Bá Vương Biệt Cơ – Đỗ Hồng Cương

Song: 霸王别姬 – bà wáng bié jī – Bá Vương Biệt Cơ
Singer: 屠洪刚 – tú hóng gāng – Đỗ Hồng Cương
Download:
MP3

我站在烈烈风中

wǒ zhàn zài liè liè fēng zhōng

Ngã trạm tại liệt liệt phong trung

Ta xông pha giữa phong ba trận mạc
恨不能荡尽绵绵心痛

hèn bù néng dàng jìn mián mián xīn tong

Hận bất năng đãng tẫn miên miên tâm thống

Hận không thể nhất thống thiên hạ lòng không cam tâm
苍天

wàng cāng tiān

Vọng thương thiên

Vọng trời xanh
方云

fāng yún dòng

Tứ phương vân động

Tứ phương mây vần vũ
剑在手

jiàn zài shǒu

Kiếm tại thủ

Bảo kiếm trong tay
问天下谁是英雄

wèn tiān xià shéi shì yīng xióng

Vấn thiên hạ thùy thị anh hung

Vấn thiên hạ ai xứng anh hùng?
我站在烈烈风中

wǒ zhàn zài liè liè fēng zhōng

Ngã trạm tại liệt liệt phong trung

Ta xông pha giữa phong ba trận mạc
恨不能荡尽绵绵心痛

hèn bù néng dàng jìn mián mián xīn tong

Hận bất năng đãng tẫn miên miên tâm thống

Hận không thể nhất thống thiên hạ lòng không cam tâm
苍天

wàng cāng tiān

Vọng thương thiên

Vọng trời xanh
四方云

sì fāng yún dòng

Tứ phương vân động

Tứ phương mây vần vũ
剑在手

jiàn zài shǒu

Kiếm tại thủ.

Bảo kiếm trong tay
天下谁是英雄

wèn tiān xià shéi shì yīng xióng

Vấn thiên hạ thùy thị anh hùng

Vấn thiên hạ ai xứng anh hùng?
人世间有百媚千抹

rén shì jiān yǒu bǎi mèi qiān mǒ

Nhân thế gian hữu bách mị thiên mạt

Thế nhân có trăm nghìn kẻ xu nịnh
我独爱爱你那一种

wǒ dú ài ài nǐ nà yī zhòng

Ngã độc ái ái nhĩ na nhất chủng

Ta chỉ duy nhất yêu nàng
伤心处别时路有谁不同

shāng xīn chǔ bié shí lù yǒu shéi bù tong

Thương tâm xử biệt thì lộ hữu thùy bất đồng

Thương tâm Biệt Cơ, đường ta đi còn ai bên cạnh
多少年恩爱匆匆葬送

duō shào nián ēn ài cōng cōng zàng song

Đa thiểu niên ân ái thông thông táng tống

Bao năm ân ái đành chôn theo nàng
我心中你最忠

wǒ xīn zhōng nǐ zuì zhōng

Ngã tâm trung nhĩ tối trung

Lòng ta trung, nàng tối trung
欢共生死同

bēi huān gòng shēng sǐ tong

Bi hoan cộng sinh tử đồng

Vui buồn đồng sinh cộng tử
你用柔情刻骨

nǐ yòng róu qíng kè gú

Nhĩ dụng nhu tình khắc cốt

Nàng dùng nhu tình khắc cốt ghi tâm
换我毫情天纵

huàn wǒ háo qíng tiān zòng

Hoán ngã hào tình thiên túng

Còn ta hào tình ngút trời
我心中你最忠

wǒ xīn zhōng nǐ zuì zhōng

Ngã tâm trung nhĩ tối trung

Lòng ta trung nàng tối trung
我的泪向天冲

wǒ de lèi xiàng tiān chōng

Ngã đích lệ hướng thiên trùng

Ta rơi lệ hướng thiên không
来世也当称雄

lái shì yě dāng chēng xióng

Lai thế dã đương xưng hùng

Kiếp sau cũng phải làm anh hùng
归去斜阳正浓

guī qù xié yáng zhèng nóng

Quy khứ tà dương chính nùng

Lại làm ánh tà dương chói lòa

我心中你最忠

wǒ xīn zhōng nǐ zuì zhōng

Ngã tâm trung nhĩ tối trung

Lòng ta trung, nàng tối trung
欢共生死同

bēi huān gòng shēng sǐ tong

Bi hoan cộng sinh tử đồng

Vui buồn đồng sinh cộng tử
你用柔情刻骨

nǐ yòng róu qíng kè gú

Nhĩ dụng nhu tình khắc cốt

Nàng dùng nhu tình khắc cốt ghi tâm
换我毫情天纵

huàn wǒ háo qíng tiān zòng

Hoán ngã hào tình thiên túng

Còn ta hào tình ngút trời
我心中你最忠

wǒ xīn zhōng nǐ zuì zhōng

Ngã tâm trung nhĩ tối trung

Lòng ta trung nàng tối trung
我的泪向天冲

wǒ de lèi xiàng tiān chōng

Ngã đích lệ hướng thiên trùng

Ta rơi lệ hướng thiên không
来世也当称雄

lái shì yě dāng chēng xióng

Lai thế dã đương xưng hùng

Kiếp sau cũng phải làm anh hùng
归去斜阳正浓

guī qù xié yáng zhèng nóng

Quy khứ tà dương chính nùng

Lại làm ánh tà dương chói lòa

Bài dịch thứ 29

***Ngu Cơ thường xuyên đi cùng Hạng Vũ ra chiến trận, sát cánh cùng Sở Bá vương trong suốt nhiều năm chinh chiến. Đoạn tiễn biệt giữa hai người trong thành Cai Hạ là một đoạn bi tráng rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc được Sử ký của Tư Mã Thiên nhắc tới.

Hạng Vũ và Lưu Bang vốn đã giảng hoà ở Hồng Câu để chia đôi thiên hạ. Nhưng sau đó Lưu Bang bội ước đánh úp Hạng vương khiến Hạng vương phải chạy vào thành Cai Hạ.

Hạng vương đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít, lương hết. Quân Hán và quân chư hầu bổ vây mấy vòng. Đang đêm, Hạng vương thức dậy nghe quân Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở, Hạng vương kinh hoàng, nói:

Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở lại đông như thế?

Đêm hôm đó Hạng vương uống rượu trong trướng cùng Ngu Cơ. Hạng vương đau đớn cảm khái làm bài thơ, được đời sau gọi là bài “Cai Hạ ca”:

Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thời bất lợi hề, Chuy bất thệ
Truy bất thệ hề khả nại hà,
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà.

Dịch:

Sức nhổ núi, khí trùm đời,
Ngựa Chuy chùn lại bởi thời không may!
Ngựa sao chùn lại thế này?
Nàng Ngu, biết tính sao đây hỡi nàng?

Hạng vương ca mấy lần, Ngu Cơ múa kiếm, hát hòa theo, lời ca rằng:

Hán binh dĩ lược địa,
Tứ diện Sở ca thanh.
Trượng phu ý khí tận,
Tiện thiếp hà liêu sinh.

Dịch:

Quân Hán lấy hết đất,
Khúc Sở vang bốn bề.
Trượng phu chí lớn cạn,
Tiện thiếp sống làm chi.

Rồi Ngu Cơ lấy gươm tự vẫn để “tránh làm vướng bận” Hạng Vũ. Hạng Vương thấy Ngu Cơ chết, khóc chảy nước mắt, tả hữu đều khóc, không ai có thể ngẩng lên nhìn.

Tương truyền nơi máu bà đổ xuống mọc lên một thứ cỏ hễ có rót rượu gần bên thì cỏ múa lả lướt như Ngu Cơ trong tiệc rượu của Hạng Vũ. Người ta gọi cỏ ấy là “Ngu mỹ nhân thảo”. Lại có thuyết cho rằng hương hồn bà không tan, hóa thành 2 khóm cỏ trên mộ, ngày đêm cứ quấn quít vào nhau, người ta gọi là Cỏ ngu.

Mối tình của Ngu Cơ và Hạng Vũ được đời sau truyền tụng và ca ngợi.

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.