Ta và Lâm muội muội – Mã Nhị

Song: 我和林妹妹 – wǒ hé lín mèi mèi – Ta và Lâm muội muội
Singer: 马蕊 – mǎ ruǐ – Mã Nhị
Download:
MP3 | VCLIP: .Part1 .Part2

天上掉下个林妹妹

tiān shàng diào xià gè lín mèi mèi

Thiên thượng điệu hạ cá lâm muội muội

Trên trời rơi xuống Lâm muội muội

她也在猜想我是谁

tā yě zài cāi xiǎng wǒ shì shéi

Tha dã tại sai tưởng ngã thị thùy

Nàng đoán được ta là ai

一种似曾相识的感觉

yī zhòng sì céng xiāng shí de gǎn jué

Nhất chủng tự tằng tương thức đích cảm giác

Dường như đã quen từ rất lâu

早已望穿了秋水

zǎo yǐ wàng chuān le qiū shuǐ

Tảo dĩ vọng xuyên liễu thu thủy

Sớm nhận ra trong ánh mắt

梦中掉下个林妹妹

mèng zhōng diào xià gè lín mèi mèi

Mộng trung điệu hạ cá lâm muội muội

Trong mộng xuất hiện Lâm muội muội

轻轻告诉我我是谁

qīng qīng gào sù wǒ wǒ shì shéi

Khinh khinh cáo tố ngã ngã thị thùy

Khẽ khẽ nói cho ta biết ta là ai

那段肝肠寸断的爱情

nà duàn gān cháng cùn duàn de ài qíng

Na đoạn can tràng thốn đoạn đích ái tình

Có một mối tình đau khổ đoạn trường

只愿我能继续写到结尾

zhī yuàn wǒ néng jì xù xiě dào jié wěi

Chích nguyện ngã năng kế tục tả đáo kết vĩ

Chỉ mong ta có thể viết hết kết cục

走在熟悉的那条街

zǒu zài shóu xī de nà tiáo jiē

Tẩu tại thục tất đích na điều nhai

Phố thị này vốn đi lại quen thuộc

又看到从前那画面

yòu kàn dào cóng qián nà huà miàn

Hựu khán đáo tòng tiền na họa diện

Cảnh vậy này vốn đã thấy từ trước

看到楚楚可怜的林妹妹

kàn dào chǔ chǔ kě líng de lín mèi mèi

Khán đáo sở sở khả liên đích lâm muội muội

Trông thấy Lâm muội muội dịu dàng đáng yêu

独自哭红双眼

dú zì kū hóng shuāng yǎn

Độc tự khốc hồng song nhãn

Một mình khóc đỏ hoe đôi mắt

红楼中渐渐看不见

hóng lóu zhōng jiàn jiàn kàn bù jiàn

Hồng lâu trung tiệm tiệm khán bất kiến

Hồng lâu cứ từ từ khuất dần

我的她慢慢地走远

wǒ de tā màn màn dì zǒu yuǎn

Ngã đích tha mạn mạn địa tẩu viễn

Ta càng lúc càng đi xa nàng

脸上的胭脂红妆变模糊

liǎn shàng de yān zhī hóng zhuāng biàn mó hú

Kiểm thượng đích yên chi hồng trang biến mô hồ

Hồng trang thấp thoáng trên gương mặt thắm sắc yên chi

象昨夜的缠绵

xiàng zuó yè de chán mián

Tượng tạc dạ đích triền miên

Thấy đêm nay dài vằng vặc

红楼梦里梦红楼

hóng lóu mèng lǐ mèng hóng lóu

Hồng lâu mộng lý mộng hồng lâu

Hồng Lâu Mộng trong giấc mộng hồng lâu

梦里是乡愁

mèng lǐ shì xiāng chóu

Mộng lý thị hương sầu

Giấc mộng cố hương

梦中人非画中人

mèng zhōng rén fēi huà zhōng rén

Mộng trung nhân phi họa trung nhân

Người trong mộng không phải người trong tranh

相思又何忧

xiāng sī yòu hé yōu

Tương tư hựu hà ưu

Tương tư làm sao vơi

天上掉下个林妹妹

tiān shàng diào xià gè lín mèi mèi

Thiên thượng điệu hạ cá lâm muội muội

Trên trời rơi xuống Lâm muội muội

她也在猜想我是谁

tā yě zài cāi xiǎng wǒ shì shéi

Tha dã tại sai tưởng ngã thị thùy

Nàng đoán được ta là ai

一种似曾相识的感觉

yī zhòng sì céng xiāng shí de gǎn jué

Nhất chủng tự tằng tương thức đích cảm giác

Dường như đã quen từ rất lâu

早已望穿了秋水

zǎo yǐ wàng chuān le qiū shuǐ

Tảo dĩ vọng xuyên liễu thu thủy

Sớm nhận ra trong ánh mắt

梦中掉下个林妹妹

mèng zhōng diào xià gè lín mèi mèi

Mộng trung điệu hạ cá lâm muội muội

Trong mộng xuất hiện Lâm muội muội

轻轻告诉我我是谁

qīng qīng gào sù wǒ wǒ shì shéi

Khinh khinh cáo tố ngã ngã thị thùy

Khẽ khẽ nói cho ta biết ta là ai

红楼梦里梦红楼

hóng lóu mèng lǐ mèng hóng lóu

Hồng lâu mộng lý mộng hồng lâu

Hồng Lâu Mộng trong giấc mộng hồng lâu

梦里是乡愁

mèng lǐ shì xiāng chóu

Mộng lý thị hương sầu

Giấc mộng cố hương

梦中人非画中人

mèng zhōng rén fēi huà zhōng rén

Mộng trung nhân phi họa trung nhân

Người trong mộng không phải người trong tranh

相思又何忧

xiāng sī yòu hé yōu

Tương tư hựu hà ưu

Tương tư làm sao vơi

天上掉下个林妹妹

tiān shàng diào xià gè lín mèi mèi

Thiên thượng điệu hạ cá lâm muội muội

Trên trời rơi xuống Lâm muội muội

她也在猜想我是谁

tā yě zài cāi xiǎng wǒ shì shéi

Tha dã tại sai tưởng ngã thị thùy

Nàng đoán được ta là ai

一种似曾相识的感觉

yī zhòng sì céng xiāng shí de gǎn jué

Nhất chủng tự tằng tương thức đích cảm giác

Dường như đã quen từ rất lâu

早已望穿了那秋水

zǎo yǐ wàng chuān le nà qiū shuǐ

Tảo dĩ vọng xuyên liễu na thu thủy

Sớm nhận ra trong ánh mắt

梦中掉下个林妹妹

mèng zhōng diào xià gè lín mèi mèi

Mộng trung điệu hạ cá lâm muội muội

Trong mộng xuất hiện Lâm muội muội

轻轻告诉我我是谁

qīng qīng gào sù wǒ wǒ shì shéi

Khinh khinh cáo tố ngã ngã thị thùy

Khẽ khẽ nói cho ta biết ta là ai

那段肝肠寸断的爱情

nà duàn gān cháng cùn duàn de ài qíng

Na đoạn can tràng thốn đoạn đích ái tình

Có một mối tình đau khổ đoạn trường

只愿我能继续写到结尾

zhī yuàn wǒ néng jì xù xiě dào jié wěi

Chích nguyện ngã năng kế tục tả đáo kết vĩ

Chỉ mong ta có thể viết hết kết cục

只愿我能继续写到结尾

zhī yuàn wǒ néng jì xù xiě dào jié wěi

Chích nguyện ngã năng kế tục tả đáo kết vĩ

Chỉ mong ta có thể viết hết kết cục

(天上掉下个林妹妹呀)

tiān shàng diào xià gè lín mèi mèi yā

( thiên thượng điệu hạ cá lâm muội muội nha )

( Trên trời rơi xuống Lâm muội muội )

(她在猜想我是谁)

tā zài cāi xiǎng wǒ shì shéi

( tha tại sai tưởng ngã thị thùy )

( Nàng đoán được ta là ai )

(早已望穿了秋水)

zǎo yǐ wàng chuān le qiū shuǐ

( tảo dĩ vọng xuyên liễu thu thủy )

( Sớm nhận ra trong ánh mắt )

(天上掉下个林妹妹呀)

tiān shàng diào xià gè lín mèi mèi yā

( thiên thượng điệu hạ cá lâm muội muội nha )

( Trên trời rơi xuống Lâm muội muội )

(她在猜想我是谁)

tā zài cāi xiǎng wǒ shì shéi

( tha tại sai tưởng ngã thị thùy )

( Nàng đoán được ta là ai )

Bài dịch thứ 87

© 2011, nicky. All rights reserved.

5 comments

 1. Mr.Scarlet Reply

  Ukm, bạn thiếu vài chỗ…
  Mộng lý thị hương sầu ( chữ màu xanh )
  Cảnh vậy này vốn đã thấy từ trước -> Cảnh vật này vốn đã thấy từ trước
  (天上掉下个林妹妹呀)
  tiān shàng diào xià gè lín mèi mèi yā
  ( thiên thượng điệu hạ cá lâm muội muội nha )
  ( thiếu câu màu xanh )

  Thanks đã dịch, ghé thăm blog lâu rồi giờ mới có dịp post một bài :d.

Leave a Reply

Your email address will not be published.