Lan Nhược Từ – Lưu Diệc Phi

Song: 兰若词 – lán ruò cí – Lan Nhược Từ
Singer: 劉亦菲 – liú yì fēi – Lưu Diệc Phi
Gamesong: 倩女幽魂Online – Thiện Nữ U hồn Online
Download: MP3 | instrumetal | CLIP

既然此生已错过

jì rán cǐ shēng yǐ cuò guò

Ký nhiên thử sinh dĩ thác quá

Nếu kiếp này đã lỡ lầm

告诉我你梦到什么

gào sù wǒ nǐ mèng dào shén me

Cáo tố ngã nhĩ mộng đáo thập ma

Hãy nói cho thiếp mộng tưởng của chàng

你说爱恋只是场错

nǐ shuō ài liàn zhī shì cháng cuò 

Nhĩ thuyết ái luyến chích thị tràng thác

Chàng nói yêu thương là sai lầm

我似曾记得

wǒ sì céng jì de

Ngã tự tằng ký đắc

Thiếp vẫn khắc ghi

 

陷战人间几回合

xiàn zhàn rén jiān jī huí hé

Hãm chiến nhân gian ki hồi hợp

Nhân gian bao lần chìm trong chinh chiến

葛藤花又爬满兰若

gé téng huā yòu pá mǎn lán ruò

Cát đằng hoa hựu ba mãn lan nhược

Hoa cát đằng mọc đầy Lan Nhược Tự

月照轻纱夜风灵波

yuè zhào qīng shā yè fēng líng bō

Nguyệt chiếu khinh sa dạ phong linh ba

Nguyệt chiếu khinh sa, gió đêm u linh

要发生什么

yào fā shēng shén me

Yếu phát sinh thập ma

Chuyện gì sẽ xảy ra

 

掌心的线断了连络

zhǎng xīn de xiàn duàn le lián luò

Chưởng tâm đích tuyến đoạn liễu liên lạc

Đường chỉ tay đã đứt đoạn

似幽魂飘过

sì yōu hún piāo guò

Tự u hồn phiêu quá

Như u hồn vút qua

惹来太多牵扯

rě lái tài duō qiān chě

Nhạ lai thái đa khiên xả

Mang đến nhiều phiền toái

一滴泪滑落

yī dī lèi huá luò

Nhất tích lệ hoạt lạc

Một giọt lệ rơi

有意碰落他的烛火

yǒu yì pèng luò tā de zhú huǒ

Hữu ý bính lạc tha đích chúc hỏa

Có chủ ý vào ngọn nến của chàng

都快忘记相逢为何

dōu kuài wàng jì xiāng féng wéi hé

Đô khoái vong ký tương phùng vi hà

Sớm đã quên vì sao gặp gỡ

心事难说破

xīn shì nán shuō pò

Tâm sự nan thuyết phá

Tâm sự khó thốt ra

情比纸伞斑驳

qíng bǐ zhǐ sǎn bān bó

Tình bỉ chỉ tán ban bác

Tình như chiếc ô giấy loang lỗ

他写聊斋时遣词了太多寂寞

tā xiě liáo zhāi shí qiǎn cí le tài duō jì mò

Tha tả liêu trai thì khiển từ liễu thái đa tịch mịch

Khi viết Liêu Trai chàng dùng từ ngữ quá cô tịch

 

如果来世也错过

rú guǒ lái shì yě cuò guò

Như quả lai thế dã thác quá

Nếu như kiếp sau vẫn lỡ lầm

兰若寺会记载什么

lán ruò sì huì jì zài shén me

Lan nhược tự hội ký tái thập ma

Lan Nhược tự còn lưu lại điều chi

尘埃落定花开无果

chén āi luò dìng huā kāi wú guǒ

Trần ai lạc định hoa khai vô quả

Trần ai lạc định hoa khai vô quả

我怎么躲呢

wǒ zěn me duǒ ne

Ngã chẩm ma đóa ni

Thiếp trốn tránh sao đây?

夜雾中谁哼着歌

yè wù zhōng shéi hēng a gē

Dạ vụ trung thùy hanh trứ ca

Giữa đêm sương ai cất cao tiếng hát

时而平静时而曲折

shí ér píng jìng shí ér qū zhé

Thì nhi bình tĩnh thì nhi khúc chiết

Khi thì bình tĩnh khi thì rối ren

过客总是醉或梦着

guò kè zǒng shì zuì huò mèng a

Quá khách tổng thị túy hoặc mộng trứ

Lữ khách mê say hay mộng mị

传成了传说

chuán chéng le chuán shuō

Truyện thành liễu truyện thuyết

Truyện kể hóa thành truyền thuyết

 

掌心的线断了连络

zhǎng xīn de xiàn duàn le lián luò

Chưởng tâm đích tuyến đoạn liễu liên lạc

Đường chỉ tay đã đứt đoạn

似幽魂飘过

sì yōu hún piāo guò

Tự u hồn phiêu quá

Như u hồn vút qua

惹来太多牵扯

rě lái tài duō qiān chě

Nhạ lai thái đa khiên xả

Mang đến nhiều phiền toái

一滴泪滑落

yī dī lèi huá luò

Nhất tích lệ hoạt lạc

Một giọt lệ rơi

有意碰落他的烛火

yǒu yì pèng luò tā de zhú huǒ

Hữu ý bính lạc tha đích chúc hỏa

Có chủ ý vào ngọn nến của chàng

都快忘记相逢为何

dōu kuài wàng jì xiāng féng wéi hé

Đô khoái vong ký tương phùng vi hà

Sớm đã quên vì sao gặp gỡ

心事难说破

xīn shì nán shuō pò

Tâm sự nan thuyết phá

Tâm sự khó thốt ra

情比纸伞斑驳

qíng bǐ zhǐ sǎn bān bó

Tình bỉ chỉ tán ban bác

Tình như chiếc ô loang lỗ

他写聊斋时遣词了太多寂寞

tā xiě liáo zhāi shí qiǎn cí le tài duō jì mò

Tha tả liêu trai thì khiển từ liễu thái đa tịch mịch

Khi viết Liêu Trai chàng dùng từ ngữ quá cô tịch

 

为我逆天有何不可

wéi wǒ nì tiān yǒu hé bù kě

Vi ngã nghịch thiên hữu hà bất khả

Thiếp có thể nghịch thiên

你总该记得

nǐ zǒng gāi jì de

Nhĩ tổng cai ký đắc

Xin chàng hãy nhớ kỹ

曾经为情所惑

céng jīng wéi qíng suǒ huò

Tằng kinh vi tình sở hoặc

Đã vì tình mà u mê

凡人总难舍

fán rén zǒng nán shě

Phàm nhân tổng nan xả

Phàm nhân sao tránh được

爱过恨过也就罢了

ài guò hèn guò yě jiù bà le

Ái quá hận quá dã tựu bãi liễu

Yêu hết hận hết đành thôi vậy

偏要回眸动了心魔

piān yào huí móu dòng le xīn mó

Thiên yếu hồi mâu động liễu tâm ma

Vẫn muốn quay lại khơi lại tâm ma

这百年寂寞

zhè bǎi nián jì mò

Giá bách niên tịch mịch

Để trăm năm cô tịch

奈了红尘几何

nài le hóng chén jī hé

Nại liễu hồng trần ki hà

Bao lần trở lại hồng trần

剩一世无双的你仍眷恋着我

shèng yī shì wú shuāng de nǐ réng juàn liàn a wǒ

Thặng nhất thế vô song đích nhĩ nhưng quyến luyến trứ ngã

Chỉ mỗi chàng quyến luyến thiếp thế gian không ai sánh bằng

 

Chú thích:

Khinh sa: dải lụa mỏng

Trần ai lạc định: bụi trần rồi cũng có lúc ngừng rơi

Hoa khai vô quả: cây nở hoa nhưng không kết trái.

 

Bài dịch thứ 132

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.