Kim Lăng – Tần Hoài Dạ

Song: 金陵•秦淮夜 | Kim Lăng – Tần Hoài Dạ
Singer: 烟花烬头 | Yên Hoa Tẫn Đầu
Download:
MP3 320Kbps

男:石桥细 画舫里 伊人

nánshí qiáo xì yǔ huà fǎng lǐ yī rén shéi yī

Nam: thạch kiều tế vũ họa phảng lý y nhân thùy y

Thạch kiều mưa giăng, trên thuyền hoa ai nhớ ai

研磨粉底 笔手勾勒眉宇

yán mó fěn dǐ zhí bǐ shǒu gōu lè méi yǔ

Nghiên ma phấn để chấp bút thủ câu lặc mi vũ

Thoa phấn, tô mi điểm trang

女:琴声 离魂夜 花落

qín shēng zhuǎn qǐ lí hún yè huā luò mǎn dì

Nữ: cầm thanh chuyển khởi ly hồn dạ hoa lạc mãn địa

Cầm thanh chuyển điệu, đêm vô hồn, đất phủ đầy hoa

沾衣云霜薄衫去

zhuī yì zhān yī yún shuāng bó shān qù

Truy ức triêm y vân sương bạc sam khứ

Nhớ bóng y nhân, đâu rồi thanh sam bạc màu phong sương

男:似醉意看 琅琊金羽

nánsì zuì yì kàn láng yé jīn yǔ

Nam: tự túy ý khán lang gia kim vũ

Trong men say ngắm Lăng Gia kim vũ

音律起夜 初啼

yīn lǜ qǐ yè yīng chū tí

Âm luật khởi dạ oanh sơ đề

Tiếng đàn hòa cùng tiếng hót dạ oanh

女:丹青笔 毫写意指 柔却韶

dān qīng bǐ huī háo xiě yì rào zhǐ róu cháng què sháo huá qù

Nữ: đan thanh bút huy hào tả ý nhiễu chỉ nhu tràng khước thiều hoa khứ

Nét bút uốn lượn theo bút pháp ôn nhu nhưng cảnh hoa lệ còn đâu

男:是前世曾痴迷 是你今生无法忘

nánshì qián shì céng chī mí hái shì nǐ jīn shēng wú fǎ wàng jì

Nam: thị tiền thế tằng si mê hoàn thị nhĩ kim sinh vô pháp vong ký

Tiền kiếp đã si mê nàng, kiếp này mãi không quên

女:秦淮河夜雨纠缠水滴

qín huái hé yè yǔ jiū chán shuǐ dī shéi chuī cháng dí

Nữ: tần hoài hà dạ vũ củ triền thủy tích thùy xuy trường địch

Sông Tần Hoài, ai thổi tiêu trong mưa đêm rả rích

合:是前世欠你的意 化作今生情思记忆

shì qián shì qiàn nǐ de ài yì huà zuò jīn shēng qíng sī jì yì

Hợp: thị tiền thế khiếm nhĩ đích ái ý hóa tác kim sinh tình tư ký ức

Tiền kiếp đã nợ ái tình của nhau, kiếp này lòng mãi vấn vương

金陵城灯火瑟秋意 青丝换霜雨

jīn líng chéng dēng huǒ xiāo sè qiū yì qīng sī huàn shuāng yǔ

Kim lăng thành đăng hỏa tiêu sắt thu ý thanh ti hoán sương vũ

Kim Lăng thành, cô đăng hiu quạnh, tóc hóa sương mai

男:夜吹雨 画舫里 伊人何去

nányè fēng chuī yǔ huà fǎng lǐ yī rén hé qù

Nam: dạ phong xuy vũ họa phảng lý y nhân hà khứ

Gió táp mưa đêm, trên thuyền hoa ai chờ ai

玉琴横笛 一曲 鸳鸯连

yù qín héng dí huì yī qū yuān yāng lián lǐ

Ngọc cầm hoành địch hội nhất khúc uyên ương liên lý

Cầm ngọc sáo vang hòa một khúc uyên ương có đôi

女:焚花断玉 夜横笛响起

fén huā duàn yù lí bié yè héng dí xiǎng qǐ

Nữ: phần hoa đoạn ngọc ly biệt dạ hoành địch hưởng khởi

Thiêu hoa đoạn ngọc, đêm ly biệt, tiếng sáo vang vọng

手翻云覆雨

zhuī yì zhí shǒu fān yún fù yǔ

Truy ức chấp thủ phiên vân phúc vũ

Nhớ lại lúc bên nhau chẳng quản gió mưa

男:已醉去晃 月夜轻骑

nányǐ zuì qù huǎng yuè yè qīng qí

Nam: dĩ túy khứ hoảng nguyệt dạ khinh kỵ

Tỉnh cơn say, đêm trăng tàn, ngựa mỏi gót

桃花溪与卿

táo huā xī yǔ qīng bié lí

Đào hoa khê dữ khanh biệt ly

Đào hoa suối, cùng nàng biệt ly

女:丹青笔 墨山河指 柔却人离去

dān qīng bǐ pō mò shān hé rào zhǐ róu cháng què rén lí qù

Nữ: đan thanh bút bát mặc sơn hà nhiễu chỉ nhu tràng khước nhân ly khứ

Sơn hà tựa tranh vẽ dưới nét bút ôn như nhưng bóng y nhân còn đâu

男:是前世曾惜 知道你今生无法忘

nánshì qián shì céng yuán xī zhī dào nǐ jīn shēng wú fǎ wàng jì

Nam: thị tiền thế tằng duyến tích tri đạo nhĩ kim sinh vô pháp vong ký

Tiền kiếp đã khổ đau vì nàng, kiếp này vẫn thế

女:秦淮河落霜凄凉水滴 雪夜

qín huái hé luò shuāng qī liáng shuǐ dī fēng xuě yè zòu yǔ

Nữ: tần hoài hà lạc sương thê lương thủy tích phong tuyết dạ sậu vũ

Sông Tần Hoài, sương rơi ảm đạm, mưa đêm gió tuyết

合:是前世恨你的点滴化作今生怨你

shì qián shì hèn nǐ de diǎn dī huà zuò jīn shēng yuàn nǐ guī qù

Hợp: thị tiền thế hận nhĩ đích điểm tích hóa tác kim sinh oán nhĩ quy khứ

Tiền thế oán hận nhau lắng đọng đến kiếp này hận tình trào dâng

金陵城城驳记忆 碾碎回

jīn líng chéng chéng qiáng bān bó jì yì niǎn suì huí yì

Kim lăng thành thành tường ban bác ký ức niễn toái hồi ức

Kim Lăng thành, tường thành loang lỗ, hồi ức giằng xé kỷ niệm

合:是你是恨你 是看不到你的泪滴

shì ài nǐ shì hèn nǐ shì kàn bù dào nǐ de lèi dī

Hợp: thị ái nhĩ thị hận nhĩ thị khán bất đáo nhĩ đích lệ tích

Ta yêu nhau hận nhau nhưng không thể thấy nước mắt của nhau

金陵城散回 湮没花雨

jīn líng chéng fēng yǔ piāo sǎn huí yì yān méi huā yǔ

Kim lăng thành phong vũ phiêu tán hồi ức yên một hoa vũ

Kim Lăng thành mưa gió thét gào, hồi ức nhạt nhòa trong cơn mưa hoa.

Bài dịch thứ 75

© 2011, nicky. All rights reserved.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.