Tru Tiên Luyến – Nhậm Hiền Tề

 

 

Song: 诛仙恋 – zhū xiān liàn – Tru Tiên Luyến
Singer: 任贤齐 – Richie Jen – Nhậm Hiền Tề
Game Song: Zhu Xian Online – Tru Tiên Online
Download:
  MP3VCLIP
Nguồn: DAN

景气何年 

shí guāng zhuǎn jǐng qì hé nián 

thời quang chuyển cảnh khí hà niên 

Thời quang chuyển dịch , cảnh vật đổi thay từ khi nào


散了云烟 

fēng yǐ jīng sǎn le yún yān 

phong dĩ kinh tán liễu vân yên 

Gió đã thổi tan mây khói


却出了曾断情的 

què chū le céng jīng duàn qíng de jiàn 

khước xuất liễu tằng kinh đoạn tình đích kiếm 

Chợt xuất hiện thanh kiếm đã từng đoạn tình


到底情愿 

dào dǐ shéi qíng yuà 

đáo để thùy tình nguyện 

Rốt cuộc ai tình nguyện


捉酒[]淹没 

zhuō jiǔ[ zuì] yān méi ài liàn 

tróc tửu[túy]yêm một ái luyến 

Ôm chén rượu chìm say trong ái tình


却无法隔思念 

què wú fǎ gé jué sī niàn 

khước vô pháp cách tuyệt tư niệm 

Nhưng chẳng thể cự tuyệt được nỗi nhớ


撕破了自己做的情 

sī pò le zì jǐ zuò de qíng chóng 

tê phá liễu tự kỷ tố đích tình kiển 

Chẳng thể phá nổi chiếc kén tình ta tự dệt


涌出最后一滴血 

yǒng chū zuì hòu yī dī xiě 

dũng xuất tối hậu nhất tích huyết 

Giọt máu cuối cùng cũng đã tuôn


挥挥手不回 

huī huī shǒu bù huí tóu 

huy huy thủ bất hồi đầu 

Giơ tay quay đầu chẳng ngoảnh lại


一片痴狂为谁 

yī piàn chī kuáng wéi shéi liú 

nhất phiến si cuồng vi thùy lưu 

Một tấm tình si vì ai mà lưu


身走 

zhuǎn shēn zǒu 

chuyển thân tẩu 

Chuyển thân ra đi


舍得放 

zěn mo shě de fàng kāi shǒu 

chẩm yêu xá đắc phóng khai thủ 

Làm sao nỡ phân ly


过牵手分手 

yǒng yǒu guò qiān shǒu fēn shǒu 

ủng hữu quá khiên thủ phân thủ 

Buông rời cánh tay đã từng ôm ấp


太多理由 

tài duō lǐ yóu 

thái đa lí do 

Quá nhiều lý do


一人去泪水流 

yī rén qù lèi shuǐ liú 

nhất nhân khứ lệ thủy lưu 

Một người ra đi lệ tuôn trào


有笑 

yǒng yǒu xiào guò kū guò 

ủng hữu tiếu quá khốc quá 

Đã từng khóc , từng cười


太多理由 

tài duō lǐ yóu 

thái đa lí do 

Quá nhiều lý do


不修 

ài yǐ jīng bù xiū 

ái dĩ kinh bất tu 

Ái tình đã chẳng thể bù đắp

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.