Thiên Hạ – Trương Kiệt

Song: 天下 – tiān xià – Thiên Hạ
Singer: 张杰 – Jason Zhang – Trương Kiệt
Download:
MP3 | Clip (meishou)

烽烟起寻爱似浪淘沙

fēng yān qǐ xún ài sì làng táo shā

Phong yên khởi tầm ái tự lãng đào sa

Tìm tình yêu như sóng xô bờ cát giữa khói lửa chiến tranh
遇见她如春水映梨花

yù jiàn tā rú chūn shuǐ yìng lí huā

Ngộ kiến tha như xuân thủy ánh lê hoa

Gặp được nàng tựa như xuân thủy ánh lê hoa
挥剑断天涯 相思轻放下

huī jiàn duàn tiān yá xiāng sī qīng fàng xià

Huy kiếm đoạn thiên nhai tương tư khinh phóng hạ

Vung kiếm đoạn thiên nhai, tương tư nhẹ buông
梦中我痴痴牵挂
mèng zhōng wǒ chī chī qiān guà

Mộng trung ngã si si khiên quải

Giấc mộng này ta vương vấn si mê
顾不顾将相王侯
gù bù gù jiāng xiāng wáng hóu

Cố bất cố tương tương vương hầu

Chẳng cần phải vương hầu quyền quý
管不管万世千秋
guǎn bù guǎn wàn shì qiān qiū

Quản bất quản vạn thế thiên thu

Chẳng quản thiên thu vạn thế
求只求爱化解
qiú zhī qiú ài huà jiě

Cầu chích cầu ái hóa giải

Chỉ mong ái tình này được hóa giải
这万丈红 尘纷乱永无休
zhè wàn zhàng hóng chén fēn luàn yǒng wú xiū

Giá vạn trượng hồng trần phân loạn vĩnh vô hưu

Giữa vạn trượng hồng trần hỗn loạn không hồi kết
爱更爱天长地久
ài gèng ài tiān cháng dì jiǔ

Ái canh ái thiên trường địa cửu

Chỉ mong ái tình này thiên trường địa cửu
要更要似水温柔
yào gèng yào sì shuǐ wēn róu

Yếu canh yếu tự thủy ôn nhu

Tựa như dòng lưu thủy hiền hòa
谁在乎谁主春秋
shéi zài hū shéi zhǔ chūn qiū

Thùy tại hồ thùy chủ xuân thu

Chẳng bận tâm ai bá chủ xuân thu
一生有爱何惧风飞沙
yī shēng yǒu ài hé jù fēng fēi shā
Nhất sinh hữu ái hà cụ phong phi sa

Một đời hữu tình nào sợ bão táp phong ba
悲 白发留不准华
bēi bái fā liú bù zhǔn huá
Bi bạch phát lưu bất chuẩn hoa

Phiền não bạc đầu nào giữ được tinh hoa
抛去江山如画换她笑面如花
pāo qù jiāng shān rú huà huàn tā xiào miàn rú huā
Phao khứ giang sơn như họa hoán tha tiếu diện như hoa

Vứt bỏ cả giang sơn như họa để đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa
抵过这一生空牵挂
dǐ guò zhè yī shēng kōng qiān guà
Để quá giá nhất sinh không khiên quải

Để suốt đời này không vướng bận
心若无怨爱恨也随他
xīn ruò wú yuàn ài hèn yě suí tā
Tâm nhược vô oán ái hận dã tùy tha

Lòng không hờn trách, ái hận cất bước theo nàng
天 地大情路永无涯
tiān dì dà qíng lù yǒng wú yá
Thiên địa đại tình lộ vĩnh vô nhai

Thiên địa bao la đường tình vô biên
只为她袖手天下
zhī wéi tā xiù shǒu tiān xià
Chích vi tha tụ thủ thiên hạ

Chỉ vì nàng ta không màng thiên hạ

烽 烟起寻爱似浪淘沙

fēng yān qǐ xún ài sì làng táo shā

Phong yên khởi tầm ái tự lãng đào sa

Tìm tình yêu như sóng xô bờ cát giữa khói lửa chiến tranh
遇见她如春水映梨花

yù jiàn tā rú chūn shuǐ yìng lí huā

Ngộ kiến tha như xuân thủy ánh lê hoa

Gặp được nàng tựa như xuân thủy ánh lê hoa
挥剑断天涯相思轻放下

huī jiàn duàn tiān yá xiāng sī qīng fàng xià

Huy kiếm đoạn thiên nhai tương tư khinh phóng hạ

Vung kiếm đoạn thiên nhai, tương tư nhẹ buông
梦中我痴痴牵挂

mèng zhōng wǒ chī chī qiān guà

Mộng trung ngã si si khiên quải

Giấc mộng này ta si mê mất rồi.

© 2010 – 2014, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. Prince_Kenichi Reply

    rất hay ! bạn có phần mềm dịch đoạn văn chữ Trung sang Hán Việt không? mình nghĩ có phần mềm đó thì hay đấy ! cảm ơn bạn nhiều lắm !

  2. tv wall mounts Reply

    Please, can you email me and give me a few more facts about this, I am really fan of your site! just subscribed to your rss. Would you be be open to exchanging site roll Thanks again for sharing this online. I certainly enjoyed every part of it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.