Entry for August 08, 2008

Hôm nay, anh xóa hết cả những gì liên quan đến em, tất cả những gì lưu lại kỉ niệm giữa anh và em. Kết thúc, chấm hết 15 tháng quen nhau… Chắc chắn sẽ ko có hình em trong máy, ko có number em trong fone, ko còn hình chụp của anh và em, cũng sẽ không liên lạc gì với em nữa…Good bye my love, NDPU! Anh vô tình…em vô tình…hay cuộc sống vô tình, chẳng có gì quan trọng cả!

© 2008 – 2009, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.