Thần thoại tình thoại

rcondor04

Song: 话情话 shen hua qing hua – Thần thoại tình thoại

Singer: 华健 & 齐豫 Châu Hoa Kiện & Tề Dự

OST: Return of the Condor Heroes 95

Download: chinese ver | vietnamese ver


爱是愉快是难过是陶醉是情绪或在日后视作传奇
Ái thị du khoái thị nan quá thị đào túy thị tình tự hoặc tại nhật hậu thị tác truyền kì
Tình là vui sướng, là buồn bã, là say mê, là háo hức, có thể ngày nào đó sẽ được xem như truyền thuyết


爱是盟约是习惯是时间是白发也叫你我乍惊乍喜
Ái thị minh ước thị tập quán thị thời gian thị bạch phát dã khiếu nhĩ ngã sạ kinh sạ hỉ
Tình là minh ước, là tập quán, là thời gian, là đầu bạc, cũng làm anh và em đột nhiên vừa sợ vừa mừng


完全遗忘自己,竟可相许生与死
Hoàn toàn di vong tự kỉ, cánh khả tương hứa sanh dữ tử
(Ta) hoàn toàn quên đi bản thân, lại còn cùng nhau hứa hẹn sinh tử


来日谁来问起,天高风急双双远飞
Lai nhật thùy lai vấn khởi, thiên cao phong cấp song song viễn phi
Ngày sau ai sẽ hỏi han? Trên trời cao, giữa những làn gió vội vã, (ta) sánh đôi bay xa


爱是微笑是狂笑是傻笑是玩笑或是为着害怕寂寥
Ái thị vi tiếu thị cuồng tiếu thị sọa tiếu thị ngoạn tiếu hoặc thị vi trứ hại phạ tịch liêu
Tình là cười mỉm, là cười điên dại, là cười ngây ngốc, là vui đùa, hoặc là để sợ hãi sự cô đơn


爱是何价是何故在何世又何以对这世界雪中送火
Ái thị hà giá thị hà cố tại hà thế hựu hà dĩ đối giá thế giới tuyết trung tống hỏa
Tình vì giá nào, vì nguyên nhân nào, tại đời nào, và vì sao mà trong tuyết lạnh đem lửa cho thế giới


谁能祈求什么,可歌可泣的结果
Thủy năng kì cầu thập yêu, khả ca khả khấp đích kết quả
Ai có thể đòi hỏi gì chứ? (Vì) kết quả xúc động lòng người


谁能承受后果,翻天覆海不枉最初
Thùy năng thừa thụ hậu quả, phiên thiên phúc hải bất uổng tối sơ
Ai có thể gánh vác hậu quả? (Để) không uổng thuở ban đầu đảo trời lật biển


…………………………………
Ngại………………………………………..
Á…………………………………………….

有你有我雪中送火
Hữu nhĩ hữu ngã tuyết trung tống hỏa
Có em có anh đem lửa trong tuyết lạnh

爱在迷迷糊糊盘古初开便开始
Ái tại mê mê hồ hồ Bàn Cổ sơ khai tiện khai thủy
Tình tại thuở mơ hồ (do) Bàn Cổ sơ khai tạo ra

这浪浪漫漫旧故事
Giá lãng lãng mạn mạn cựu cố sự
Đó là một câu chuyện lãng mạn xưa cũ

爱在朦朦胧胧前生今生和他生
Ái tại mông mông lung lung tiền sinh kim sinh hòa tha sinh
Tình tại mông lung đời trước, đời này, và đời ông ta

错过了也不会知
Phạ thác quá liễu dã bất hội tri
E rằng đã không còn nữa, cũng không thể biết được

跌落茫茫红尘南北西东亦相依
Điệt lạc mang mang hồng trần nam bắc tây đông diệc tương y
Rơi xuống cõi trần mênh mang nam bắc tây đông cũng gắn bó với nhau (vì)

怕独自活着没意
Phạ độc tự hoạt trứ một ý nghĩa
Sợ tồn tại một mình không có ý nghĩa

爱是来来回回情丝丝又一丝
Ái thị lai lai hồi hồi tình ti nhất ti hựu nhất ti
Tình là những sợi tơ tình qua qua lại lại, sợi này rồi sợi khác

致你与我此生永不
Trí nhĩ dữ ngã thử sinh vĩnh bất
Khiến anh và em đời này không bao giờ

阔别时
Khoái biệt thì
xa cách nhau.

Bonus: Soundtrack OST Clip

© 2009, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.