Yêu thực sự một người phải làm sao?

96711244432349

Hôm nay coi xong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 lần thứ 2, ở tập cuối trích được một câu nói rất hay 🙁

 

Thật sự yêu một người là nhất thiết không được bước vào cuộc đời của người đó, không được làm phiền đối phương, cũng không được khiến đối phương vì si niệm ái tình mà khó xử. Thật sự yêu một người là nên để đối phương được tự do, thành toàn cho đối phương, để người đó vĩnh viễn không chịu trói buộc, không chút vướng bận để thành đạt ý tưởng, tiếp nhận ảnh hưởng của chân lý, để hoàn thành sứ mệnh của người đó.

Thật sự yêu một người là phải buông tay.

Ai làm được như vậy không nhỉ?

© 2009, nicky. All rights reserved.

3 comments

  1. Henry Long Nguyen Reply

    sặc coi 1 phim ( mà là phim bộ nữa) 2 lần mới ghê chứ – ghiền gì zữ vậy.

    Tình yêu thật sự đâu có khái niêm đâu – cũng chính vì không có khái niệm nên những thứ na ná và giống giống nó thì có rất nhiều – còn tình yêu thật sự chỉ có 1. Cho nên tất cả định nghĩa đều chỉ mang tính chất tương đối. ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published.