Cách làm Mp3 Playlist cho blog yahoo

Để đọc được hết entry này yêu cầu máy cài Flash

Định tối nay viết cái entry này nhưng bị mẹ lôi đi chơi nên bi h mới viết được.. sáng mai lại đi nộp bài tập ở Open uni, chiều tối thì đi cắm trại qua đêm với trường NIIT rồi.. thui thì bi h cứ khoe cái này đã kekeke.. mới nghĩ ra hum nay sau khi đọc đc ở blog chị Kit và Angel cái vụ làm playlist.. thấy hay hay nhưng ko thích lém thế là tớ thử code 1 tí, thay đổi thành của mình, ko bị ép buộc sử dụng theo đúng 1 mẫu có sẵn của họ kekeke. Cái playlist này thì ở Opera đã sử dụng đc lâu rùi, bi h yahoo cũng cho flash vào đc nên mình cũng thử chuyển đổi playlist từ Opera sang blog yahoo này thử xem sao…..

Đây là cái của chị Kit:

vào trang http://musicwebtown.com

Sau đó đăng kí một acc ( rất nhanh , không cần kích hoạt mail)

Vào phần create playlist , điền các thông tin như tên Album (playlist của bạn ) , lời giới thiệu , up ảnh minh họa cho album . Ấn save .

Nó hiện tiếp trang mới để up file nhạc ( lưu ý chỉ file mp3 thôi )

Up xong ta view cái playlist của mình bằng link : http://musicwebtown.com/tên_acc (hoặc ấn nút view ở trên )

Ấn nút Copy playlist to website để lấy Code .

Vào compose entry

Đánh dấu nút view Html , paste code vào .

Sau kkhi m\u00e0y m\u00f2 1 l\u00fac t\u1edb l\u00e0m ra \u0111c c\u00e1i n\u00e0y kekeke…………

code ho\u00e0n to\u00e0n = notepad v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng xml \u0111\u1ec3 l\u00e0m \u0111\u01a1n gi\u1ea3n l\u00e9m

\u0110\u1ea7u ti\u00ean ta m\u1edf notepad ..

Copy c\u00e1i code n\u00e0y..

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>

<playlist version=”1″ xmlns=”http://xspf.org/ns/0/”>

<title>Mp3 Playlist By Antoniblue</title>

<info>http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_MP3_Player</info>

<trackList>

%20

<!– You need one of these blocks of code for each song in your playlist. –>

<!– You can simply copy-paste one of these blocks to add a song. –>

<!– \u0110i\u1ec1n t\u00ean b\u00e0i h\u00e1t v\u00e0o gi\u1eefa th\u1ebb annotation–>

<!– Sau \u0111\u00f3 paste link .mp3 v\u00e0o gi\u1eefa th\u1ebb location–>
<!– Xem VD f\u00eda d\u01b0\u1edbi ^^ :–>

<track><annotation>All For You _ Cool (To All)</annotation>

<location>

http://files.myopera.com/Ruby_xinh/music/Cool%20-%20All%20For%20You.mp3
</location></track>

<track><annotation>You Are Not Alone_ Michael Jacson (To Me -.^)</annotation>

<location>

http://www.box.net/public/static/ppc7npr5n9.MP3

</location></track>

</trackList>

</playlist>

Sau \u0111\u00f3 save d\u01b0\u1edbi d\u1ea1ng ” t\u00ean file.xml”

VD: playlist.xml
———————————

Sau \u0111\u00f3 ta l\u1ea1i t\u1ea1o 1 file m\u1edbi \u0111\u1ec3 c\u1ea5u h\u00ecnh c\u00e1i flash n\u00e0y:

T\u1edb n\u00f3i qua v\u1ec1 c\u00e1i code ^^ ch\u1ed7 n\u00e0o ko hi\u1ec3u c\u1ee9 comment nh\u00e9

<mp3config>

<!– choose here if you want the mp3player to automatically start and shuffle songs (true or false) –>

<autostart>false</autostart>

<!– \u0111\u1ec3 t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng b\u1eadt b\u00e0i h\u00e1t hay ko, true l\u00e0 c\u00f3, false l\u00e0 ko–>

<shuffle>false</shuffle> <!–l\u1ef1a ch\u1ecdn xem c\u00f3 ch\u01a1i nh\u1ea1c random hay l\u00e0 theo th\u1ee9 t\u1ef1 hay ko–>

<!– choose the mp3player repeat mode (none, one, all or list (plays the entire playlist once)) –>

<repeat>all</repeat>

<!– choose the mp3player volume (0 to 100) –>

<volume>80</volume> <!–Ch\u1ec9nh \u00e2m l\u01b0\u1ee3ng m\u1eb7c \u0111\u1ecbnh ban \u0111\u1ea7u–>

<!– choose here if you want to show the display and playlist (true or false) –>

<showdisplay>true</showdisplay>

<showplaylist>true</showplaylist>

<!– choose here in what frame you want links to be opened

(_blank, _self, _top or a framename) –> <linktarget>_top</linktarget>

<!– choose the mp3player colors (hexadecimal, from 0x000000 to 0xffffff) –>

<backcolor>0x000000</backcolor><!–Ch\u1ec9nh m\u00e0u s\u1eafc c\u1ee7a ch\u1eef hi\u1ec7n th\u1ecb–>

<frontcolor>0xffffff</frontcolor><!–Ch\u1ec9nh m\u00e0u s\u1eafc khi ta \u1ea5n v\u00e0o b\u00e0i h\u00e1t–>

<lightcolor>0x517cd3</lightcolor>

<!– you can set a JPG as the background here to skin the mp3player

(url to the jpg file) –> <jpgfile>http://files.myopera.com/Antoniblue/files/8.jpg</jpgfile>

<!–L\u1ef1a ch\u1ecdn h\u00ecnh \u1ea3nh l\u00e0m n\u1ec1n–>

<!– (for webmasters) URL of a script, called on start and completion of a song –>

<!– the fo
llowing vars are sent with POST: title, file, identifier, action

(‘start’ or ‘complete’) –> <callback></callback>

</mp3config>

Save l\u1ea1i “t\u00ean file.xml

VD: Config.xml

Sau \u0111\u00f3 up 2 file .xml n\u00e0y l\u00ean 1 host n\u00e0o \u0111\u00f3..

Sau khi up xong v\u00e0o compose entry paste code n\u00e0y v\u00e0o:

<script type=”text/javascript”>

<embed allowScriptAccess=”never”

src=”http://files.myopera.com/Antoniblue/files/mp3player.swf”

menu=”true” quality=”high” width=”300″ height=”400

name=”Antoniblue” type=”application/x-shockwave-flash”

pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” flashvars=”&config=http://files.myopera.com/Antoniblue/files/ilive_config1.xml&file=

http://files.myopera.com/Antoniblue/files/music_playlist.xml” wmode=”transparent” border=”0″ </embed>

</script>
Sau \u0111\u00f3 ta thay 2 c\u00e1i link tr\u00ean = 2 c\u00e1i link m\u00e0 ta up 2 file xml v\u1eeba t\u1ea1o

l\u01b0u \u00fd c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ec9nh \u0111c width v\u00e0 height c\u1ee7a tr\u00ecnh ch\u01a1i nh\u1ea1c

(width v\u00e0 height = v\u1edbi pic l\u00e0m \u1ea3nh n\u1ec1n l\u00e0 \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t)

Link dowload 2 file xml v\u00e0 code…. (click here)

T\u1edb v\u00edt cho newbie thui, ai l\u00e0 coder th\u00ec ch\u1eafc l\u00e0 hi\u1ec3u nh\u1ec9

\u0110\u1ed3 t\u1ef1 l\u00e0m ch\u1eafc l\u00e0 hay h\u01a1n s\u1eed d\u1ee5ng c\u00f3 s\u1eb5n nh\u1ec9 kekeke

Written by Antoniblue

© 2007 – 2009, nicky. All rights reserved.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.