Bán Thành Yên Sa – Hứa Tung

Song: 半城烟沙 – bàn chéng yān shā – Bán thành yên sa
Singer: 许嵩 – Vae – Hứa Tung
Gamesong: Thiên Long Bát Bộ 2
Download:
MP3

有些爱像断线纸鸢

yǒu xiē ài xiàng duàn xiàn zhǐ yuān

Hữu ta ái tượng đoạn tuyến chỉ diên

Có những tình yêu như diều đứt dây
结 局悲余手中线

jié jú bēi yú shǒu zhōng xiàn

Kết cục bi dư thủ trung tuyến

Kết cục bi thương ở đoạn dây ta nắm trong tay
有些恨像是一个圈

yǒu xiē hèn xiàng shì yī gè quān

Hữu ta hận tượng thị nhất cá quyển

Có những hận thù truyền kiếp luân hồi
冤冤相报无了结

yuān yuān xiāng bào wú liǎo jié

Oan oan tương báo vô liễu kết

Oan oan tương báo khi nào hết
只为了完成一个夙愿

zhī wéi le wán chéng yī gè sù yuàn

Chích vi liễu hoàn thành nhất cá túc nguyện

Vì để hoàn thành tham vọng
还将付出几多鲜血

huán jiāng fù chū jǐ duō xiān xiě

Hoàn tương phó xuất kỷ đa tiên huyết

Phải đánh đổi bao dòng máu tươi
忠义之言

zhōng yì zhī yán

Trung nghĩa chi ngôn

Lời nói trung nghĩa
自欺欺人的谎 言
zì qī qī rén de huǎng yán

Tự khi khi nhân đích hoang ngôn

Chỉ là hoang ngôn lừa mình dối người
有些情入苦难回绵

yǒu xiē qíng rù kǔ nàn huí mián

Hữu ta tình nhập khổ nan hồi miên

Có những tình cảm đau khổ triền miên
窗间月夕夕成玦

chuāng jiān yuè xī xī chéng jué

Song gian nguyệt tịch tịch thành quyết

Ngoài song cửa ánh trăng khuyết dần
有些仇心藏却无言

yǒu xiē chóu xīn cáng què wú yán

Hữu ta cừu tâm tàng khước vô ngôn

Có những tà tâm đang giấu mình
腹化风雪为刀剑

fù huà fēng xuě wéi dāo jiàn

Phúc hóa phong tuyết vi đao kiếm

Gió tuyết trong tâm hóa thành đao kiếm
只为了完成一个夙愿

zhī wéi le wán chéng yī gè sù yuàn

Chích vi liễu hoàn thành nhất cá túc nguyện

Chỉ vì để hoàn thành hoài bão
荒乱中邪 正如何辨

huāng luàn zhōng xié zhèng rú hé biàn

Hoang loạn trung tà chính như hà biện

Chính tà lẫn lộn làm sao phân định
飞沙狼烟将乱我徒有悲添
fēi shā láng yān jiāng luàn wǒ tú yǒu bēi tiān

Phi sa lang yên tương loạn ngã đồ hữu bi thiêm

Cát bụi mịt mù như lòng ta bi đát
半城烟沙兵临池下

bàn chéng yān shā bīng lín chí xià

Bán thành yên sa binh lâm trì hạ

Khắp thành khói lửa, địch vào thành mất
金戈铁马 替谁争天下

jīn gē tiě mǎ tì shéi zhēng tiān xià

Kim qua thiết mã thế thùy tranh thiên hạ

Ngựa sắt giáo vàng, uy thế hào hùng ai tranh thiên hạ
一将成万骨枯多少白发送走黑发
yī jiāng chéng wàn gú kū duō shǎo bái fā sòng zǒu hēi fā

Nhất tương thành vạn cốt khô đa thiểu bạch phát tống tẩu hắc phát

Thắng lợi đánh đổi bằng hàng vạn cốt khô, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
半城烟沙随风而下

bàn chéng yān shā suí fēng ér xià

Bán thành yên sa tùy phong nhi hạ

Khói lửa chiến tranh lặng yên theo gió
手 中还有一缕牵挂

shǒu zhōng hái yǒu yī lǚ qiān guà

Thủ trung hoàn hữu nhất lũ khiên quải

Đôi tay tráng sĩ giờ chỉ còn xiềng xích
只盼归田卸甲还能捧回你沏的茶
zhī pàn guī tián xiè jiǎ hái néng pěng huí nǐ qī de chá

Chích phán quy điền tá giáp hoàn năng phủng hồi nhĩ thế đích trà

Chỉ mong có ngày bỏ giáp hồi hương, dâng cho phụ mẫu một tách trà
有些情入苦难回绵

yǒu xiē qíng rù kǔ nàn huí mián

Hữu ta tình nhập khổ nan hồi miên

Có những tình cảm đau khổ triền miên
窗间月夕夕成玦

chuāng jiān yuè xī xī chéng jué

Song gian nguyệt tịch tịch thành quyết

Ngoài song cửa ánh trăng khuyết dần
有些仇心藏却无言

yǒu xiē chóu xīn cáng què wú yán

Hữu ta cừu tâm tàng khước vô ngôn

Có những tà tâm đang giấu mình
腹化风雪 为刀剑

fù huà fēng xuě wéi dāo jiàn

Phúc hóa phong tuyết vi đao kiếm

Gió tuyết trong tâm hóa thành đao kiếm
aiaiai为了完成一个夙愿

aiaiai wéi le wán chéng yī gè sù yuàn

aiaiai vi liễu hoàn thành nhất cá túc nguyện

Chỉ vì để hoàn thành hoài bão
荒乱中邪正如何辨

huāng luàn zhōng xié zhèng rú hé biàn

Hoang loạn trung tà chính như hà biện

Chính tà lẫn lộn làm sao phân định
飞沙狼烟将乱我徒有悲添
fēi shā láng yān jiāng luàn wǒ tú yǒu bēi tiān

Phi sa lang yên tương loạn ngã đồ hữu bi thiêm

Cát bụi mịt mù như lòng ta bi đát
半城烟沙兵临池下

bàn chéng yān shā bīng lín chí xià

Bán thành yên sa binh lâm trì hạ

Khắp thành khói lửa, địch vào thành mất
金戈铁马替谁争天下

jīn gē tiě mǎ tì shéi zhēng tiān xià

Kim qua thiết mã thế thùy tranh thiên hạ

Ngựa sắt giáo vàng, uy thế hào hùng ai tranh thiên hạ
一将成万骨枯多少白发送走黑发
yī jiāng chéng wàn gú kū duō shǎo bái fā sòng zǒu hēi fā

Nhất tương thành vạn cốt khô đa thiểu bạch phát tống tẩu hắc phát

Chiến thắng trả giá bằng hàng vạn cốt khô, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
半城烟沙随风而下

bàn chéng yān shā suí fēng ér xià

Bán thành yên sa tùy phong nhi hạ

Khói lửa chiến tranh lặng yên theo gió
手中还有一缕牵挂

shǒu zhōng hái yǒu yī lǚ qiān guà

Thủ trung hoàn hữu nhất lũ khiên quải

Đôi tay tráng sĩ giờ chỉ còn xiềng xích
只盼归田卸甲还能捧回你沏的茶
zhī pàn guī tián xiè jiǎ hái néng pěng huí nǐ qī de chá

Chích phán quy điền tá giáp hoàn năng phủng hồi nhĩ thế đích trà

Chỉ mong có ngày bỏ giáp hồi hương, dâng cho phụ mẫu một tách trà
半城烟沙兵临池下

bàn chéng yān shā bīng lín chí xià

Bán thành yên sa binh lâm trì hạ

Khắp thành khói lửa, địch vào thành mất
金戈铁马替谁争天下

jīn gē tiě mǎ tì shéi zhēng tiān xià

Kim qua thiết mã thế thùy tranh thiên hạ

Ngựa sắt giáo vàng, uy thế hào hùng ai tranh thiên hạ
一将成万骨枯多少白发送走黑发
yī jiāng chéng wàn gú kū duō shǎo bái fā sòng zǒu hēi fā

Nhất tương thành vạn cốt khô đa thiểu bạch phát tống tẩu hắc phát

Thắng lợi đánh đổi bằng hàng vạn cốt khô, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
半城烟沙血泪落下

bàn chéng yān shā xiě lèi luò xià

Bán thành yên sa huyết lệ lạc hạ

Thành trì lửa khói, máu đổ lệ rơi
残骑裂甲铺红天涯

cán qí liè jiǎ pù hóng tiān yá

Tàn kỵ liệt giáp phô hồng thiên nhai

Ngựa tàn giáp rách phô hồng thiên nhai
转世燕还故榻为你衔来二月的花

zhuǎn shì yàn huán gù tà wéi nǐ xián lái èr yuè de huā

Chuyển thế yến hoàn cố tháp vi nhĩ hàm lai nhị nguyệt đích hoa

Chuyển thế nguyện làm yến ngậm cành hoa tháng 2 đến bên giường tặng nàng.

Bài dịch thứ 40, cám ơn sự giúp đỡ của Ankarus và Tiểu Hà Hoa.

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

14 comments

  • nicky Post authorReply

   Sai chỗ nào bạn chỉ dùm mình nhé, đúng thì mình edit lại,thanks, còn không reply thì cm này xóa trong 3 ngày.

 1. Blanck Reply

  Nice stuff.This is my first time i visit here. I found so many interesting in your blog especially its discussion.Keep your blog updating,good luck…

 2. Kris Reply

  Mình chỉ nói một vài đoạn thôi, hình như trên mạng cũng có bản dịch bài này (và tớ thấy khá sát nghĩa và hay), cậu seach mà đọc thử xem

  Bán thành yên sa, binh lâm trì hạ: nửa thành chứ không phải khắp thành, đang nói cảnh đánh thành chứ không phải thành mất

  Nhất tướng công thành vạn cốt khô là câu kinh điển mà cậu dịch thành Thoáng chốc chỉ còn hàng vạn cốt khô thì mình chịu

  Thực ra thì mình không hay dịch lời nhạc, phải nói là rất khó vì có nhiều đoạn ước lệ, muốn chuyển ngữ là rất khó khăn, nhưng thấy chưa hợp lý nên góp ý chút thôi…. Dù sao cũng cảm ơn vì những bài dịch của bạn

 3. nicky Post authorReply

  Bản dịch còn lại của hà hoa khứ, sát nghĩa, bản của mình dịch thoáng, có lẽ mình mù nên chứ bán thành không biết là nữa thành phải dịch thành khắp thành đấy…
  一将成 万骨枯
  Nhất tương thành vạn cốt khô
  将 có 2 nghĩa bạn à…
  ✚[jiāng] Hán Việt: TƯƠNG
  1. mang; xách; dìu
  2. bảo dưỡng; điều dưỡng
  3. sinh sôi; sinh; đẻ (súc vật)
  4. làm việc; làm
  5. chiếu tướng
  6. chỉ trích; nói khích
  7. lấy; đem (giới từ, thường dùng trong thành ngữ, phương ngôn)
  8. đem; lấy
  9. sắp
  10. vừa…vừa; nửa..nửa; bán…bán (dùng đôi)
  11. tới; đến
  12. họ Tương
  ✚ [jiàng] Hán Việt: TƯỚNG
  1. quan tướng; sĩ quan cấp tướng
  2. cầm quân; cầm binh
  ✚ [qiāng] Hán Việt: THƯƠNG mong muốn; mời

  Mà bạn dịch đâu ra thêm dc chữ công thành hay thế?

  Dù sao cũng cám ơn bạn góp ý 🙂 mình luôn mong dc comment từ mọi người, cái nào hợp lý & hay mình luôn có edit và thanks 🙂

 4. Kris Reply

  Chắc cậu dịch bằng solf hả.

  không phải là thêm mà đây chắc là do tác giả phổ lời vào nhạc nên phải cắt chữ ^^, còn ý nghĩa thì 100% là nhất tướng công thành vạn cốt khô, tớ đảm bảo chắc là như vậy.

  Tại lúc trước đi tìm lyric bài tịch luyến nên mới phát hiện ra chỗ này, thấy rất nhiều bài mình kết, thú vị và phong phú phết, thank U

 5. nicky Post authorReply

  Thanks, ko đọc cổ văn nhiều lắm, câu đó trong lyric bài này không có chữ công nên mình hiểu nghĩa khác, còn nếu có chữ công thì hoàn toàn đúng ý bạn nói đây. Tiếc là wordpress không có nút thanks 🙂

 6. Kris Reply

  Cũng là người dịch cả (nhưng mình chủ yếu dịch truyện và thỉnh thoảng làm sub) nên mình biết làm mấy cái này cực thế nào…
  Nếu nói thank thì mình phải cảm ơn mới đúng. Hì hì…

 7. beta Reply

  Fantastic job here. I really enjoyed what you had to say. Keep heading because you surely bring a new voice to this subject. Not many people would say what youve said and still make it interesting. Well, at least Im interested. Cant wait to see more of this from you.

 8. Tử Độc Reply

  Nhầm rùi bạn ơi, nhạc game TLBB 2 là “Sở Hướng Phi Mỹ” mà, tui chơi tlbb2 từ server TQ, và khi về VN vẫn là bài SHPM chứ ko phải BTYS

Leave a Reply

Your email address will not be published.