Chinese Paladin Film Review

Title: Kiếm tiên kỳ hiệp (34 tập)
Diễn viên: Hồ Ca, Lưu Diệc Phi…
Phim này không coi là tiếc lắm!

Main song of the film

\t\t\t \t\t

\t\t\t\t \t\t\t
\t\t\t\tAdd Video to QuickListWo Ai Ni 06:44 \t\t\t

\t\t\t \t\t

\t\t\t\t \t\t\t

Add Video to QuickListchinese paladin mv \t\t\t03:14

\t\t\t \t\t

\t\t\t\t
\t\t\t\tAdd Video to QuickListJiang Nan 04:18

\t\t\t \t\t

\t\t\t\t

Add Video to QuickListChinese Paladin ending credits (kool song) 01:40

\t\t\t \t\t

\t\t\t\t
\t\t\t

Review part 1: Kiem tien ky hiep 01 (Ban dep)
45 min 31 se

C\u00e1c b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 xem c\u00e1c t\u1eadp ti\u1ebfp theo b\u1eb1ng c\u00e1ch search tr\u00ean http://youtube.com hay http://video.google.com

© 2007 – 2009, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.