Từ bi

Từ bi

  Năm lên bốn,Phương Nhi mắc bệnh bại liệt,chân bị teo,không đi lại được.Năm...
Page 5 of 10