Phi vũ – Đổng Trinh

s0915hg01


Song: 飞羽 – fei yu – Phi vũ
Singer: 董贞 – dong zhen – Đổng Trinh
Gamesong: Fantasy Zhu xian
Download:
MP3

下的愿望里都会有你

zài měi gè xǔ xià de yuàn wàng lǐ dū huì yǒu nǐ

tại mỗi cá hứa hạ đích nguyện vọng lí đô hội hữu nhĩ

Điều ước nào cũng là muốn được có em


当你的眼神看我心底

dāng nǐ de yǎn shén kàn jìn wǒ xīn dǐ

đương nhĩ đích nhãn thần khán tiến ngã tâm để

Đôi mắt em đã nhìn thấu đáy lòng anh


浮云在天相聚

fú yún zài tiān biān xiāng jù

phù vân tại thiên biên tương tụ

Khi mây trời tương tụ


想与你 一起越天荒地老的距离

duō mo xiǎng yǔ nǐ yī qǐ fēi yuè tiān huāng dì lǎo de jù lí

đa yêu tưởng dữ nhĩ nhất khởi phi việt thiên hoang địa lão đích cự li

Nhớ em nhiều hơn khoảng cách của thiên trường địa cửu


天使那片白的羽翼 落在掌心

tiān shǐ nà piàn jié bái de yǔ yì piāo luò zài zhǎng xīn

thiên sử na phiến khiết bạch đích vũ dực phiêu lạc tại chưởng tâm

Thiên thần với đôi cánh trắng phiêu lạc vào lòng em


像雪花融化成温暖的情意

xiàng xuě huā róng huà chéng wēn nuǎn de qíng yì

tượng tuyết hoa dung hóa thành ôn noãn đích tình ý

Như hoa tuyết trở nên ấm áp đích thị là có tình ý


向属于我的美 雨不去理

fēi xiàng shǔ yú wǒ men de měi lì fēng yǔ bù qù lǐ

phi hướng thuộc vu ngã môn đích mĩ lệ phong vũ bất khứ lí

Bay rất đẹp bất kể gió mưa


阳光在召 真心永不分离

yáng guāng zài zhāo huàn ràng zhēn xīn yǒng bù fēn lí

dương quang tại triệu hoán nhượng chân tâm vĩnh bất phân li

Dù cho ánh dương biến đổi, chân tình vĩnh bất phân li


再美的光也会得没有意

zài měi de fēng guāng yě huì biàn de méi yǒu yì yì

tái mĩ đích phong quang dã hội biến đắc một hữu ý nghĩa

Phong cảnh có đẹp thế nào cũng là vô nghĩa


若不是在你的身相依

ruò bú shì zài nǐ de shēn biān xiāng yī

nhược bất thị tại nhĩ đích thân biên tương y

Khi chúng ta không thuộc về nhau


天堂其

tiān táng qí shí zài zhè lǐ

thiên đường kì thật tại giá lí

Thiên đường thật sự là ở bên cạnh em


想与你 一起体会人间欢笑和泪滴

duō mo xiǎng yǔ nǐ yī qǐ tǐ huì rén jiān huān xiào hé lèi dī

đa yêu tưởng dữ nhĩ nhất khởi thể hội nhân gian hoan tiếu hòa lệ tích

Nhớ em đến mức thấu hiểu hạnh phúc và đau khổ của nhân gian


天使那片白的羽翼 落在掌心

tiān shǐ nà piàn jié bái de yǔ yì piāo luò zài zhǎng xīn

thiên sử na phiến khiết bạch đích vũ dực phiêu lạc tại chưởng tâm

Thiên thần với đôi cánh trắng phiêu lạc vào lòng em


像雪花融化成温暖的情意

xiàng xuě huā róng huà chéng wēn nuǎn de qíng yì

tượng tuyết hoa dung hóa thành ôn noãn đích tình ý

Như hoa tuyết trở nên ấm áp đích thị là có tình ý


向属于我的美 雨不去理

fēi xiàng shǔ yú wǒ men de měi lì fēng yǔ bù qù lǐ

phi hướng thuộc vu ngã môn đích mĩ lệ phong vũ bất khứ lí

Bay rất đẹp bất kể gió mưa


阳光在召 真心永不分离

yáng guāng zài zhāo huàn ràng zhēn xīn yǒng bù fēn lí

dương quang tại triệu hoán nhượng chân tâm vĩnh bất phân li

Dù cho ánh dương biến đổi, chân tình vĩnh bất phân li


天使那片白的羽翼 落在掌心

tiān shǐ nà piàn jié bái de yǔ yì piāo luò zài zhǎng xīn

thiên sử na phiến khiết bạch đích vũ dực phiêu lạc tại chưởng tâm

Thiên thần với đôi cánh trắng phiêu lạc vào lòng em


像雪花融化成温暖的情意

xiàng xuě huā róng huà chéng wēn nuǎn de qíng yì

tượng tuyết hoa dung hóa thành ôn noãn đích tình ý

Như hoa tuyết trở nên ấm áp đích thị là có tình ý


向属于我的美 雨不去理

fēi xiàng shǔ yú wǒ men de měi lì fēng yǔ bù qù lǐ

phi hướng thuộc vu ngã môn đích mĩ lệ phong vũ bất khứ lí

Bay rất đẹp bất kể gió mưa


阳光在召 真心永不分离

yáng guāng zài zhāo huàn ràng zhēn xīn yǒng bù fēn lí

dương quang tại triệu hoán nhượng chân tâm vĩnh bất phân li

Dù cho ánh dương biến đổi, chân tình vĩnh bất phân li

bài dịch thứ 11 của nicky

© 2009 – 2010, nicky. All rights reserved.

3 comments

  1. ipod peel 520 Reply

    Nice idea and good I¡¯m following this blog now. I¡¯m now discovering the benefits from this blog aside from the informative and up to date posts. Thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published.