Mạc Vấn Kim Triều

Song: 莫问今朝 – mò wèn jīn zhāo – Mạc vấn kim triều
Singer: 第一幻想 – Đệ Nhất Huyễn Tưởng
Gamesong: 天下贰 – Thiên Hạ 2
Download:
MP3

敛清 风还入鞘散发弄月拢云罩

liàn qīng fēng huán rù qiào sǎn fā nòng yuè lǒng yún zhào

Liễm thanh phong hoàn nhập sao tán phát lộng nguyệt long vân tráo

Góp gió thu đưa đẩy, trăng e thẹn khép mình bên mây
欢歌曾盈耳饶谁在舞姿眩狂草

huān gē céng yíng ěr ráo shéi zài wǔ zī xuàn kuáng cǎo

Hoan ca tằng doanh nhĩ nhiêu thùy tại vũ tư huyễn cuồng thảo

Khúc hoan ca còn vang vọng bên tai ai trong vũ điệu huyền ảo của cỏ cây
一弦尽风来扫浊酒引得腹中烧

yī xián jìn fēng lái sǎo zhuó jiǔ yǐn de fù zhōng shāo

Nhất huyền tẫn phong lai tảo trọc tửu dẫn đắc phúc trung thiêu

Tiếng đàn thanh thoắt trong gió, cạn chén rượu nồng như thiêu đốt ruột gan.
月独照空叹寥尽得轮回难破晓

yuè dú zhào kōng tàn liáo jìn de lún huí nán pò xiǎo

Nguyệt độc chiếu không thán liêu tẫn đắc luân hồi nan phá hiểu

Dưới ánh trăng lẻ loi cảnh vật hoang vu lẳng lặng chờ bình minh

莫问今朝何事潦倒来时怎知退时潮

mò wèn jīn zhāo hé shì liáo dǎo lái shí zěn zhī tuì shí cháo

Mạc vấn kim triêu hà sự lạo đảo lai thì chẩm tri thối thì triều

Tự hỏi khi nào triều đại đen tối này mới đổi mới đây.
不愿退却无处可逃可惜早已不年少

bù yuàn tuì què wú chù kě táo kě xī zǎo yǐ bù nián shǎo

Bất nguyện thối khước vô xử khả đào khả tích tảo dĩ bất niên thiểu

Chẳng muốn rút lui nhưng đáng tiếc là tuổi đã không còn trẻ để trốn chạy
莫怨今朝风骤路遥世俗 难免遇讽笑

mò yuàn jīn zhāo fēng zòu lù yáo shì sú nán miǎn yù fēng xiào

Mạc oán kim triêu phong sậu lộ diêu thế tục nan miễn ngộ phúng tiếu

Oán trách triều đại hủ bại, thế nhân khó tránh bị cười chê
把那过往敛起一瓢一饮而尽仰天啸

bǎ nà guò wǎng liàn qǐ yī piáo yī yǐn ér jìn yǎng tiān xiào
Bả na quá vãng liễm khởi nhất biều nhất ẩm nhi tẫn ngưỡng thiên khiếu

Nào cùng nâng chén ngẩng mặt lên trời uống cạn chén rượu này

敛清风还入鞘散发弄月拢云罩

liàn qīng fēng huán rù qiào sǎn fā nòng yuè lǒng yún zhào

Mạc vấn kim triêu hà sự lạo đảo lai thì chẩm tri thối thì triều

Tự hỏi khi nào triều đại đen tối này mới đổi mới đây.
欢歌曾盈耳饶谁在舞姿 眩狂草

huān gē céng yíng ěr ráo shéi zài wǔ zī xuàn kuáng cǎo

Hoan ca tằng doanh nhĩ nhiêu thùy tại vũ tư huyễn cuồng thảo

Khúc hoan ca còn vang vọng bên tai ai trong vũ điệu huyền ảo của cỏ cây
一弦尽风来扫浊酒引得腹中烧

yī xián jìn fēng lái sǎo zhuó jiǔ yǐn de fù zhōng shāo

Nhất huyền tẫn phong lai tảo trọc tửu dẫn đắc phúc trung thiêu

Tiếng đàn thanh thoắt trong gió, cạn chén rượu nồng như thiêu đốt ruột gan.
月独照空叹寥尽得轮回难破晓

yuè dú zhào kōng tàn liáo jìn de lún huí nán pò xiǎo

Nguyệt độc chiếu không thán liêu tẫn đắc luân hồi nan phá hiểu

Dưới ánh trăng lẻ loi cảnh vật hoang vu lẳng lặng chờ trời sáng
莫问今朝何 事潦倒来时怎知退时潮

mò wèn jīn zhāo hé shì liáo dǎo lái shí zěn zhī tuì shí cháo

Mạc vấn kim triêu hà sự lạo đảo lai thì chẩm tri thối thì triều

Tự hỏi khi nào triều đại đen tối này mới đổi mới đây.
不愿退却无处可逃可惜早已不年少

bù yuàn tuì què wú chù kě táo kě xī zǎo yǐ bù nián shǎo

Bất nguyện thối khước vô xử khả đào khả tích tảo dĩ bất niên thiểu

Chẳng muốn rút lui nhưng đáng tiếc là tuổi đã không còn trẻ để trốn chạy
莫怨今朝风骤路遥世俗难免遇讽笑

mò yuàn jīn zhāo fēng zòu lù yáo shì sú nán miǎn yù fēng xiào

Mạc oán kim triêu phong sậu lộ diêu thế tục nan miễn ngộ phúng tiếu

Oán trách triều đại hủ bại, thế nhân khó tránh bị cười chê
把那过往敛起一瓢一饮而尽仰天啸

bǎ nà guò wǎng liàn qǐ yī piáo yī yǐn ér jìn yǎng tiān xiào
Bả na quá vãng liễm khởi nhất biều nhất ẩm nhi tẫn ngưỡng thiên khiếu

Nào cùng nâng chén ngẩng mặt lên trời uống cạn chén rượu này

莫问今朝何事潦倒来时怎知退时潮

mò wèn jīn zhāo hé shì liáo dǎo lái shí zěn zhī tuì shí cháo

Mạc vấn kim triêu hà sự lạo đảo lai thì chẩm tri thối thì triều

Tự hỏi khi nào triều đại đen tối này mới đổi mới đây.
不愿退却无处可逃可惜早已不年少

bù yuàn tuì què wú chù kě táo kě xī zǎo yǐ bù nián shǎo

Bất nguyện thối khước vô xử khả đào khả tích tảo dĩ bất niên thiểu

Chẳng muốn rút lui nhưng đáng tiếc là tuổi không còn trẻ để trốn chạy
莫怨今朝风骤路遥世俗 难免遇讽笑

mò yuàn jīn zhāo fēng zòu lù yáo shì sú nán miǎn yù fēng xiào

Mạc oán kim triêu phong sậu lộ diêu thế tục nan miễn ngộ phúng tiếu

Oán trách triều đại hủ bại, thế nhân khó tránh bị cười chê
把那过往敛起一瓢一饮而尽仰天啸

bǎ nà guò wǎng liàn qǐ yī piáo yī yǐn ér jìn yǎng tiān xiào

B na quá vãng lim khi nht biu nht m nhi tn ngưỡng thiên khiếu

Nào cùng nâng chén ngẩng mặt lên trời uống cạn chén rượu này.

Bài dịch thứ 47

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

1 Comment

  1. survive prison Reply

    Hey I have to tell you, I really enjoyed this blog and the insight from everyone who join in. I find it to be very fascinating and well written. Thanks again for sharing this online.

Leave a Reply

Your email address will not be published.