Tiêu Tương Vũ – Hồ Ngạn Bân

Song: 潇湘雨 – xiāo xiāng yǔ
Singer:胡彦斌 – Anson Hu – Hồ Ngạn Bân
Gamesong: Đại Thoại Tây Du 3
Download:
MP3

那场雨下在心里

nà cháng yǔ xià zài xīn lǐ

na tràng vũ hạ tại tâm lý

Cơn mưa ấy ở trong lòng

这么多年未曾淡去

zhè me duō nián wèi céng dàn qù

giá ma đa niên vị tằng đạm khứ

Nhiều năm qua vẫn còn rả rích

一面之缘的相遇

yī miàn zhī yuán de xiāng yù

nhất diện chi duyên đích tương ngộ

Một lần gặp gỡ cũng là duyên phận

决定来世今生的宿命

jué dìng lái shì jīn shēng de sù mìng

quyết định lai thế kim sanh đích túc mệnh

Quyết định số mệnh suốt kiếp này và cả kiếp sau

青石板上远去的马蹄

qīng shí bǎn shàng yuǎn qù de mǎ tí

thanh thạch bản thượng viễn khứ đích mã đ

Dấu chân ngựa in hằn trên con đường sỏi đá xa dần

他日约定在青春中慢慢燃尽

tā rì yuē dìng zài qīng chūn zhōng màn màn rán jǐn

tha nhật ước định tại thanh xuân trung mạn mạn nhiên tận

Ngày đó hẹn ước, nên thanh xuân phải mòn mỏi đợi chờ

你多情无心的一笔

nǐ duō qíng wú xīn de yī

nhĩ đa tình vô tâm đích nhất bút

Dòng chữ chất chứa tình cảm nhưng vô tâm của nàng

把我葬在等待里

bǎ wǒ zàng zài děng dài lǐ

bả ngã táng tại đẳng đãi lý

Khiến ta đằng đẳng đợi chờ nơi đây

花儿开在雨季

huā ér kāi zài yǔ jì

hoa nhi khai tại vũ quý

Hoa khai nở trong mùa mưa

心碎在手里

xīn suì zài shǒu lǐ

tâm toái tại thủ lý

Cõi lòng ta tan nát

那叫潇湘的女子在哪里

nà jiào xiāo xiāng de nǚ zǐ zài nǎ lǐ

na khiếu tiêu tương đích nữ tử tại na lý

Người thiếu nữ tên Tiêu Tương giờ nơi nao?

花儿开在雨季

huā ér kāi zài yǔ jì

hoa nhi khai tại vũ quý

Hoa khai nở trong mùa mưa

心碎在手里

xīn suì zài shǒu lǐ

tâm toái tại thủ lý

Lòng ta vỡ tan mất rồi

那瞬间足够用一生去回忆

nà shùn jiān zú gòu yòng yī shēng qù huí yì

na thuấn gian túc cú dụng nhất sanh khứ hồi ức

Dù chỉ thoáng qua cũng đáng một đời hồi ức

花儿开在雨季

huā ér kāi zài yǔ jì

hoa nhi khai tại vũ quý

Hoa khai nở vào mùa mưa

心碎在手里

xīn suì zài shǒu lǐ

tâm toái tại thủ lý

Cõi lòng ta tan nát

那叫潇湘的女子太美丽

nà jiào xiāo xiāng de nǚ zǐ tài měi lì

na khiếu tiêu tương đích nữ tử thái mỹ lệ

Thiếu nữ Tiêu Tương thật sự rất đẹp

花儿开在雨季

huā ér kāi zài yǔ jì

hoa nhân khai tại vũ quý

Hoa khai nở vào mùa mưa

心碎在手里

xīn suì zài shǒu lǐ

tâm toái tại thủ lý

Lòng ta vỡ tan mất rồi

那瞬间足够用一生去珍惜

nà shùn jiān zú gòu yòng yī shēng qù zhēn xī

na thuấn gian túc cú dụng nhất sanh khứ trân tích

Dù rất ngắn ngủi cũng đáng một đời trân trọng

潇湘雨 无法忘记

xiāo xiāng yǔ wú fǎ wàng jì

tiêu tương vũ vô pháp vong ký

“Tiêu Tương” vũ làm sao quên được

那场雨下在心里

nà cháng yǔ xià zài xīn lǐ

na tràng vũ hạ tại tâm lý

Cơn mưa ấy ở trong lòng

这么多年未曾淡去

zhè me duō nián wèi céng dàn qù

giá ma đa niên vị tằng đạm khứ

Nhiều năm qua vẫn còn rả rích

一面之缘的相遇

yī miàn zhī yuán de xiāng yù

nhất diện chi duyên đích tương ngộ

Một lần gặp gỡ cũng là duyên phận

决定来世今生的宿命

jué dìng lái shì jīn shēng de sù mìng

quyết định lai thế kim sanh đích túc mệnh

Quyết định số mệnh suốt kiếp này và cả kiếp sau

青石板上远去的马蹄

qīng shí bǎn shàng yuǎn qù de mǎ tí

thanh thạch bản thượng viễn khứ đích mã đ

Dấu chân ngựa in hằn trên con đường sỏi đá xa dần

他日约定在青春中慢慢燃尽

tā rì yuē dìng zài qīng chūn zhōng màn màn rán jǐn

tha nhật ước định tại thanh xuân trung mạn mạn nhiên tận

Ngày đó hẹn ước, nên thanh xuân phải mòn mỏi đợi chờ

你多情无心的一笔

nǐ duō qíng wú xīn de yī

nhĩ đa tình vô tâm đích nhất bút

Dòng thư vô tâm của nàng

把我葬在等待里

bǎ wǒ zàng zài děng dài lǐ

bả ngã táng tại đẳng đãi lý

Chôn ta đằng đẵng nơi này

花儿开在雨季

huā ér kāi zài yǔ jì

hoa nhi khai tại vũ quý

Hoa khai nở trong mùa mưa

心碎在手里

xīn suì zài shǒu lǐ

tâm toái tại thủ lý

Cõi lòng ta tan nát

那叫潇湘的女子在哪里

nà jiào xiāo xiāng de nǚ zǐ zài nǎ lǐ

na khiếu tiêu tương đích nữ tử tại na lý

Người thiếu nữ tên Tiêu Tương giờ nơi nao?

花儿开在雨季

huā ér kāi zài yǔ jì

hoa nhi khai tại vũ quý

Hoa khai nở trong mùa mưa

心碎在手里

xīn suì zài shǒu lǐ

tâm toái tại thủ lý

Lòng ta vỡ tan mất rồi

那瞬间足够用一生去回忆

nà shùn jiān zú gòu yòng yī shēng qù huí yì

na thuấn gian túc cú dụng nhất sanh khứ hồi ức

Dù chỉ thoáng qua cũng đáng một đời hồi ức

花儿开在雨季

huā ér kāi zài yǔ jì

hoa nhi khai tại vũ quý

Hoa khai nở vào mùa mưa

心碎在手里

xīn suì zài shǒu lǐ

tâm toái tại thủ lý

Cõi lòng ta tan nát

那叫潇湘的女子太美丽

nà jiào xiāo xiāng de nǚ zǐ tài měi lì

na khiếu tiêu tương đích nữ tử thái mỹ lệ

Thiếu nữ Tiêu Tương thật sự rất đẹp

花儿开在雨季

huā ér kāi zài yǔ jì

hoa nhân khai tại vũ quý

Hoa khai nở vào mùa mưa

心碎在手里

xīn suì zài shǒu lǐ

tâm toái tại thủ lý

Lòng ta vỡ tan mất rồi

那瞬间足够用一生去珍惜

nà shùn jiān zú gòu yòng yī shēng qù zhēn xī

na thuấn gian túc cú dụng nhất sanh khứ trân tích

Dù rất ngắn ngủi cũng đáng một đời trân trọng


Bài dịch thứ 39

© 2010 – 2013, nicky. All rights reserved. Nhấn like hoặc để lại comment là cách để cám ơn cho bài viết hay và giúp cho nhiều người biết đến trang này hơn. Bạn chỉ mất một giây để nhấn like nhưng giá trị mà nó đem lại lớn hơn rất nhiều. Thanks.

© 2010 – 2014, nicky. All rights reserved.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.