Phong Thanh Hạc Lệ – Tâm Nhiên

Song: 风声鹤唳 – fēng yín hè lì – Phong Thanh Hạc Lệ
Singer: 心然 – xīn rán – Tâm Nhiên
Download:
Chinese | Japanese | instrumental

云烟乱一曲七弦断

yún yān luàn yī qū qī xián duàn

Vân yên loạn nhất khúc thất huyền đoạn

Mây khói hư ảo, khúc thất huyền lỡ nhịp
锦瑟叹素琴惋

jǐn sè tàn sù qín wǎn

Cẩm sắt thán tố cầm oản

Cung đàn thở than, tố cầm ai oán
任年华蹁跹无眠

rèn nián huá pián xiān wú mián

Nhâm niên hoa biên tiên vô miên

Mặc cho tuổi xuân trôi nhanh
银月舞青衫弄筝弦

yín yuè wǔ qīng shān nòng zhēng xián

Ngân nguyệt vũ thanh sam lộng tranh huyền

Bóng thanh y nhảy múa theo tiếng đàn dưới ánh trăng
生无恋死何怨

shēng wú liàn sǐ hé yuàn

Sinh vô luyến tử hà oán

Sống không lưu luyến chết không oán than
寻梦者痴狂早殇
xún mèng zhě chī kuáng zǎo shāng

Tầm mộng giả si cuồng tảo thương

Thương tiếc cố nhân, tìm người trong mộng.
风狂妄乱霓裳

fēng kuáng wàng luàn ní cháng

Phong cuồng vọng loạn nghê thường

Gió cuồng loạn khúc nghê thường
鬓丝乱衣袂翩

bìn sī luàn yī mèi piān

Tấn ti loạn y mệ phiên

Thanh y phấp phới, tóc mai bay bay
金戈铁马何在

jīn gē tiě mǎ hé zài

Kim qua thiết mã hà tại

Đâu rồi uy thế hào hùng
风吟白鹤唳

fēng yín bái hè lì

Phong ngâm bạch hạc lệ

Ai cũng phải khiếp sợ
剑出鞘影分散

jiàn chū qiào yǐng fēn sǎn

Kiếm xuất sao ảnh phân tán

Kiếm xuất vỏ, tuôn trào sát khí
红尘傲九天

xiào hóng chén ào jiǔ tiān

Tiếu hồng trần ngạo cửu thiên

Cười trần thế ngạo trời cao

纸行草乱

yī zhǐ xíng cǎo luàn

Nhất chỉ hành thảo loạn

Vung một đường kiếm , cỏ cây nghiêng ngã
羲之惟自
xī zhī wéi zì tàn

Hi chi duy tự thán

Chỉ có ta thầm thở than
残杯浊繁华破

cán bēi zhuó fán huá pò

Tàn bôi trọc phồn hoa phá

Rượu cạn chén, cảnh phồn hoa lụi tàn
风拂柳好个秋

fēng fú liǔ hǎo gè qiū

Phong phất liễu hảo cá thu

Gió Thu mát thoáng qua
柳絮因风起

liǔ xù yīn fēng qǐ

Liễu nhứ nhân phong khởi

Nhành liễu đu đưa trong gió
对月弄七弦

duì yuè nòng qī xián

Đối nguyệt lộng thất huyền

Ánh trăng soi sáng cung đàn
荡漾花已葬

yè dàng yàng huā yǐ zàng

Diệp đãng dạng hoa dĩ táng

Lá xào xạc, hoa thôi rơi
梦惆怅且相忘

mèng chóu chàng qiě xiāng wàng

Mộng trù trướng thả tương vong

Thả tương tư theo giấc mộng sầu
梦初醒已千年

mèng chū xǐng yǐ qiān nián

Mộng sơ tỉnh dĩ thiên niên

Chợt tỉnh mộng, đã nghìn năm
莫笑青衫凌乱
mò xiào qīng shān líng luàn

Mạc tiếu thanh sam lăng loạn

Nào ai cười y phục không chỉnh tề
云烟乱一曲七弦断

yún yān luàn yī qū qī xián duàn

Vân yên loạn nhất khúc thất huyền đoạn

Mây khói hư ảo, khúc thất huyền lỡ nhịp
锦瑟叹素琴惋

jǐn sè tàn sù qín wǎn

Cẩm sắt thán tố cầm oản

Cung đàn thở than, tố cầm ai oán
任年华蹁跹无眠

rèn nián huá pián xiān wú mián

Nhâm niên hoa biên tiên vô miên

Mặc cho tuổi xuân trôi nhanh
银月舞青衫弄筝弦

yín yuè wǔ qīng shān nòng zhēng xián

Ngân nguyệt vũ thanh sam lộng tranh huyền

Bóng thanh y nhảy múa theo tiếng đàn dưới ánh trăng
生无恋死何怨

shēng wú liàn sǐ hé yuàn

Sinh vô luyến tử hà oán

Sống không lưu luyến chết không oán than
寻梦者痴狂早殇
xún mèng zhě chī kuáng zǎo shāng

Tầm mộng giả si cuồng tảo thương

Thương tiếc cố nhân, tìm người trong mộng.
梦里江山笑冷雨又一宵

mèng lǐ jiāng shān xiào lěng yǔ yòu yī xiāo

Mộng lý giang sơn tiếu lãnh vũ hựu nhất tiêu

Đêm khuya, mưa lạnh ngậm cười giấc mộng giang sơn
风过残叶绕芳菲似已老

fēng guò cán yè rào fāng fēi sì yǐ lǎo

Phong quá tàn diệp nhiễu phương phỉ tự dĩ lão

Gió cuốn lá rơi, hương hoa phai tàn
梦魂凋生无恋死何怨

mèng hún diāo shēng wú liàn sǐ hé yuàn

Mộng hồn điêu sinh vô luyến tử hà oán

Mộng úa tàn, sống không luyến tiếc chết không oán than
风声白鹤唳梦已亡

fēng shēng bái hè lì mèng yǐ wáng

Phong thanh bạch hạc lệ mộng dĩ vong

Qua rồi giấc mộng kinh hoàng
把酒独笑夕阳
bǎ jiǔ dú xiào xī yáng

Bả tửu độc tiếu tịch dương

Tế rượu độc, tiếu tịch dương
云烟乱一曲七弦断

yún yān luàn yī qū qī xián duàn

Vân yên loạn nhất khúc thất huyền đoạn

Mây khói hư ảo, khúc thất huyền lỡ nhịp
锦瑟叹素琴惋

jǐn sè tàn sù qín wǎn

Cẩm sắt thán tố cầm oản

Cung đàn thở than, tố cầm ai oán
任年华蹁跹无眠

rèn nián huá pián xiān wú mián

Nhâm niên hoa biên tiên vô miên

Mặc cho tuổi xuân trôi nhanh
银月舞青衫弄筝弦

yín yuè wǔ qīng shān nòng zhēng xián

Ngân nguyệt vũ thanh sam lộng tranh huyền

Bóng thanh y nhảy múa theo tiếng đàn dưới ánh trăng
生无恋死何怨

shēng wú liàn sǐ hé yuàn

Sinh vô luyến tử hà oán

Sống không lưu luyến chết không oán than
昔人寻梦天边负华

xī rén xún mèng tiān biān fù huá nián

Tích nhân tầm mộng thiên biên phụ hoa niên

Tháng năm vạn dặm tìm cố nhân trong mộng

Giải thích:

风声鹤唳 Phong thanh hạc lệ (thành ngữ TQ): Tiếng gió thổi ,tiếng hạc kêu .( Từ chuyện: thời Đông Tấn ,Phù Kiên ở phương bắc bị quân Tấn đánh bại ,trên đường tháo chạy ,nghe tiếng gió thổi ,tiếng hạc kêu cũng tưởng là quân Tấn đuổi ) dùng đễ diễn tả sự khiếp hãi hoang mang lo sợ, tự kỷ.

金戈铁马何 – Kim qua thiết mã (thành ngữ TQ): ngựa sắt, giáo vàng – dùng để chỉ uy thế hào hùng

七弦thất huyền: Một loại đàn cổ của TQ có 7 dây đàn

早殇 – tảo thương: là người chết khi còn trẻ ( yểu mạng)

筝弦tranh huyền: đàn tranh của TQ

Bài dịch thứ 44, tặng Tiểu Hà Hoa 🙂

© 2010, nicky. All rights reserved.

7 comments

  1. hitachi massagers Reply

    Could you PM me and tell me few more things about this, I am really fan of your blog! recently subscribed to your rss. Would you be be open to exchanging blog roll Thanks again for taking the time to put this up. I unquestionably loved every part of it.

  2. Akihiko Shin Reply

    bài này bên bản tiếng Nhật tên là Sakura Sakura do Rin’ trình bày

  3. Thanh Tan Reply

    thanks Nicky rất nhiều! Mình thích nhất nhạc dịch ở trang của bạn, có đầy đủ cả phiên âm, dịch nghĩa. Mình vào bao nhiêu lần rồi mà toàn đọc chùa, lần này mới gửi một lời cảm ơn tới bạn được.

Leave a Reply

Your email address will not be published.