Thiên mệnh tối cao – Cổ Thiên Lạc

Co-Thien-Lac

Song: 天命最高 – tian ming zui gao – Thiên mệnh tối cao
Singer: 古天乐 – Louis Koo – Cổ Thiên Lạc
OST: Tầm tần ký
Download
: MP3

誰求誰

shei qiu shei

Thùy cầu thùy

Ai theo đuổi ai?

春秋都只聽天地號令

chun qiu dou zhi ting tian di hao ling

Xuân thu đô chỉ thính thiên địa hiệu lệnh

Xuân thu đều chỉ nghe hiệu lệnh của trời đất


天命

tian ming

Thiên mệnh

Mệnh trời

誰能扭轉運程

shei neng niu zhuan yun cheng

Thùy năng nữu chuyển vận trình

Ai có thể xoay chuyển vận trình?


誰無誰

shei wu shei

Thùy vô thùy

Ai không có ai?


亂局亦一樣入定

luan ju yi yi yang ru ding

Loạn cục diệc nhất dạng nhập định

Thế cục hỗn loạn cũng giống như đang tiến vào ổn định


誰在篡改劇情

shei zai cuan gai ju qing

Thùy tại soán cải kịch tình

Ai là người chi phối nội dung vở kịch?


別高興

bie gao xing

Biệt cao hứng

Đừng cao hứng


別以為叫始祖

bie yi wei jiao shi zu

Biệt dĩ vi khiếu thủy tổ

Đừng cho rằng làm thủy tổ (thì)


歲千歲都會依你意願來營造

wan sui qian sui du hui yi ni yi yuan lai ying zao

Vạn tuế thiên tuế đô hội y nhĩ ý nguyện lai doanh tạo

Vạn năm ngàn năm đều có thể theo ý nguyện của ngươi để kiến tạo


下一世

xia yi shi

Hạ nhất thế

Một đời sau


別理誰叫高祖

bie li shei jiao gao zu

Biệt lí thùy khiếu cao tổ

Đừng quan tâm xem ai là Cao tổ


別要賭

bie yao du

Biệt yếu đổ

Đừng ham oánh bạc


天命最高

tian ming zui gao

Thiên mệnh tối cao

Thiên mệnh là tối cao


誰言誰

shei yan shei

Thùy ngôn thùy

Ai nói đến ai?


不需一兵半卒便命定

bu xu yi bing ban zu bian ming ding

Bất nhu nhất binh bán tốt tiện mệnh định

Không cần một tên tiểu tốt mà vận mệnh đã quyết định làm cho


他年

ta nian

Tha niên

(Từ) Năm đó


輪迴今世劇情

lun hui jin shi ju qing

Luân hồi kim thế kịch tình

(về) Xuất hiện giữa vở kịch đời nay


誰亡誰

shei wang shei

Thùy vong thùy

Ai chạy trốn ai?


亦在歷史下效命

yi zai li shi xia xiao ming

Diệc tại lịch sử hạ hiệu mệnh

Cũng (đều là) cống hiến hết mình cho lịch sử


殘酷過一夜情

can ku guo yi ye qing

Tàn khốc quá nhất dạ tình

(Thật là) quá tàn khốc.

© 2009 – 2010, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. survive prison Reply

    Hey, I appreciate the articles and outstanding design you got here! I have you bookmarked to keep up with any new posts. I would like to say thanks for taking the time to share your thoughts and the time it took to post!! Two Thumbs up!

Leave a Reply

Your email address will not be published.