Kiếp Mỹ Nhân – Hách Lôi

Song: 美人劫 – měi rén jié – Kiếp mỹ nhân
Singer: Hách Lôi
OST: Sóng gió cuối Triều Minh
Translate: conmahat
Download:
MP3

依稀往事,恩怨化云烟,

yī xī wǎng shìēn yuàn huà yún yān

y hi vãng sựân oán hóa vân yên

Chuyện xưa mơ hồ , ân oán hóa khói mây,

风花雪月后,望穿秋水时,

fēng huā xuě yuè hòuwàng chuān qiū shuǐ shí

phong hoa tuyết nguyệt hậuvọng xuyên thu thủy thời

Phong hoa tuyết nguyệt tan , lại ngóng đợi vô vọng,

踌躇满志,情缘难奔舍,

chóu chú mǎn zhìqíng yuán nán bēn shè

trù trừ mãn chítình duyên nan bôn xá

Sao mãi do dự , duyên tình được mấy hồi,

美人结千仇 江山不复还,

měi rén jié qiān chóu jiāng shān bù fù huán

mĩ nhân kết thiên cừu giang sơn bất phục hoàn

Kiếp mỹ nhân gian nan giang san nào lay động,

 

剪断万缕丝,了却今生此恩,

jiǎn duàn wàn lǚ sīle què jīn shēng cǐ ēn

tiễn đoạn vạn lũ tiliễu khước kim sinh thử ân

Cắt đứt đoạn tư vương, chấm dứt nỗi buồn kiếp nay,

深埋红颜泪,好似葬花吟,

shēn mái hóng yán lèihǎo sì zàng huā yín

thâm mai hồng nhan lệhảo tự táng hoa ngâm

Che giấu lệ hồng nhan, dường chôn vùi đóa hoa buồn,

相逢来世,与君重相识

xiāng féng lái shìyǔ jūn zhòng xiāng shì

tương phùng lai thếdữ quân trọng tương thức

Tương phùng kiếp sau, sẽ nguyện lại bên chàng,

烟消云,雾散去,相守何需忧,

yān xiāo yúnwù sàn qùxiāng shǒu hé xū yōu

yên tiêu vânvụ tán khứtương thủ hà nhu ưu

Khói mờ sương, mây tan dần, bên nhau sao vẫn buồn,

今朝一去,莫叹生苦短,

jīn zhāo yī qùmo tàn shēng kǔ duǎn

kim triều nhất khứmạc thán sinh khổ đoản

trải qua hôm nay, đừng trách đời lắm đắng cay,

阴阳相隔间,我心盼流年。

yīn yáng xiāng gé jiānwǒ xīn pàn liú nián

âm dương tương cách gianngã tâm phán lưu niên

Dù âm dương cách trở, lòng em nhớ ghi….mãi

依稀往事,恩怨化云烟,

yī xī wǎng shìēn yuàn huà yún yān

y hi vãng sựân oán hóa vân yên

Mơ hồ chuyện xưa , oán ân tan khói mây,

风花雪月后,望穿秋水时,

fēng huā xuě yuè hòuwàng chuān qiū shuǐ shí

phong hoa tuyết nguyệt hậuvọng xuyên thu thủy thời

Phong hoa tuyết nguyệt tàn , ánh mắt hồ thu vọng,

踌躇满志,情缘难奔舍,

chóu chú mǎn zhìqíng yuán nán bēn shè

trù trừ mãn chítình duyên nan bôn xá

Đừng mãi đắn đo , duyên tình được mấy hồi,

美人结千仇 江山不复还,

měi rén jié qiān chóu jiāng shān bù fù huán

mĩ nhân kết thiên cừu giang sơn bất phục hoàn

Kiếp mỹ nhân gian nan giang san nào lay động,

剪断万缕丝,了却今生此恩,

jiǎn duàn wàn lǚ sīle què jīn shēng cǐ ēn

tiễn đoạn vạn lũ tiliễu khước kim sinh thử ân

Đoạn tơ tình đã đứt, nỗi buồn kiếp nay đã dứt,

深埋红颜泪,好似葬花吟,

shēn mái hóng yán lèihǎo sì zàng huā yín

thâm mai hồng nhan lệhảo tự táng hoa ngâm

Dáng hồng nhan lệ thầm, dường chôn vùi đóa hoa buồn,

相逢来世,与君重相识,

xiāng féng lái shìyǔ jūn zhòng xiāng shì

tương phùng lai thếdữ quân trọng tương thức

Kiếp sau tương phùng, nguyện tri kỷ bên chàng,

烟消云,雾散去,相守何需忧,

yān xiāo yúnwù sàn qùxiāng shǒu hé xū yōu

yên tiêu vânvụ tán khứtương thủ hà nhu ưu

Khói đẫm sương, mây phai dần, bên nhau sao vẫn buồn,

今朝一去,莫叹生苦短,

jīn zhāo yī qùmo tàn shēng kǔ duǎn

kim triều nhất khứmạc thán sinh khổ đoản

trải qua hôm nay, đừng trách kiếp này đắng cay,

阴阳相隔间,我心盼流年。

yīn yáng xiāng gé jiānwǒ xīn pàn liú nián

âm dương tương cách gianngã tâm phán lưu niên

Cõi âm dương cách trở, lòng em nhớ ghi….mãi

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. Nieyuanvt Reply

    Ban dịch cho mình bài ” Nhân Sinh Lộ – Nhạc đầu phim Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn (Phim do Đài Loan Sản xuất, với các diễn viên chính : Huỳnh Thiếu Kỳ, Giản Bái Ân, Hoắc Chính Kỳ, Dương Hoài Dân) được không, cám ơn bạn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published.