Bạch Hồ – Trần Thụy

 

Song: 白狐 – bai hu – Bạch Hồ
Singer: 陈瑞 – chen rui – Trần Thụy
Game Song: Tru Tiên
Download: MP3

我是一只修行千年的狐

wǒ shì yī zhǐ xiū xíng qiān nián de hú

ngã thị nhất chỉ tu hành thiên niên đích hồ

Ngàn năm qua rồi Em chỉ là con cáo nhỏ 

千年修行千年孤独

qiān nián xiū xíng qiān nián gū dú

thiên niên tu hành thiên niên cô độc

Ngàn năm tu luyện ngàn năm cô độc

夜深人静时可有人听见我在哭

yè shēn rén jìng shí kě yǒu rén tīng jiàn wǒ zài kū

dạ thâm nhân tĩnh thì khả hữu nhân thính kiến ngã tại khốc

Lặng lẽ trong đêm dài liệu có ai nghe tiếng em thầm khóc 

灯火阑珊处可有人看见我跳舞

dēng huǒ lán shān chù kě yǒu rén kàn jiàn wǒ tiào wǔ

đăng hỏa lan san xứ khả hữu nhân khán kiến ngã khiêu vũ

Giữa đèn hoa hư ảo liệu có ai ngắm nhìn em nhẹ múa

我是一只等待千年的狐

wǒ shì yī zhǐ děng dài qiān nián de hú

ngã thị nhất chỉ đẳng đãi thiên niên đích hồ

Em cũng chỉ là một con cáo nhỏ ngàn năm

千年等待千年孤独

qiān nián děng dài qiān nián gū dú

thiên niên đẳng đãi thiên niên cô độc

Ngàn năm đợi chờ ngàn năm …lẻ loi

滚滚红尘里谁又种下了爱的蛊

gǔn gǔn hóng chén lǐ shuí yòu chóng xià le ài de gǔ

cổn cổn hồng trần lí thùy hựu chủng hạ liễu ái đích cổ

đắm chìm cõi hồng trần ai khỏa lấp giữa biển tình cuộn sóng

茫茫人海中谁又喝下了爱的毒

máng máng rén hǎi zhōng shuí yòu hē xià le ài de dú

mang mang nhân hải trung thùy hựu hát hạ liễu ái đích độc

Giữa biển người mênh mông ai đã nếm trải vị đắng chữ Tình

我爱你时你正一贫如洗寒窗苦读

wǒ ài nǐ shí nǐ zhèng yī pín rú xǐ hán chuāng kǔ dú

ngã ái nhĩ thì nhĩ chánh nhất bần như tẩy hàn song khổ độc

Em yêu người từ khi người thủa còn hàn vi dùi mài kinh sử

离开你时你正金榜题名洞房花烛

lí kāi nǐ shí nǐ zhèng jīn bǎng tí míng dòng fáng huā zhú

li khai nhĩ thì nhĩ chánh kim bảng đề danh động phòng hoa chúc

Em xa người khi người đã kim bảng đề danh rồi động phòng…. hoa chúc !

能不能为你再跳一支舞

néng bù néng wèi nǐ zài tiào yī zhī wǔ

năng bất năng vi nhĩ tái khiêu nhất chi vũ

Điệu múa xưa liệu vì người mà em còn có thể ?

我是你千百年前放生的白狐

wǒ shì nǐ qiān bǎi nián qián fàng shēng de bái hú

ngã thị nhĩ thiên bách niên tiền phóng sanh đích bạch hồ

Em chính là con Bạch Hồ năm xưa từng chịu ơn người

你看衣袂飘飘衣袂飘飘

nǐ kàn yī mèi piāo piāo yī mèi piāo piāo

nhĩ khán y mệ phiêu phiêu y mệ phiêu phiêu

Người hãy nhìn dáng em nhẹ nhàng , áo lụa phất phới

海誓山盟都化做虚无

hǎi shì shān méng dū huà zuò xū wú

hải thệ san minh đô hóa tố hư vô

Để lời thề non hẹn biển thành hư vô…

能不能为你再跳一支舞

néng bù néng wèi nǐ zài tiào yī zhī wǔ

năng bất năng vi nhĩ tái khiêu nhất chi vũ

Điệu múa năm nao em sẽ cố gắng chỉ vì người !

只为你临别时的那一次回顾

zhǐ wèi nǐ lín bié shí de nà yī cì huí gù

chỉ vi nhĩ lâm biệt thì đích na nhất thứ hồi cố

Thời khắc chia tay Xin người hãy nhìn lại lần cuối cùng

你看衣袂飘飘衣袂飘飘

nǐ kàn yī mèi piāo piāo yī mèi piāo piāo

nhĩ khán y mệ phiêu phiêu y mệ phiêu phiêu

Dáng em sẽ dần tan biến … áo em phất phới

天长地久都化做虚无

tiān cháng dì jiǔ dū huà zuò xū wú

thiên trường địa cửu đô hóa tố hư vô

Ước hẹn thế gian đều tan thành khói mây …

我爱你时你正一贫如洗寒窗苦读

wǒ ài nǐ shí nǐ zhèng yī pín rú xǐ hán chuāng kǔ dú

ngã ái nhĩ thì nhĩ chánh nhất bần như tẩy hàn song khổ độc

Thầm yêu người từ lúc người còn cơ hàn cố công đèn sách

离开你时你正金榜题名洞房花烛

lí kāi nǐ shí nǐ zhèng jīn bǎng tí míng dòng fáng huā zhú

li khai nhĩ thì nhĩ chánh kim bảng đề danh động phòng hoa chúc

Em ra đi khi người kim bảng đề danh rồi động phòng…. hoa chúc !

能不能为你再跳一支舞

néng bù néng wèi nǐ zài tiào yī zhī wǔ

năng bất năng vi nhĩ tái khiêu nhất chi vũ

liệu vì người Điệu múa xưa em còn có thể ?

我是你千百年前放生的白狐

wǒ shì nǐ qiān bǎi nián qián fàng shēng de bái hú

ngã thị nhĩ thiên bách niên tiền phóng sanh đích bạch hồ

con Bạch Hồ ấy trăm ngàn năm sẽ mãi nhớ ơn người

你看衣袂飘飘衣袂飘飘

nǐ kàn yī mèi piāo piāo yī mèi piāo piāo

nhĩ khán y mệ phiêu phiêu y mệ phiêu phiêu

Người hãy nhìn dáng em tha thướt , vạt áo tung bay

海誓山盟都化做虚无

hǎi shì shān méng dū huà zuò xū wú

hải thệ san minh đô hóa tố hư vô

Lời thề non hẹn biển hóa cùng khói mây

能不能为你再跳一支舞

néng bù néng wèi nǐ zài tiào yī zhī wǔ

năng bất năng vi nhĩ tái khiêu nhất chi vũ

Điệu múa năm nao em sẽ gắng lần nữa thôi !

只为你临别时的那一次回顾

zhǐ wèi nǐ lín bié shí de nà yī cì huí gù

chỉ vi nhĩ lâm biệt thì đích na nhất thứ hồi cố

Giây phút chia tay xin người hãy nhìn em 1 lần cuối !

你看衣袂飘飘衣袂飘飘

nǐ kàn yī mèi piāo piāo yī mèi piāo piāo

nhĩ khán y mệ phiêu phiêu y mệ phiêu phiêu

Dáng em sẽ dần tan biến ….áo em nhạt nhòa….

天长地久都化做虚无

tiān cháng dì jiǔ dū huà zuò xū wú

thiên trường địa cửu đô hóa tố hư vô

Ước nguyện thế gian đã tan vào hư vô ….

© 2009 – 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.