam ho wong hau teui

Bộ thượng liễu giá thiên giai chẩm khả vãng hậu thối

Hôm nay tự đứng lên được thì sau này không thể lùi bước
自言自语我越说就越心虚

ji yin ji yu ngo yut syut jau yut sam heui

Tự ngôn tự ngữ ngã việt thuyết tựu việt tâm hư

Tự khuyên nhủ mình lòng lại càng bất an
都只得说下去
dou ji dak syut ha heui

Đô chích đắc thuyết hạ khứ

Vẫn cứ phải nói thế.

为何让你进驻我心里

wai ho yeung nei jeun jyu ngo sam lei

Vi hà nhượng nhĩ tiến trú ngã tâm lý

Sao ta lại để nàng chiếm lấy trái tim ta
未伸手去碰已后退

mei san sau heui pung yi hau teui

Vị thân thủ khứ bính dĩ hậu thối

Chưa kịp giữ lại thì nàng vội ra đi
寻常别过哪日可再聚

cham seung bit gwo na yat ho joi jeui

Tầm thường biệt quá na nhật khả tái tụ

Ly biệt như mặt trời lặn rồi mai lại mọc
谁也发现失去谁

seui ya faat yin sat heui seui

Thùy dã phát hiện thất khứ thùy

Ai sẽ hiểu rằng mình đánh mất ai
亦会继续拖到无心对
yik wui gai juk to dou mou sam deui

Diệc hội kế tục tha đáo vô tâm đối

Vẫn phải tiếp tục đến khi vô tâm mà đối mặt
痛到何程度值得真流泪

tung dou ho ching dok jik dak jan lau leui

Thống đáo hà trình độ trị đắc chân lưu lệ

Đau đến mức nam nhi rơi lệ
爱到何程度值得一再追

ngoi dou ho ching dok jik dak yat joi jeui

Ái đáo hà trình độ trị đắc nhất tái truy

Yêu đến mức chẳng thể từ bỏ
地老再等天荒多么教人憔悴

dei lou joi dang tin fong do mo gaau yan chiu seui

Địa lão tái đẳng thiên hoang đa yêu giáo nhân tiều tụy

Thiên địa hoang tàn thân xác tiều tụy ta vẫn chờ đợi
誓言若似太难记住别记取
yin yeuk chi taai naan gei jyu bit gei cheui

Thệ ngôn nhược tự thái nan ký trụ biệt ký thủ

Lời thề quá khó sao vẫn khắc ghi
到哪天承受什么都能睡

dou na tin sing sau jaap mo dou nang seui

Đáo na thiên thừa thụ thập yêu đô năng thụy

Đến khi chấp nhận được ta sẽ thanh thản an giấc
要哪天才愿活得心似水

yiu na tin choi yun wut dak sam chi seui

Yếu na thiên tài nguyện hoạt đắc tâm tự thủy

Tâm nguyện viên mãn lòng bình yên tựa nước
步上了这天阶怎可往后退

bou seung liu je tin gaai jam ho wong hau teui

Bộ thượng liễu giá thiên giai chẩm khả vãng hậu thối

Đã đứng lên được thì sẽ không gục ngã
自言自语我越说就越心虚
ji yin ji yu ngo yut syut jau yut sam heui

Tự ngôn tự ngữ ngã việt thuyết tựu việt tâm hư.

Tự khuyên nhủ mình lòng lại càng bất an
都只得说下去
dou ji dak syut ha heui

Đô chích đắc thuyết hạ khứ

Ta vẫn phải dặn lòng như thế.

 

Bài dịch thứ 36

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.