Ức Giang Nam

Song: 憶江南 – yì jiāng nán – Ức Giang Nam
Singer: : 风中采莲 – Phong Trung Thái Liên
Poetry: 白居易 – Bạch Cư Dị
Download: MP3

憶江南

Ức Giang Nam

Nhớ Giang Nam

江南好,
風景舊曾諳。
日出江花紅勝火,
春來江水綠如藍,
能不憶江南。

Giang Nam hảo,
Phong cảnh cựu tằng am.
Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả,
Xuân lai giang thuỷ lục như lam,
Năng bất ức Giang Nam.

Giang Nam đẹp thay
Phong cảnh vốn thân quen.
Mặt trời lấp lánh trên sông hồng hơn lửa
Xuân về nước xanh biêng biếc
Giang Nam có thể quên sao!

Pinyin: (phiên âm của bài hát, không phải của bài từ ở trên)

jiāng nán hǎo

fēng jǐng jiù céng ān

rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ

chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán

néng bù yì jiāng nán yì jiāng nán

Bài dịch thứ 100

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.