Kính Hoa Thủy Nguyệt – Lý Ngọc Cương

Song: 镜花水月 – jìng huā shuǐ yuè – Kính Hoa Thủy Nguyệt
Singer: 李玉刚 – lǐ yù gāng – Lý Ngọc Cương
Download: MP3 320Kbps | CLIP

镜照佳人花无眠

jìng zhào jiā rén huā wú mián

Kính chiếu giai nhân hoa vô miên

Gương soi giai nhân hoa không ngủ

水映残月月无颜

shuǐ yìng cán yuè yuè wú yán

Thủy ánh tàn nguyệt nguyệt vô nhan

Trăng tàn bóng nước, trăng vô hồn

风吹花 枝儿摆

fēng chuī huā zhī ér bǎi

Phong xuy hoa chi nhi bãi

Gió thổi nhành hoa lay

月儿走 心却留

yuè ér zǒu xīn què liú

Nguyệt nhi tẩu tâm khước lưu

Trăng đi rồi, tâm chẳng ở

镜中的花为谁红

jìng zhōng de huā wéi shéi hóng

Kính trung đích hoa vi thùy hồng

Hoa trong gương vì ai thắm đỏ

水中的月为谁颜

shuǐ zhōng de yuè wéi shéi yán

Thủy trung đích nguyệt vi thùy nhan

Trăng trong nước vì ai đẹp thay

月影落下百合窗

yuè yǐng luò xià bǎi hé chuāng

Nguyệt ảnh lạc hạ bách hợp song

Ánh trăng xuyên qua giàn hoa bách hợp

花儿凋落为谁伤

huā ér diāo luò wéi shéi shāng

Hoa nhi điêu lạc vi thùy thương

Hoa tàn tạ vì ai mà bi thương

问你酒醉几时休

wèn nǐ jiǔ zuì jǐ shí xiū

Vấn nhĩ tửu túy kỷ thì hưu

Hỏi người say được bao lâu

花儿开满了枝头

huā ér kāi mǎn le zhī tóu

Hoa nhi khai mãn liễu chi đầu

Hoa nhi khai nở ngập cành

水中倒影人消瘦

shuǐ zhōng dào yǐng rén xiāo shòu

Thủy trung đảo ảnh nhân tiêu sấu

Nhân ảnh trong nước người gầy guộc

残月早蹬岳阳楼

cán yuè zǎo dèng yuè yáng lóu

Tàn nguyệt tảo đặng nhạc dương lâu

Trăng tàn sớm hạ Nhạc Dương Lầu

 

镜照佳人花无眠

jìng zhào jiā rén huā wú mián

Kính chiếu giai nhân hoa vô miên

Gương soi giai nhân hoa không ngủ

水映残月月无颜

shuǐ yìng cán yuè yuè wú yán

Thủy ánh tàn nguyệt nguyệt vô nhan

Trăng tàn bóng nước, trăng vô hồn

风吹花 枝儿摆

fēng chuī huā zhī ér bǎi

Phong xuy hoa chi nhi bãi

Gió thổi nhành hoa lay

月儿走 心却留

yuè ér zǒu xīn què liú

Nguyệt nhi tẩu tâm khước lưu

Trăng đi rồi, tâm chẳng ở

镜中的花为谁红

jìng zhōng de huā wéi shéi hóng

Kính trung đích hoa vi thùy hồng

Hoa trong gương vì ai thắm đỏ

水中的月为谁颜

shuǐ zhōng de yuè wéi shéi yán

Thủy trung đích nguyệt vi thùy nhan

Trăng trong nước vì ai đẹp thay

月影落下百合窗

yuè yǐng luò xià bǎi hé chuāng

Nguyệt ảnh lạc hạ bách hợp song

Ánh trăng xuyên qua giàn hoa bách hợp

花儿凋落为谁伤

huā ér diāo luò wéi shéi shāng

Hoa nhi điêu lạc vi thùy thương

Hoa tàn tạ vì ai mà bi thương

问你酒醉几时休

wèn nǐ jiǔ zuì jǐ shí xiū

Vấn nhĩ tửu túy kỷ thì hưu

Hỏi người say được bao lâu

花儿开满了枝头

huā ér kāi mǎn le zhī tóu

Hoa nhi khai mãn liễu chi đầu

Hoa nhi khai nở ngập cành

水中倒影人消瘦

shuǐ zhōng dào yǐng rén xiāo shòu

Thủy trung đảo ảnh nhân tiêu sấu

Nhân ảnh trong nước người gầy guộc

残月早蹬岳阳楼

cán yuè zǎo dèng yuè yáng lóu

Tàn nguyệt tảo đặng nhạc dương lâu

Trăng tàn sớm hạ Nhạc Dương Lầu

 

镜中的花为谁红

jìng zhōng de huā wéi shéi hóng

Kính trung đích hoa vi thùy hồng

Hoa trong gương vì ai thắm đỏ

水中的月为谁颜

shuǐ zhōng de yuè wéi shéi yán

Thủy trung đích nguyệt vi thùy nhan

Trăng trong nước vì ai đẹp thay

月影落下百合窗

yuè yǐng luò xià bǎi hé chuāng

Nguyệt ảnh lạc hạ bách hợp song

Ánh trăng xuyên qua giàn hoa bách hợp

花儿凋落为谁伤

huā ér diāo luò wéi shéi shāng

Hoa nhi điêu lạc vi thùy thương

Hoa tàn tạ vì ai mà bi thương

问你酒醉几时休

wèn nǐ jiǔ zuì jǐ shí xiū

Vấn nhĩ tửu túy kỷ thì hưu

Hỏi người say được bao lâu

花儿开满了枝头

huā ér kāi mǎn le zhī tóu

Hoa nhi khai mãn liễu chi đầu

Hoa nhi khai nở ngập cành

水中倒影人消瘦

shuǐ zhōng dào yǐng rén xiāo shòu

Thủy trung đảo ảnh nhân tiêu sấu

Nhân ảnh trong nước người gầy guộc

残月早蹬岳阳楼

cán yuè zǎo dèng yuè yáng lóu

Tàn nguyệt tảo đặng nhạc dương lâu

Trăng tàn sớm hạ Nhạc Dương Lầu

残月早蹬岳阳楼

cán yuè zǎo dèng yuè yáng lóu

Tàn nguyệt tảo đặng nhạc dương lâu

Trăng tàn sớm hạ Nhạc Dương Lầu

 

Kính hoa thủy nguyệt: thành ngữ, hoa trong gương, trăng trong nước, đây là mượn cảnh để diễn tả tâm sự, diễn tả một điều gì đó rất hư ảo, từ này xuất xứ từ nhà thơ Bùi Hưu đời Đường “Tranh vanh đống lương, nhất đán nhi tồi, thủy nguyệt kính tượng, vô tâm khứ lai”

Bài dịch thứ 153

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.