Như Hoa Như Ngọc – Diêu Đình

Song: 如花似玉 – rú huā sì yù – Như Hoa Như Ngọc
Singer: 姚婷 – yáo tíng – Diêu Đình
Download: MP3 | HD Clip

每一个如花的女子

měi yī gè rú huā de nǚ zi

Mỗi nhất cá như hoa đích nữ tử

Mỗi nữ nhân là một đóa hoa

都有似玉一般的年华

dōu yǒu sì yù yī bān de nián huá

Đô hữu tự ngọc nhất bàn đích niên hoa

Đều có một thời xuân sắc ngọc ngà

为期待中的故事

wéi qī dài zhōng de gù shì

Vi kỳ đãi trung đích cố sự

Chờ đợi một thời khắc

拼尽一切的绽放

pīn jìn yī qiē de zhàn fàng

Bính tẫn nhất thiết đích trán phóng

Mà nở rộ khoe sắc

每一次凋落的花事

měi yī cì diāo luò de huā shì

Mỗi nhất thứ điêu lạc đích hoa sự

Cứ mỗi độ hoa úa tàn

应证着流年的落差

yìng zhèng a liú nián de luò chā

Ứng chứng trứ lưu niên đích lạc soa

Là đã quá độ niên hoa

有多少苦涩的结局

yǒu duō shǎo kǔ sè de jié jú

Hữu đa thiểu khổ sáp đích kết cục

Biết bao nhiêu kết cục đau khổ

不能再重新接嫁

bù néng zài chóng xīn jiē jià

Bất năng tái trọng tân tiếp giá

Không thể nào thay đổi được

我愿如花的女子

wǒ yuàn rú huā de nǚ zi

Ngã nguyện như hoa đích nữ tử

Thiếp nguyện làm nữ nhân như hoa

都有似玉一般的年华

dōu yǒu sì yù yī bān de nián huá

Đô hữu tự ngọc nhất bàn đích niên hoa

Có một thời như ngọc như hoa

前世护花的情郎

qián shì hù huā de qíng láng

Tiền thế hộ hoa đích tình lang

Tiền kiếp được tình lang bảo vệ

还能相逢在今生的篱下

hái néng xiāng féng zài jīn shēng de lí xià

Hoàn năng tương phùng tại kim sinh đích ly hạ

Kiếp này vẫn có thể tương phùng trong vườn hoa

我愿如花的女子

wǒ yuàn rú huā de nǚ zi

Ngã nguyện như hoa đích nữ tử

Thiếp nguyện làm nữ nhân như hoa

不知流年的落差

bù zhī liú nián de luò chā

Bất tri lưu niên đích lạc soa

Không cần biết tuổi xuân trôi qua

在他房前和屋后

zài tā fáng qián hé wū hòu

Tại tha phòng tiền hòa ốc hậu

Quanh quẩn trước sau trong nhà chàng

做一朵永不凋落的黄花

zuò yī duǒ yǒng bù diāo luò de huáng huā

Tố nhất đóa vĩnh bất điêu lạc đích hoàng hoa

Làm một đóa hoàng hoa mãi không úa tàn

~~~

每一个如花的女子

měi yī gè rú huā de nǚ zi

Mỗi nhất cá như hoa đích nữ tử

Mỗi nữ nhân là một đóa hoa

都有似玉一般的年华

dōu yǒu sì yù yī bān de nián huá

Đô hữu tự ngọc nhất bàn đích niên hoa

Đều có một thời xuân sắc ngọc ngà

为期待中的故事

wéi qī dài zhōng de gù shì

Vi kỳ đãi trung đích cố sự

Chờ đợi một thời khắc

拼尽一切的绽放

pīn jìn yī qiē de zhàn fàng

Bính tẫn nhất thiết đích trán phóng

Mà nở rộ khoe sắc

每一次凋落的花事

měi yī cì diāo luò de huā shì

Mỗi nhất thứ điêu lạc đích hoa sự

Cứ mỗi độ hoa úa tàn

应证着流年的落差

yìng zhèng a liú nián de luò chā

Ứng chứng trứ lưu niên đích lạc soa

Là đã quá độ niên hoa

有多少苦涩的结局

yǒu duō shǎo kǔ sè de jié jú

Hữu đa thiểu khổ sáp đích kết cục

Biết bao nhiêu kết cục đau khổ

不能再重新接嫁

bù néng zài chóng xīn jiē jià

Bất năng tái trọng tân tiếp giá

Không thể nào thay đổi được

我愿如花的女子

wǒ yuàn rú huā de nǚ zi

Ngã nguyện như hoa đích nữ tử

Thiếp nguyện làm nữ nhân như hoa

都有似玉一般的年华

dōu yǒu sì yù yī bān de nián huá

Đô hữu tự ngọc nhất bàn đích niên hoa

Có một thời như ngọc như hoa

前世护花的情郎

qián shì hù huā de qíng láng

Tiền thế hộ hoa đích tình lang

Tiền kiếp được tình lang bảo vệ

能相逢在今生的篱下

hái néng xiāng féng zài jīn shēng de lí xià

Hoàn năng tương phùng tại kim sinh đích ly hạ

Kiếp này vẫn có thể tương phùng trong vườn hoa

我愿如花的女子

wǒ yuàn rú huā de nǚ zi

Ngã nguyện như hoa đích nữ tử

Thiếp nguyện làm nữ nhân như hoa

不知流年的落差

bù zhī liú nián de luò chā

Bất tri lưu niên đích lạc soa

Không cần biết tuổi xuân trôi qua

在他房前和屋后

zài tā fáng qián hé wū hòu

Tại tha phòng tiền hòa ốc hậu

Quanh quẩn trước sau trong nhà chàng

做一朵永不凋落的黄花

zuò yī duǒ yǒng bù diāo luò de huáng huā

Tố nhất đóa vĩnh bất điêu lạc đích hoàng hoa

Làm một đóa hoàng hoa mãi không úa tàn

~~~

每一个如花的女子

měi yī gè rú huā de nǚ zi

Mỗi nhất cá như hoa đích nữ tử

Mỗi nữ nhân là một đóa hoa

都有似玉一般的年华

dōu yǒu sì yù yī bān de nián huá

Đô hữu tự ngọc nhất bàn đích niên hoa

Đều có một thời xuân sắc ngọc ngà

为期待中的故事

wéi qī dài zhōng de gù shì

Vi kỳ đãi trung đích cố sự

Chờ đợi một thời khắc

拼尽一切的绽放

pīn jìn yī qiē de zhàn fàng

Bính tẫn nhất thiết đích trán phóng

Mà nở rộ khoe sắc

Dịch thoắt:

_Ly hạ: sau bờ rào

_hoàng hoa: hoa cúc vàng

Bài dịch thứ 117

© 2011, nicky. All rights reserved.

1 Comment

  1. Bạch Điệp Reply

    Cảm ơn bạn rất nhiều vì bản dịch Như hoa như ngọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.