Vu Vơ

Vu Vơ

Em thả tình theo anh gió chẳng nói điều gì ngu ngơ rạn vỡ. Chẳng biết làm gì cho đỡ...
13-11-2010

13-11-2010

Đau đầu quá, chỉ  mình và 4 bức tường, rốt cuộc mình vẫn chẳng có gì cả, vẫn thế, con...
Page 2 of 13