Giai Nhân Khúc – Phong Trung Thái Liên

Song: 佳人曲 – jiā rén qū – Giai Nhân Khúc
Singer: 风中采莲 – Phong Trung Thái Liên
OST: Thập Diện Mai Phục
Download: MP3 320Kbp

 

北方有佳人

běi fāng yǒu jiā rén

Bắc phương hữu giai nhân

Phương bắc có giai nhân

绝世而独立

jué shì ér dú lì

Tuyệt thế nhi độc lập

Đẹp tuyệt thế mà đơn chiếc

一顾倾人城

yī gù qīng rén chéng

Nhất cố khuynh nhân thành

Quay nhìn một lần làm khuynh thành

再顾倾人国

zài gù qīng rén guó

Tái cố khuynh nhân quốc

Quay nhìn lần hai thì khuynh quốc

宁不知倾城与倾国

zhù bù zhī qīng chéng yǔ qīng guó

Trữ bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc

Thà không biết vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc

佳人难再得

jiā rén nán zài de

Giai nhân nan tái đắc

Giai nhân khó gặp hai lần

Bài hát này nói về Lý Phu Nhân vợ của Hán Vũ Đế.

Lý phu nhân gặp Hán Vũ Đế, câu chuyện như sau:

Vệ hoàng hậu được Vũ Đế sủng ái, tuổi già sắc đẹp suy giảm, nhà vua muốn chọn một người đẹp sung vào cung.

Anh của Lý phu nhân là Lý Diên Niên, một người giỏi âm nhạc nổi tiếng đời Hán. Có một bận, Lí Diên Niên được triệu vào cung biểu diễn âm nhạc, biết Hán Vũ Đế đang tìm nguồn vui mới, bèn biễu diễn tiết mục “ Bắc Quốc Giai Nhân”. Khi âm nhạc trổi lên du dương, Lí Diên Niên hát rằng:-

“ Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập,

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc.

Giai nhân nan tái đắc”

Sau đó từ “khuynh thành khuynh quốc” trở thành điển cố để hình dung người đẹp

Hán Vũ Đế xem tiết mục ấy, và bị thu hút, mới hỏi Lí Diên Niên: “ Người đẹp mà ngươi hát đó, trên đời này thật có người con gái đẹp như vậy sao?”.

Chị của Hán Vũ Đế là Bình Dương công chúa nói: “Lí Diên Niên có người em gái, là một người đẹp khuynh thành khuynh quốc như thế”. Lí Diên Niên qua biểu diễn ca muá, đã khéo léo đem em gái mình tiến cử vào cung.

© 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. Thân Reply

    Một bài thơ rất hay. Cám ơn anh đã chia sẻ. Mình còn nhớ lúc trước xem phim Thập diện mai phục, rất kết bài hát này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.