Hồi đáo khởi điểm – Đổng Trinh


Song: 回到起点-Hui dao qi dian – Hồi đáo khởi điểm
Singer: 董贞- dong zhen – Đổng Trinh
Gamesong: Tiên kiếm kỳ hiệp 4
Download:
MP3 | VCLIP

恰少年凭三尺长剑心无所系傲云天

qià shào nián píng sān chǐ cháng jiàn xīn wú suǒ xì ào yún tiān

kháp thiểu niên bằng tam xích trường kiếm tâm vô sở hệ ngạo vân thiên

Vừa độ thiếu niên, tựa ba thước trường kiếm lòng không vướng bận ngạo với thiên vân


御千山不畏征途险却难了人心乱

yù qiān shān bù wèi zhēng tú xiǎn què nán le rén xīn luàn

ngự thiên sơn bất úy chinh đồ hiểm khước nan liễu nhân tâm loạn

Ngự Thiên Sơn, không sợ hiểm nguy chinh chiến, vượt qua nỗi sợ nhân thường


幽幽翠峰何时梦还

yōu yōu cuì fēng hé shí mèng huán

u u thúy phong hà thời mộng hoàn

Núi biếc u mặc, khi nào trả được mộng

爱至斯尽付笑谈

yī ài zhì sī jìn fù xiào tán

nhất ái chí tư tẫn phó tiếu đàm

Yêu đến khi phân ly, thỏa sức ta cười ngạo

总参不透天道非剑

zǒng cān bù tòu tiān dào fēi jiàn

tổng tham bất thấu thiên đạo phi kiếm

Chưa thấu hiểu được thiên đạo phi kiếm

是也非也冷雨打丝弦

shì yě fēi yě lěng yǔ dǎ sī xián

thị dã phi dã lãnh vũ đả ti huyền

Là đúng hay sai, mưa lạnh thánh thót trên cung đàn

懵懂不知摘星事

měng dǒng bù zhī zhāi xīng shì

mộng đổng bất tri trích tinh sự

U mê chẳng hiểu luật tinh sao

直到流萤舞成眠

zhí dào liú yíng wǔ chéng mián

trực đáo lưu huỳnh vũ thành miên

Mãi đến khi đom đóm múa lượn đưa ta nhập mộng

鸢尾花开何如旧颜

yuān wěi huā kāi hé rú jiù yán

diên vĩ hoa khai hà như cựu nhan

Hoa diên vỹ đã nở mà cố nhân nơi đâu

引弓落月酬离

yǐn gōng luò yuè chóu lí bié

dẫn cung lạc nguyệt thù li biệt

Giương cung xạ nguyệt, hận ly biệt

潇潇故人心已倦

xiāo xiāo gù rén xīn yǐ juàn

tiêu tiêu cố nhân tâm dĩ quyện

Chờ đợi cố nhân, lòng mỏi mệt

下个故事回到起点

xià gè gù shì huí dào qǐ diǎn

hạ cá cố sự hồi đáo khởi điểm
Gác lại mọi việc, quay về điểm khởi đầu

经流年梦回曲水边看烟花绽出月圆

jīng liú nián mèng huí qū shuǐ biān kàn yān huā zhàn chū yuè yuán

kinh lưu niên mộng hồi khúc thủy biên khán yên hoa trán xuất nguyệt viên

Tháng năm dần trôi, mộng về bên dòng nước ngắm pháo hoa đẹp tựa trăng tròn

别亦难怎奈良宵短徒留孤灯一盏

bié yì nán zěn nài liáng xiāo duǎn tú liú gū dēng yī zhǎn

biệt diệc nan chẩm nại lương tiêu đoản đồ lưu cô đăng nhất trản

Ly biệt thật khó, đêm trường ngắn ngủi, chỉ còn ánh đèn đơn độc

悠悠琴声指伤弦断

yōu yōu qín shēng zhǐ shāng xián duàn

du du cầm thanh chỉ thương huyền đoạn

Vang vang điệu buồn, đàn đứt dây, cầm khúc lỗi nhịp

一生怅惘为谁而弹

yī shēng chàng wǎng wéi shéi ér dàn

nhất sinh trướng võng vi thùy nhi đạn

Một đời sầu khổ vì ai mà gãy cầm

几段唏嘘几世悲

jǐ duàn xī xū jǐ shì bēi huān

kỉ đoạn hí hư kỉ thế bi hoan

Mấy đoạn thở than, mấy kiếp bi hoan

可笑我命由我不由天

kě xiào wǒ mìng yóu wǒ bù yóu tiān

khả tiếu ngã mệnh do ngã bất do thiên

Ngậm cười định mệnh do ta, chẳng tại thiên cao

懵懂不知摘星事

měng dǒng bù zhī zhāi xīng shì

mộng đổng bất tri trích tinh sự

U mê chẳng hiểu luật tinh sao

直到流萤舞成眠

zhí dào liú yíng wǔ chéng mián

trực đáo lưu huỳnh vũ thành miên

Mãi đến khi đom đóm múa lượn đưa ta nhập mộng

鸢尾花开何如旧颜

yuān wěi huā kāi hé rú jiù yán

diên vĩ hoa khai hà như cựu nhan

Hoa diên vỹ đã nở mà cố nhân nơi đâu

引弓落月酬离

yǐn gōng luò yuè chóu lí bié

dẫn cung lạc nguyệt thù li biệt

Giương cung xạ nguyệt, hận ly biệt

潇潇故人心已倦

xiāo xiāo gù rén xīn yǐ juàn

tiêu tiêu cố nhân tâm dĩ quyện

Chờ đợi cố nhân, lòng mỏi mệt

下个故事回到起点

xià gè gù shì huí dào qǐ diǎn

hạ cá cố sự hồi đáo khởi điểm

Gác lại mọi việc, quay về điểm khởi đầu

懵懂不知摘星事

měng dǒng bù zhī zhāi xīng shì

mộng đổng bất tri trích tinh sự

U mê chẳng hiểu luật tinh sao

直到流萤舞成眠

zhí dào liú yíng wǔ chéng mián

trực đáo lưu huỳnh vũ thành miên

Mãi đến khi đom đóm múa lượn đưa ta nhập mộng

鸢尾花开人不在

yuān wěi huā kāi rén bù zài

diên vĩ hoa khai nhân bất tại

Hoa diên vỹ đã nở mà cố nhân nơi đâu

徒惹痴心泪绵延

tú rě chī xīn lèi mián yán

đồ nhạ si tâm lệ miên duyên

Vương vấn tâm si, lệ miên man

引弓落月酬离

yǐn gōng luò yuè chóu lí bié

dẫn cung lạc nguyệt thù li biệt

Giương cung xạ nguyệt, hận ly biệt

潇潇故人心已倦

xiāo xiāo gù rén xīn yǐ juàn

tiêu tiêu cố nhân tâm dĩ quyện

Chờ đợi cố nhân, lòng mỏi mệt

下个故事回到起点

xià gè gù shì huí dào qǐ diǎn

hạ cá cố sự hồi đáo khởi điểm

Câu chuyện tiếp theo lại về điểm khởi đầu

© 2010, nicky. All rights reserved.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.