Hồng Diệp – Thừa Phong Ngã Nguyện

Song: 红叶•乘风我愿 – Hồng diệp – Thừa phong ngã nguyện
Singer: 枫影儿 – Phong Ảnh Nhi
Download:
MP3 | Instrumental

笛声向远

dí shēng xiàng yuǎn

địch thanh hướng viễn

Tiếng sáo âm vang

吹断了流年

chuī duàn le liú nián

Xuy đoạn liễu lưu niên

Khiến thời gian ngưng đọng

独走仗剑

dú zǒu zhàng jiàn

Độc tẩu trượng kiếm

Trường kiếm độc hành

笑痴儿人间

xiào chī ér rén jiān

Tiếu si nhi nhân gian

Cười nhân gian u mê

流云绕眼

liú yún rào yǎn

Lưu vân nhiễu nhãn

Mây bay trước mắt

不过浮生劫

bú guò fú shēng jié

Bất quá phù sinh kiếp

Chẳng qua là kiếp phù sinh

青丝一夜

qīng sī yī yè

Thanh ti nhất dạ

Một đêm tóc xanh

尽换白发三千

jìn huàn bái fā sān qiān

Tẫn hoán bạch phát tam thiên

Hóa thành ba nghìn sợi tóc bạc

青史长卷

qīng shǐ cháng juǎn

thanh sử trường quyển

Trường sử còn lưu

写剑指昆仑巅

Tả kiếm chỉ côn lôn điên

Kiếm chỉ Côn Luân đỉnh

泛黄竹简

fàn huáng zhú jiǎn

Phiếm hoàng trúc giản

Sách tre ố vàng

记得谁家红颜

jì de shéi jiā hóng yán

Ký đắc thùy gia hồng nhan

Khắc ghi nhà hồng nhan

如今谁带着年华走远

rú jīn shéi dài a nián huá zǒu yuǎn

Như kim thùy đái trứ niên hoa tẩu viễn

Để giờ đây ai niên hoa trôi đi

留下谁独守天涯相约

liú xià shéi dú shǒu tiān yá xiāng yuē

Lưu hạ thùy độc thủ thiên nhai tương ước

Ai một mình ở lại nơi chân trời ước hẹn

哪个挥袖一别

nǎ gè huī xiù yī bié

na cá huy tụ nhất biệt

Ai vẫy tay từ biệt

徒留满堂花尽谢

tú liú mǎn táng huā jìn xiè

Đồ lưu mãn đường hoa tẫn tạ

Hoa rơi ngập lối thay lời từ tạ

哪个一别经年

nǎ gè yī bié jīng nián

Na cá nhất biệt kinh niên

Ai từ biệt bao năm

剩谁醉里几度眠

shèng shéi zuì lǐ jǐ dù mián

Thặng thùy túy lý kỷ độ miên

Để ai đắm chìm trong mộng

情仇若能似等闲

qíng chóu ruò néng sì děng xián

Tình cừu nhược năng tự đẳng nhàn

Hận tình làm sao xóa được

何必传红叶

hé bì chuán hóng yè

Hà tất truyện hồng diệp

Sao cứ phải cổ tích hồng diệp

浮生若难逃此劫

fú shēng ruò nán táo cǐ jié

Phù sinh nhược nan đào thử kiếp

Kiếp phù sinh này nếu khó giải thoát

乘风我愿

chéng fēng wǒ yuàn

Thừa phong ngã nguyện

Ta nguyện làm gió mà ung dung

深巷远

shēn xiàng yuǎn

thâm hạng viễn

Đường khuất xa

夕阳斜

xī yáng xié

Tịch dương tà

Nắng chiều tà

最好从来未相见

Tối hảo tòng lai vị tương kiến

zuì hǎo cóng lái wèi xiāng jiàn

Đến nay vẫn chưa gặp lại

惜流年

xī liú nián

Tích lưu niên

Chuyện năm xưa

莫忘却

mò wàng què

Mạc vong khước

Sao quên được

天涯约

tiān yá yuē

Thiên nhai ước

Thiên nhai ước hẹn

笛声向远

dí shēng xiàng yuǎn

địch thanh hướng viễn

Tiếng sáo âm vang

吹断了流年

chuī duàn le liú nián

Xuy đoạn liễu lưu niên

Khiến thời gian ngưng đọng

独走仗剑

dú zǒu zhàng jiàn

Độc tẩu trượng kiếm

Trường kiếm độc hành

笑痴儿人间

xiào chī ér rén jiān

Tiếu si nhi nhân gian

Cười nhân gian u mê

流云绕眼

liú yún rào yǎn

Lưu vân nhiễu nhãn

Mây bay trước mắt

不过浮生劫

bú guò fú shēng jié

Bất quá phù sinh kiếp

Chẳng qua là kiếp phù sinh

青丝一夜

qīng sī yī yè

Thanh ti nhất dạ

Một đêm tóc xanh

尽换白发三千

jìn huàn bái fā sān qiān

Tẫn hoán bạch phát tam thiên

Hóa thành ba nghìn sợi tóc bạc

青史长卷

qīng shǐ cháng juǎn

thanh sử trường quyển

Trường sử còn lưu

写剑指昆仑巅

Tả kiếm chỉ côn lôn điên

Kiếm chỉ Côn Luân đỉnh

泛黄竹简

fàn huáng zhú jiǎn

Phiếm hoàng trúc giản

Sách tre ố vàng

记得谁家红颜

jì de shéi jiā hóng yán

Ký đắc thùy gia hồng nhan

Khắc ghi nhà hồng nhan

如今谁带着年华走远

rú jīn shéi dài a nián huá zǒu yuǎn

Như kim thùy đái trứ niên hoa tẩu viễn

Để giờ đây ai niên hoa trôi đi

留下谁独守天涯相约

liú xià shéi dú shǒu tiān yá xiāng yuē

Lưu hạ thùy độc thủ thiên nhai tương ước

Ai một mình ở lại nơi chân trời ước hẹn

哪个挥袖一别

nǎ gè huī xiù yī bié

na cá huy tụ nhất biệt

Ai vẫy tay từ biệt

徒留满堂花尽谢

tú liú mǎn táng huā jìn xiè

Đồ lưu mãn đường hoa tẫn tạ

Hoa rơi ngập lối thay lời từ tạ

哪个一别经年

nǎ gè yī bié jīng nián

Na cá nhất biệt kinh niên

Ai từ biệt bao năm

剩谁醉里几度眠

shèng shéi zuì lǐ jǐ dù mián

Thặng thùy túy lý kỷ độ miên

Để ai đắm chìm trong mộng

情仇若能似等闲

qíng chóu ruò néng sì děng xián

Tình cừu nhược năng tự đẳng nhàn

Hận tình làm sao xóa được

何必传红叶

hé bì chuán hóng yè

Hà tất truyện hồng diệp

Sao cứ phải cổ tích hồng diệp

浮生若难逃此劫

fú shēng ruò nán táo cǐ jié

Phù sinh nhược nan đào thử kiếp

Kiếp phù sinh này nếu khó giải thoát

乘风我愿

chéng fēng wǒ yuàn

Thừa phong ngã nguyện

Ta nguyện làm gió mà ung dung

哪个续写流年

nǎ gè xù xiě liú nián

na cá tục tả lưu niên

Ai tiếp tục câu chuyện năm xưa

听凭它老去华年

tīng píng tā lǎo qù huá nián

Thính bằng tha lão khứ hoa niên

Để ai niên hoa héo tàn

哪个拨断琴弦

nǎ gè bō duàn qín xián

Na cá bát đoạn cầm huyền

Ai gãy khúc cầm huyền

任凭它声如啼血

rèn píng tā shēng rú tí xiě

Nhâm bằng tha thanh như đề huyết

Mà thanh âm nỉ non tha thiết

如今苍山尽负雪

rú jīn cāng shān jìn fù xuě

Như kim thương sơn tẫn phụ tuyết

Hôm nay tuyết phủ Thương Sơn

何处有红叶

hé chǔ yǒu hóng yè

Hà xử hữu hồng diệp

Nơi nào có hồng diệp?

若能隔世再相见

ruò néng gé shì zài xiāng jiàn

Nhược năng cách thế tái tương kiến

Nếu kiếp sau còn có thể tương ngộ

乘风谁愿

chéng fēng shéi yuàn

Thừa phong thùy nguyện

Ai nguyện làm gió mà tiêu dao.

_ Hồng diệp là hình ảnh ẩn dụ dùng để chỉ tình duyên.

Bài dịch thứ 81

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.