Tịch luyến – Finale

Song: 夕恋 – Xi Lian – Tịch Luyến
Singer: Finale
Download:
MP3

倾我一生一世念

qīng wǒ yī shēng yī shì niàn

Khuynh ngã nhất sinh nhất thế niệm

Ta đây suốt một đời tư niệm
来如飞花散似烟

lái rú fēi huā sǎn sì yān

Lai như phi hoa tán tự yên

Đến như bay, hoa rơi tựa sương khói
萦云荒第几篇

mèng yíng yún huāng dì jǐ piān

Mộng oanh vân hoang đệ kỷ thiên

Mộng quẩn quanh, thốt lên vài lời
风沙滚滚去天边
fēng shā gǔn gǔn qù tiān biān

Phong sa cổn cổn khứ thiên biên

Phong ba bão táp đã qua rồi
醉里不知年华限

zuì lǐ bù zhī nián huá xiàn

Túy lý bất tri niên hoa hạn

Lí trí say rồi biết khi nào tỉnh
时月下舞连翩

dāng shí yuè xià wǔ lián piān

Đương thì nguyệt hạ vũ liên phiên

Dưới ánh trăng ta thi triễn công phu
见海上花如雪

yòu jiàn hǎi shàng huā rú xuě

Hựu kiến hải thượng hoa như tuyết

Lại thấy trên biển hoa như tuyết
轮春光葬枯颜
jǐ lún chūn guāng zàng kū yán

Kỷ luân xuân quang táng khô nhan

Bao nhiêu mùa xuân cướp đi nét hồng nhan
风不解语

qīng fēng bù jiě yǔ

Thanh phong bất giải ngữ

Thanh phong không giải được ngôn ý
翻开发黄书卷

fān kāi fā huáng shū juǎn

Phiên khai phát hoàng thư quyển

Mở cẩm thư lòng chất chứa tình ý
梦中身朝生暮死一夕恋
mèng zhōng shēn cháo shēng mù sǐ yī xī liàn

Mộng trung thân triêu sinh mộ tử nhất tịch luyến

Mộng sớm sinh tối tử đích tịch luyến
样花开一千年

yī yàng huā kāi yī qiān nián

Nhất dạng hoa khai nhất thiên niên

Như hoa khai nở nhất thiên niên
独看沧海化桑田

dú kàn cāng hǎi huà sāng tián

Độc khán thương hải hóa tang điền

Độc khán biển xanh hóa dâu bể
一笑望穿一千年

yī xiào wàng chuān yī qiān nián

Nhất tiếu vọng xuyên nhất thiên niên

Nụ cười vang vọng nhất thiên niên
几回知君到人

jǐ huí zhī jūn dào rén jiā

Kỷ hồi tri quân đáo nhân gian

Mấy lần tri nhân ghé nhân gian
载相逢如初见

qiān zài xiāng féng rú chū jiàn

Thiên tái tương phùng như sơ kiến

Nghìn năm tương phùng như thuở đầu gặp gỡ.

Bài dịch thứ 32

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.