Ngũ sắc lệ tích – HITA

Song: 五色泪滴 – wǔ sè lèi dī – Ngũ sắc lệ tích
Singer: HITA
Download: MP3 320 Kbps

谁伸出手将雨的颜色

shéi shēn chū shǒu jiāng yǔ de yán sè

Thùy thân xuất thủ tương vũ đích nhan sắc

Người đưa tay đón lấy những hạt mưa lấp lánh

在心底铭刻

zài xīn dǐ míng kè

Tại tâm để minh khắc

Khắc ghi tận đáy lòng

淅淅沥沥在手心流着

xī xī lì lì zài shǒu xīn liú a

Tích tích lịch lịch tại thủ tâm lưu trứ

Tí tách tí tách mưa rơi trên bàn tay

是一片萧瑟

shì yī piàn xiāo sè

Thị nhất phiến tiêu sắt

Tựa như giọt sầu rơi.

看乌云匆匆而过送走

kàn wū yún cōng cōng ér guò sòng zǒu

Khán ô vân thông thông nhi quá tống tẩu

Nhìn mây đen bay vần vũ

寂寞的枯叶

jì mò de kū yè

Tịch mịch đích khô diệp

Chỉ có lá khô lặng lẽ

相伴一路后回首又看见了

xiāng bàn yī lù hòu huí shǒu yòu kàn jiàn le

Tương bạn nhất lộ hậu hồi thủ hựu khán kiến liễu

Rơi trên đoạn đường đã qua, quay đầu nhìn lại

昨日的笑靥

zuó rì de xiào yè

Tạc nhật đích tiếu yếp

Nụ cười của ngày xưa

太多的无奈到底纠缠着

tài duō de wú nài dào dǐ jiū chán a

Thái đa đích vô nại đáo để củ triền trứ

Chẳng qua là vô tình, để cuối cùng vương vấn

哪一个心结

nǎ yī gè xīn jié

Na nhất cá tâm kết

Người nặng lòng

黯淡彩虹倚在天空的角落

àn dàn cǎi hóng yǐ zài tiān kōng de jiǎo luò

Ảm đạm thải hồng ỷ tại thiên không đích giác lạc

Sắc cầu vồng nhạt nhòa nơi chân trời

彩虹下人影飘摇斑驳

cǎi hóng xià rén yǐng piāo yáo bān bó

Thải hồng hạ nhân ảnh phiêu diêu ban bác

Dưới sắc cầu vồng, bóng nhân ảnh mịt mù hư ảo

他仿佛走出了回忆的冷漠

tā fǎng fó zǒu chū le huí yì de lěng mò

Tha phảng phật tẩu xuất liễu hồi ức đích lãnh mạc

Bóng người thấp thoáng hiện về từ hồi ức băng giá

为我重演那场错过

wéi wǒ chóng yǎn nà cháng cuò guò

Vi ngã trọng diễn na tràng thác quá

Để rồi vụt mất trong ta từng hồi

小巷里你和我曾走远

xiǎo xiàng lǐ nǐ hé wǒ céng zǒu yuǎn

Tiểu hạng lý nhĩ hòa ngã tằng tẩu viễn

Nơi ngõ nhỏ người cùng ta trốn chạy

随烟雨沉下地平线

suí yān yǔ chén xià dì píng xiàn

Tùy yên vũ trầm hạ địa bình tuyến

Mặc cho yên vũ trên đất chảy thành dòng

滴雨的檐下我向你道别

dī yǔ de yán xià wǒ xiàng nǐ dào bié

Tích vũ đích diêm hạ ngã hướng nhĩ đạo biệt

Trên hiên mưa nhỏ giọt, ta nhìn người từ biệt

别过一缕笑靥

bié guò yī lǚ xiào yè

Biệt quá nhất lũ tiếu yếp

Chỉ mong lưu lại nụ cười ấy

彩虹下我记录那一切

cǎi hóng xià wǒ jì lù nà yī qiē

Thải hồng hạ ngã ký lục na nhất thiết

Dưới sắc cầu vồng, ta khắc ghi tất cả

伴着泪水晶莹摇曳

bàn a lèi shuǐ jīng yíng yáo yì

Bạn trứ lệ thủy tinh oánh diêu duệ

Lấp lánh dòng lệ thủy rưng rưng

抹不去是你背影的凋谢

mǒ bù qù shì nǐ bèi yǐng de diāo xiè

Mạt bất khứ thị nhĩ bối ảnh đích điêu tạ

Trôi không hết thân ảnh ủ rủ của người

思念静静湮灭

sī niàn jìng jìng yān miè

Tư niệm tĩnh tĩnh yên diệt

Lặng lẽ chôn vùi tư niệm

小巷里你和我曾走远

xiǎo xiàng lǐ nǐ hé wǒ céng zǒu yuǎn

Tiểu hạng lý nhĩ hòa ngã tằng tẩu viễn

Nơi ngõ nhỏ người cùng ta trốn chạy

随烟雨沉下地平线

suí yān yǔ chén xià dì píng xiàn

Tùy yên vũ trầm hạ địa bình tuyến

Mặc cho yên vũ trên đất chảy thành dòng

滴雨的檐下我向你道别

dī yǔ de yán xià wǒ xiàng nǐ dào bié

Tích vũ đích diêm hạ ngã hướng nhĩ đạo biệt

Trên hiên mưa nhỏ giọt, ta nhìn người từ biệt

别过一缕笑靥

bié guò yī lǚ xiào yè

Biệt quá nhất lũ tiếu yếp

Chỉ mong lưu lại nụ cười ấy

彩虹下我记录那一切

cǎi hóng xià wǒ jì lù nà yī qiē

Thải hồng hạ ngã ký lục na nhất thiết

Dưới sắc cầu vòng, ta khắc ghi tất cả

伴着泪水晶莹摇曳

bàn a lèi shuǐ jīng yíng yáo yì

Bạn trứ lệ thủy tinh oánh diêu duệ

Lấp lánh dòng lệ thủy rưng rưng

抹不去是你背影的凋谢

mǒ bù qù shì nǐ bèi yǐng de diāo xiè

Mạt bất khứ thị nhĩ bối ảnh đích điêu tạ

Trôi không hết thân ảnh ủ rủ của người

思念静静湮灭

sī niàn jìng jìng yān miè

Tư niệm tĩnh tĩnh yên diệt

Lặng lẽ chôn vùi tư niệm

泪水折射彩虹的颜色

lèi shuǐ zhé shè cǎi hóng de yán sè

Lệ thủy chiết xạ thải hồng đích nhan sắc

Lệ thủy lấp lánh sắc cầu vồng

滴落是昨日的光泽

dī luò shì zuó rì de guāng zé

Tích lạc thị tạc nhật đích quang trạch

Từng giọt soi sáng ngày xưa

他谱写了那首遗失的歌

tā pǔ xiě le nà shǒu yí shī de gē

Tha phổ tả liễu na thủ di thất đích ca

Người viết khúc nhạc thất truyền

那首追忆的歌

nà shǒu zhuī yì de gē

Na thủ truy ức đích ca

Khúc nhạc hồi ức.

Bài dịch thứ 88

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.