Lăng hoa kính – Lý Duyệt Quân

Song: 菱花镜 – líng huā jìng – Lăng hoa kính
Singer: 李悦君 – Lý Duyệt Quân
OST: Butterfly Lovers 2006
Download:
MP3 | Instrumental

一杯伤心酒 两滴相思泪

yī bēi shāng xīn jiǔ liǎng dī xiāng sī lèi

Nhất bôi thương tâm tửu lưỡng tích tương tư lệ

Một chung rượu thương tâm, hai giọt lệ tương tư
到如今 菱花镜里空憔悴

dào rú jīn líng huā jìng lǐ kōng qiáo cuì

Đáo như kim lăng hoa kính lý không tiều tụy

Đến nay, trong lăng hoa kính là gương mặt héo mòn tiều tụy
莫问当年朱颜带绿翠

mò wèn dāng nián zhū yán dài lǜ cuì

Mạc vấn đương niên chu nhan đái lục thúy

Chớ hỏi đâu người thiếu nữ kiều diễm đeo ngọc lục bảo năm nào
只怨谁错把鸳鸯配

zhī yuàn shéi cuò bǎ yuān yāng pèi

Chích oán thùy thác bả uyên ương phối

Chỉ trách kẻ đã sai lầm khi kết hợp uyên ương
芳华任谁贪 凭君枝头占

fāng huá rèn shéi tān píng jūn zhī tóu zhàn

Phương hoa nhâm thùy tham bằng quân chi đầu chiêm

Ai chẳng ham muốn sắc đẹp thanh xuân, song chỉ mình chàng có thiếp
不承望 花飞粉谢珠落散

bù chéng wàng huā fēi fěn xiè zhū luò sǎn

Bất thừa vọng hoa phi phấn tạ châu lạc tán

Nào ngờ hoa rụng, phấn rơi, ngọc châu phân tán
待得来日霜鬓垂肩乱

dài de lái rì shuāng bìn chuí jiān luàn

Đãi đắc lai nhật sương tấn thùy kiên loạn

Đợi đến ngày mái tóc pha sương buông xõa xuống bờ vai
回头看不见来时伴

huí tóu kàn bù jiàn lái shí bàn

Hồi đầu khán bất kiến lai thì bạn

Quay đầu nhìn lại không còn thấy bạn chung tình năm cũ
芳华任谁贪 凭君枝头占

fāng huá rèn shéi tān píng jūn zhī tóu zhàn

Phương hoa nhâm thùy tham bằng quân chi đầu chiêm

Ai chẳng ham muốn sắc đẹp thanh xuân, song chỉ mình chàng có thiếp
不承望 花飞粉谢珠落散

bù chéng wàng huā fēi fěn xiè zhū luò sǎn

Bất thừa vọng hoa phi phấn tạ châu lạc tán

Nào ngờ hoa rụng, phấn rơi, ngọc châu phân tán
待得来日霜鬓垂肩乱

dài de lái rì shuāng bìn chuí jiān luàn

Đãi đắc lai nhật sương tấn thùy kiên loạn

Đợi đến ngày mái tóc pha sương buông xõa xuống bờ vai
回头看不见来时伴

huí tóu kàn bù jiàn lái shí bàn

Hồi đầu khán bất kiến lai thì bạn

Quay đầu nhìn lại không còn thấy bạn chung tình năm cũ

待得来日霜鬓垂肩乱

dài de lái rì shuāng bìn chuí jiān luàn

Đãi đắc lai nhật sương tấn thùy kiên loạn

Đợi đến ngày mái tóc pha sương buông xõa xuống bờ vai
回头看不见来时伴

huí tóu kàn bù jiàn lái shí bàn

Hồi đầu khán bất kiến lai thì bạn

Quay đầu nhìn lại không còn thấy bạn chung tình năm cũ

© 2010, nicky. All rights reserved.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.