Ngày Mai Khi Thế Giới Kết Thúc – Trương Học Hữu

Song: 明日世界终结时 – míng rì shì jiè zhōng jié shí – Ngày mai khi thế giới kết thúc
Singer: 张学友 – Jacky Cheng – Trương Học Hữu
Download:
chinese (320Kbps) | vietnamese

在相恋时原是最脆弱时候

rén zài xiāng liàn shí yuán shì zuì cuì ruò shí hòu

Nhân tại tương luyến thì nguyên thị tối thúy nhược thì hậu

Con người yếu đuối nhất chính là lúc đang yêu
无情亦无爱也许更有利成就

wú qíng yì wú ài yě xǔ gèng yǒu lì chéng jiù

Vô tình diệc vô ái dã hứa canh hữu lợi thành tựu

Vô tình vô cảm liệu có tốt hơn chăng?

流行现代的爱应该可放也可收

liú xíng xiàn dài de ài yīng gāi kě fàng yě kě shōu

Lưu hành hiện đại đích ái ứng cai khả phóng dã khả thu

Tình yêu bây giờ là cho đi phải được nhận lại
爱上你后

dàn ài shàng nǐ hòu

Đãn ái thượng nhĩ hậu

Nhưng từ khi trót yêu em rồi

何以我却想痴恋一生永久

hé yǐ wǒ què xiǎng chī liàn yī shēng yǒng jiǔ

Hà dĩ ngã khước tưởng si luyến nhất sinh vĩnh cửu

Cớ sao anh chỉ muốn suốt đời này chỉ si tình mình em
誓跟痴情人渐已说是陈旧

méng shì gēn chī qíng rén jiàn yǐ shuō shì chén jiù

Minh thệ cân si tình nhân tiệm dĩ thuyết thị trần cựu

Người ta thường nói lời thề hẹn của những kẻ si tình giờ không còn thực tế
缘来又缘去试多了再没难受

yuán lái yòu yuán qù shì duō le zài méi nán shòu

Duyến lai hựu duyến khứ thí đa liễu tái một nan thụ

Duyên đến duyên đi, cứ lặp lại hoài sẽ không còn biết đau nữa
流行现代的爱应该可买也可偷

liú xíng xiàn dài de ài yīng gāi kě mǎi yě kě tōu

Lưu hành hiện đại đích ái ứng cai khả mãi dã khả thâu

Tình yêu bây giờ có thể mua được cũng có thể cướp được
爱上你后

dàn ài shàng nǐ hòu

Đãn ái thượng nhĩ hậu

Nhưng từ khi lỡ yêu em rồi
何以我却始终找不到借口

hé yǐ wǒ què shǐ zhōng zhǎo bù dào jiè kǒu

Hà dĩ ngã khước thủy chung hoa bất đáo tá khẩu

Từ đầu đến cuối anh không tìm được lý do để từ bỏ
无尽变化转折时候
zài wú jìn biàn huà zhuǎn zhé shí hòu

Tại vô tẫn biến hóa chuyển chiết thì hậu

Mọi sự biến hóa khôn lường theo năm tháng
只得你始终捉紧我手
zhī de nǐ shǐ zhōng zhuō jǐn wǒ shǒu

Chích đắc nhĩ thủy chung tróc khẩn ngã thủ

Chỉ có em nắm chặt lấy tay anh
在名利对错真假当中争斗
zài míng lì duì cuò zhēn jiǎ dāng zhōng zhēng dòu

Tại danh lợi đối thác chân giả đương trung tranh đấu

Khi anh phải đấu tranh giữa lợi danh, thật giả trong cuộc sống
唯独你会给我分忧
wéi dú nǐ huì gěi wǒ fēn yōu

Duy độc nhĩ hội cấp ngã phân ưu

Chỉ có mình em san sẽ cùng anh
在明日世界终结时
zài míng rì shì jiè zhōng jié shí hòu

Tại minh nhật thế giới chung kết thì hậu

Ngày mai khi thế giới kết thúc
都不悔今生曾经跟你走
dōu bù huǐ jīn shēng céng jīng gēn nǐ zǒu

Đô bất hối kim sinh tằng kinh cân nhĩ tẩu

Kiếp này anh không hối hận đã ở bên cạnh em
在成败进退反覆当中争斗

zài chéng bài jìn tuì fǎn fù dāng zhōng zhēng dòu
Tại thành bại tiến thối phản phúc đương trung tranh đấu

Trong đường đời nhiều lúc tiến thoái lưỡng nan giữa thành bại, phản phúc.
独有你的爱如动力在背后

wéi dú yǒu nǐ de ài rú dòng lì zài bèi hòu

Duy độc hữu nhĩ đích ái như động lực tại bối hậu

Thì vẫn chỉ có em đứng sau làm động lực cho anh vững chí.
无尽的深情时间都不可抹走

wú jìn de shēn qíng shí jiān dōu bù kě mǒ zǒu

Vô tẫn đích thâm tình thì gian đô bất khả mạt tẩu

Mối thâm tình này là vô tận không phai nhòa qua năm tháng
旁人话顽固我只有笑着承受

páng rén huà wán gù wǒ zhī yǒu xiào a chéng shòu

Bàng nhân thoại ngoan cố ngã chích hữu tiếu trứ thừa thụ

Người đời nói anh ngoan cố, anh chỉ mĩm cười chấp nhận
流行现代的爱即使可买也可偷

liú xíng xiàn dài de ài jí shǐ kě mǎi yě kě tōu

Lưu hành hiện đại đích ái tức sử khả mãi dã khả thâu

Tình yêu bây giờ có thể mua được cũng có thể cướp được
爱上你后

dàn ài shàng nǐ hòu

Đãn ái thượng nhĩ hậu

Nhưng từ khi yêu em
叫我再已经不想找借口

shéi jiào wǒ zài yǐ jīng bù xiǎng zhǎo jiè kǒu

Thùy khiếu ngã tái dĩ kinh bất tưởng hoa tá khẩu

Ai hỏi tại sao ta cũng chẳng cần phải giải thích

© 2010, nicky. All rights reserved.

3 comments

  1. mingshin Reply

    Mình rất thích bài này của jacky , cảm ơn nhiều vi bản dịch. Bạn có bản Clip chất lượng cao của bài này ko. mình mún sub bài này wa. thanks bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published.