something

Nơi này vẫn tốt hơn fb, muốn viết đôi dòng trút cho xong sự bực tức khó chịu, mình thích sự rõ ràng minh bạch, mình thích sự công khai, như thế công bằng cho cả 2 hơn… hôm nay closed fb cho den khi bình tĩnh trở lại.

© 2012, nicky. All rights reserved.

1 Comment

  1. Mierler Calvin Reply

    Huỳnh Hiểu Minh chàng ơi; chim nhỏ tội nghiệp =)) :-“

Leave a Reply

Your email address will not be published.