Giọt Lệ Nàng Mona Lisa – Lâm Chí Huyền

Song: 蒙娜丽莎的眼泪 – Giọt Lệ Nàng Mona Lisa
Singer: 林志炫 – Lâm Chí Huyền
Download: chinese ver | vietnamese ver

在浪漫之都你看到了蒙娜丽莎的微笑
说这对你很好
这次旅行让你渡过了感情的低潮
觉得曾经爱的太苦
谢我听你倾诉温柔的痛苦
在我的梦里因为可以和你相爱而骄傲
然而你都不知道
我期待在你爱的世界里变得重要
你要把爱人慢慢寻找
对你付出的一切只换来我对自己苦苦的嘲笑
蒙娜丽莎她是谁
她是否也曾为爱争论错与对
为什么你总留给我失恋的泪水
却把你的感情付给别人去摧毁
蒙娜丽莎她是谁
她是否也曾为爱寻觅好几回
她的微笑那么神秘那么美
许她也过感情的千山万水
发现爱你的人
不会让他的蒙娜丽莎流眼泪

在我的梦里因为可以和你相爱而骄傲
然而你都不知道
我期待在你爱的世界里变得重要
你要把爱人慢慢寻找
对你付出的一切只换来我对自己苦苦的嘲笑
蒙娜丽莎她是谁
她是否也曾为爱争论错与对
为什么你总留给我失恋的泪水
却把你的感情付给别人去摧毁
蒙娜丽莎她是谁
她是否也曾为爱寻觅好几回
她的微笑那么神秘那么美
许她也过感情的千山万水
发现爱你的人
不会让他的蒙娜丽莎流眼泪
蒙娜丽莎她是谁
她是否也曾为爱争论错与对
为什么你总留给我失恋的泪水
却把你的感情付给别人去摧毁
蒙娜丽莎她是谁
她是否也曾为爱寻觅好几回
她的微笑那么神秘那么美
许她也过感情的千山万水
发现爱你的人
不会让他的蒙娜丽莎流眼泪

Pinyin

zài làng màn zhī dōu nǐ kàn dào le méng nuó lì suō de wéi xiào

 nǐ shuō zhè duì nǐ hěn hǎo

 zhè cì lǚ xíng ràng nǐ dù guò le gǎn qíng de dī cháo

 nǐ jué de céng jīng ài de tài kǔ

 gǎn xiè wǒ tīng nǐ qīng sù wēn róu de tòng kǔ

 zài wǒ de mèng lǐ yīn wéi kě yǐ hé nǐ xiāng ài ér jiāo ào

 rán ér nǐ dōu bù zhī dào

 wǒ qī dài zài nǐ ài de shì jiè lǐ biàn de zhòng yào

 nǐ yào bǎ ài rén màn màn xún zhǎo

 duì nǐ fù chū de yī qiē zhī huàn lái wǒ duì zì jǐ kǔ kǔ de cháo xiào

 méng nuó lì suō tā shì shéi

 tā shì fǒu yě céng wéi ài zhēng lùn cuò yǔ duì

 wéi shén mo nǐ zǒng liú gěi wǒ shī liàn de lèi shuǐ

 què bǎ nǐ de gǎn qíng fù gěi bié rén qù cuī huǐ

 méng nuó lì suō tā shì shéi

 tā shì fǒu yě céng wéi ài xún mì hǎo jǐ huí

 tā de wéi xiào nà mo shén mì nà mo měi

 huò xǔ tā yě guò gǎn qíng de qiān shān wàn shuǐ

 cái fā xiàn ài nǐ de rén

 bù huì ràng tā de méng nuó lì suō liú yǎn lèi_

 

 zài wǒ de mèng lǐ yīn wéi kě yǐ hé nǐ xiāng ài ér jiāo ào

 rán ér nǐ dōu bù zhī dào

 wǒ qī dài zài nǐ ài de shì jiè lǐ biàn de zhòng yào

 nǐ yào bǎ ài rén màn màn xún zhǎo

 duì nǐ fù chū de yī qiē zhī huàn lái wǒ duì zì jǐ kǔ kǔ de cháo xiào

 méng nuó lì suō tā shì shéi

 tā shì fǒu yě céng wéi ài zhēng lùn cuò yǔ duì

 wéi shén mo nǐ zǒng liú gěi wǒ shī liàn de lèi shuǐ

 què bǎ nǐ de gǎn qíng fù gěi bié rén qù cuī huǐ

 méng nuó lì suō tā shì shéi

 tā shì fǒu yě céng wéi ài xún mì hǎo jǐ huí

 tā de wéi xiào nà mo shén mì nà mo měi

 huò xǔ tā yě guò gǎn qíng de qiān shān wàn shuǐ

 cái fā xiàn ài nǐ de rén

 bù huì ràng tā de méng nuó lì suō liú yǎn lèi

 méng nuó lì suō tā shì shéi

 tā shì fǒu yě céng wéi ài zhēng lùn cuò yǔ duì

 wéi shén mo nǐ zǒng liú gěi wǒ shī liàn de lèi shuǐ

 què bǎ nǐ de gǎn qíng fù gěi bié rén qù cuī huǐ

 méng nuó lì suō tā shì shéi

 tā shì fǒu yě céng wéi ài xún mì hǎo jǐ huí

tā de wéi xiào nà mo shén mì nà mo měi

huò xǔ tā yě guò gǎn qíng de qiān shān wàn shuǐ

 cái fā xiàn ài nǐ de rén

 bù huì ràng tā de méng nuó lì suō liú yǎn lèi_

 

Hán Việt

 

Tại lãng mạn chi đô nhĩ khán đáo liễu mông na lệ toa đích vi tiếu

Nhĩ thuyết giá đối nhĩ ngận hảo

Giá thứ lữ hành nhượng nhĩ độ quá liễu cảm tình đích đê triều

Nhĩ giác đắc tằng kinh ái đích thái khổ

Cảm tạ ngã thính nhĩ khuynh tố ôn nhu đích thống khổ

 

Tại ngã đích mộng lý nhân vi khả dĩ hòa nhĩ tương ái nhi kiêu ngạo

Nhiên nhi nhĩ đô bất tri đạo

Ngã kỳ đãi tại nhĩ ái đích thế giới lý biến đắc trọng yếu

Nhĩ yếu bả ái nhân mạn mạn tầm hoa

Đối nhĩ phó xuất đích nhất thiết chích hoán lai ngã đối tự kỷ khổ khổ đích trào tiếu

Mông na lệ toa tha thị thùy

Tha thị phủ dã tằng vi ái tranh luận thác dữ đối

Vi thập yêu nhĩ tổng lưu cấp ngã thất luyến đích lệ thủy

Khước bả nhĩ đích cảm tình phó cấp biệt nhân khứ tồi hủy

Mông na lệ toa tha thị thùy

Tha thị phủ dã tằng vi ái tầm mịch hảo kỷ hồi

Tha đích vi tiếu na yêu thần bí na yêu mỹ

Hoặc hứa tha dã quá cảm tình đích thiên sơn vạn thủy

Tài phát hiện ái nhĩ đích nhân

Bất hội nhượng tha đích mông na lệ toa lưu nhãn lệ

 

Tại ngã đích mộng lý nhân vi khả dĩ hòa nhĩ tương ái nhi kiêu ngạo

Nhiên nhi nhĩ đô bất tri đạo

Ngã kỳ đãi tại nhĩ ái đích thế giới lý biến đắc trọng yếu

Nhĩ yếu bả ái nhân mạn mạn tầm hoa

Đối nhĩ phó xuất đích nhất thiết chích hoán lai ngã đối tự kỷ khổ khổ đích trào tiếu

Mông na lệ toa tha thị thùy

Tha thị phủ dã tằng vi ái tranh luận thác dữ đối

Vi thập yêu nhĩ tổng lưu cấp ngã thất luyến đích lệ thủy

Khước bả nhĩ đích cảm tình phó cấp biệt nhân khứ tồi hủy

Mông na lệ toa tha thị thùy

Tha thị phủ dã tằng vi ái tầm mịch hảo kỷ hồi

Tha đích vi tiếu na yêu thần bí na yêu mỹ

Hoặc hứa tha dã quá cảm tình đích thiên sơn vạn thủy

Tài phát hiện ái nhĩ đích nhân

Bất hội nhượng tha đích mông na lệ toa lưu nhãn lệ

 

Mông na lệ toa tha thị thùy

Tha thị phủ dã tằng vi ái tranh luận thác dữ đối

Vi thập yêu nhĩ tổng lưu cấp ngã thất luyến đích lệ thủy

Khước bả nhĩ đích cảm tình phó cấp biệt nhân khứ tồi hủy

Mông na lệ toa tha thị thùy

Tha thị phủ dã tằng vi ái tầm mịch hảo kỷ hồi

Tha đích vi tiếu na yêu thần bí na yêu mỹ

Hoặc hứa tha dã quá cảm tình đích thiên sơn vạn thủy

Tài phát hiện ái nhĩ đích nhân

Bất hội nhượng tha đích mông na lệ toa lưu nhãn lệ

 

Dịch nghĩa:

 

Nơi thành đô lãng mạn này, em nói em đã thấy nàng Mona Lisa mĩm cười

Em nói điều này thật sự tốt cho em

Chuyến đi này đã giúp em vượt qua được xuy sụp trong tình yêu

Em hiểu rằng tình cảm vốn đã quá khổ đau

Cám ơn anh đã nghe em tâm sự nỗi đau ngọt ngào này

 

Trong giấc mộng này anh vì yêu em mà kiêu hãnh

Nhưng em lại không hiểu

Anh mong đợi một sự thay đổi quan trọng trong thế giới tình yêu của em

Em lại muốn rằng người yêu thì phải từ từ mà tìm kiếm

Mọi thứ anh cố gắng vì em chỉ đổi lại những tiếng cười đau khổ cho mình

Monalisa nàng là ai?

Nàng có từng vì tình mà mâu thuẫn giữa đúng và sai?

Vì sao nàng chỉ tặng cho ta những giọt lệ thất tình.

Nhưng lại dâng cảm tình cho kẻ khác đan tâm phá hủy

Mona Lisa nàng là ai?

Nàng đã tìm kiếm tình yêu bao nhiêu lần?

Nụ cười của nàng sao huyền bí và mê hoặc thế

Hay là nàng đã trải qua thiên sơn vạn thủy của ái tình

Mới phát hiện được ý trung nhân

Sẽ không để Mona Lisa của mình rơi lệ.

 

Trong giấc mộng này anh vì yêu em mà kiêu hãnh

Nhưng em lại không hiểu

Anh mong đợi một sự thay đổi quan trọng trong thế giới tình yêu của em

Em lại muốn rằng người yêu thì phải từ từ mà tìm kiếm

Mọi thứ anh cố gắng vì em chỉ đổi lại những tiếng cười đau khổ cho mình

Monalisa nàng là ai?

Nàng có từng vì tình mà mâu thuẫn giữa đúng và sai?

Vì sao nàng chỉ tặng cho ta những giọt lệ thất tình.

Nhưng lại dâng cảm tình cho kẻ khác đan tâm phá hủy

Mona Lisa nàng là ai?

Nàng đã tìm kiếm tình yêu bao nhiêu lần?

Nụ cười của nàng sao huyền bí và mê hoặc thế

Hay là nàng đã trải qua thiên sơn vạn thủy của ái tình

Mới phát hiện được ý trung nhân

Sẽ không để Mona Lisa của mình rơi lệ.

 

Monalisa nàng là ai?

Nàng có từng vì tình mà mâu thuẫn giữa đúng và sai?

Vì sao nàng chỉ tặng cho ta những giọt lệ thất tình.

Nhưng lại dâng cảm tình cho kẻ khác đan tâm phá hủy

Mona Lisa nàng là ai?

Nàng đã tìm kiếm tình yêu bao nhiêu lần?

Nụ cười của nàng sao huyền bí và mê hoặc thế

Hay là nàng đã trải qua thiên sơn vạn thủy của ái tình

Mới phát hiện được ý trung nhân

Sẽ không để Mona Lisa của mình rơi lệ.

 

Theo yêu cầu của Cheryl Nguyen, bài này do tiểu muội Meishou dịch.

 

© 2011 – 2012, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. Kaodaica Reply

    Câu đầu tiên là nhìn thấy nụ cười nàng Monalisa chứ nhỉ?Sao lại là nước mắt?

Leave a Reply

Your email address will not be published.