[Lossless Album] Vân Đóa – Quật Cường

124673867_11n

Demo

Download .WAV

(Passunrar: quan4.net )

专辑名称:倔强
专辑艺人:云朵
版权提供:北京啊呀啦嗦音乐文化发展有限公司
出版公司:中国科学文化音像出版社有限公司
ISBN编码:9787798626391
发行时间:2013年5月25日

专辑介绍:

倔强的坚持,不是顽固倔强的执着,不是盲目,“云端音”云朵新专辑第一波主打《倔强》同名全新大碟5月即将发行。大牌佳音&啊呀啦嗦五月温情呈现云朵:

我和我的倔强 新专辑中的同名主打歌《倔强》词曲是由云朵一手包办的原创作品。

专辑曲目:

01 序
02 我的楼兰
03 倔强
04 牧羊人
05 我为你留的长发
06 不忘呀啦嗦
07 手心里的温柔
08 画花
09 天上的云儿
10 流浪生死的孩子

    Chuyên tập khúc mục:

01 tự

02 ngã đích lâu lan

03 quật cường

04 mục dương nhân

05 ngã vi nhĩ lưu đích trường phát

06 bất vong nha lạp sách

07 thủ tâm lý đích ôn nhu

08 họa hoa

09 thiên thượng đích vân nhi

10 lưu lãng sinh tử đích hài tử

© 2013, nicky. All rights reserved.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.