Ngưu Lang Chức Nữ – Minh Nguyệt

Song: 牛郎织女 – niú láng zhī nǚ – Ngưu Lang Chức Nữ
Singer: 明钥 – míng yuè – Minh Nguyệt
Download:
MP3 320Kbps

情字两头分哪

qíng zì liǎng tóu fēn nǎ

Tình tự lưỡng đầu phân na

Chữ tình hai đầu chia đôi a…

天断两个人哪

tiān duàn liǎng gè rén nǎ

Thiên đoạn lưỡng cá nhân na

Trời cao chia cắt lứa đôi a…

前生来世中哪

qián shēng lái shì zhōng nǎ

Tiền sinh lai thế trung na

Kiếp trước kiếp này vẫn thế a…

有对断肠人

yǒu duì duàn cháng rén

Hữu đối đoạn tràng nhân

Có một cặp tình nhân đau khổ

红尘为情苦啊

hóng chén wéi qíng kǔ a

Hồng trần vi tình khổ a

Hồng trần khổ vì tình a…

为清风舞

zhī wéi qīng fēng wǔ

Chích vi thanh phong vũ

Chỉ vì vũ điệu thanh phong

一度七七寒冬细数

yī dù qī qī hán dōng xì shù

Nhất độ thất thất hàn đông tế sổ

Nhớ lần cúng thất mùa đông giá rét

河沿两头分哪

hé yán liǎng tóu fēn nǎ

Hà duyên lưỡng đầu phân na

Hai bờ sông Ngân ngăn cách a…

分开有情人哪

fēn kāi yǒu qíng rén nǎ

Phân khai hữu tình nhân na

Chia rẽ đôi tình nhân a…

不闻也不问哪

bù wén yě bù wèn nǎ

Bất văn dã bất vấn na

Không nghe không gọi được a…

只怨天上人

zhī yuàn tiān shàng rén

Chích oán thiên thượng nhân

Oán trách trời cao vô tình

百鸟结红缘哪

bǎi niǎo jié hóng yuán nǎ

Bách điểu kết hồng duyến na

Muôn chim kết hồng duyên a…

重筑人间情

zhòng zhù rén jiān qíng

Trọng trúc nhân gian tình

Kết chặt nhân gian tình

一路声声同影同行

yī lù shēng shēng tóng yǐng tóng xíng

Nhất lộ thanh thanh đồng ảnh đồng hành

Một đường xanh xanh đồng ảnh đồng hành

牛郎织女鹊桥归去

niú láng zhī nǚ què qiáo guī qù

Ngưu lang chức nữ thước kiều quy khứ

Cầu Ô Thước, Ngưu Lang Chức Nữ trùng phùng

有缘那怕横风横雨

yǒu yuán nà pà héng fēng héng yǔ

Hữu duyến na phạ hoành phong hoành vũ

Hữu duyên nào sợ gió táp mưa sa

情路虽难千里相见

qíng lù suī nán qiān lǐ xiāng jiàn

Tình lộ tuy nan thiên lý tương kiến

Đường tình trắc trở vạn lí tương phùng

为爱的人追随到永远

wéi ài de rén zhuī suí dào yǒng yuǎn

Vi ái đích nhân truy tùy đáo vĩnh viễn

Bởi người có tình theo đuổi tới cùng.

牛郎织女鹊桥归去

niú láng zhī nǚ què qiáo guī qù

Ngưu lang chức nữ thước kiều quy khứ

Cầu Ô Thước, Ngưu Lang Chức Nữ trùng phùng

有缘那怕横风横雨

yǒu yuán nà pà héng fēng héng yǔ

Hữu duyến na phạ hoành phong hoành vũ

Hữu duyên nào sợ gió táp mưa sa

情路虽难千里相见

qíng lù suī nán qiān lǐ xiāng jiàn

Tình lộ tuy nan thiên lý tương kiến

Đường tình trắc trở vạn lí tương phùng

为爱的人追随到永远

wéi ài de rén zhuī suí dào yǒng yuǎn

Vi ái đích nhân truy tùy đáo vĩnh viễn

Bởi người có tình theo đuổi tới cùng

~~~~~~~

河沿两头分哪

hé yán liǎng tóu fēn nǎ

Hà duyên lưỡng đầu phân na

Hai bờ sông Ngân ngăn cách a…

分开有情人哪

fēn kāi yǒu qíng rén nǎ

Phân khai hữu tình nhân na

Chia rẽ đôi tình nhân a…

不闻也不问哪

bù wén yě bù wèn nǎ

Bất văn dã bất vấn na

Không nghe không gọi được a…

只怨天上人

zhī yuàn tiān shàng rén

Chích oán thiên thượng nhân

Oán trách trời cao vô tình

百鸟结红缘哪

bǎi niǎo jié hóng yuán nǎ

Bách điểu kết hồng duyến na

Muôn chim kết hồng duyên a…

重筑人间情

zhòng zhù rén jiān qíng

Trọng trúc nhân gian tình

Kết chặt nhân gian tình

一路声声同影同行

yī lù shēng shēng tóng yǐng tóng xíng

Nhất lộ thanh thanh đồng ảnh đồng hành

Một đường xanh xanh đồng ảnh đồng hành

牛郎织女鹊桥归去

niú láng zhī nǚ què qiáo guī qù

Ngưu lang chức nữ thước kiều quy khứ

Cầu Ô Thước, Ngưu Lang Chức Nữ trùng phùng

有缘那怕横风横雨

yǒu yuán nà pà héng fēng héng yǔ

Hữu duyến na phạ hoành phong hoành vũ

Hữu duyên nào sợ gió táp mưa sa

情路虽难千里相见

qíng lù suī nán qiān lǐ xiāng jiàn

Tình lộ tuy nan thiên lý tương kiến

Đường tình trắc trở vạn lí tương phùng

为爱的人追随到永远

wéi ài de rén zhuī suí dào yǒng yuǎn

Vi ái đích nhân truy tùy đáo vĩnh viễn

Bởi người có tình theo đuổi tới cùng

牛郎织女鹊桥归去

niú láng zhī nǚ què qiáo guī qù

Ngưu lang chức nữ thước kiều quy khứ

Cầu Ô Thước, Ngưu Lang Chức Nữ trùng phùng

有缘那怕横风横雨

yǒu yuán nà pà héng fēng héng yǔ

Hữu duyến na phạ hoành phong hoành vũ

Hữu duyên nào sợ gió táp mưa sa

情路虽难千里相见

qíng lù suī nán qiān lǐ xiāng jiàn

Tình lộ tuy nan thiên lý tương kiến

Đường tình trắc trở vạn lí tương phùng

为爱的人追随到永远

wéi ài de rén zhuī suí dào yǒng yuǎn

Vi ái đích nhân truy tùy đáo vĩnh viễn

Bởi người có tình vĩnh viễn không từ bỏ

牛郎织女鹊桥归去

niú láng zhī nǚ què qiáo guī qù

Ngưu lang chức nữ thước kiều quy khứ

Cầu Ô Thước, Ngưu Lang Chức Nữ trùng phùng

有缘那怕横风横雨

yǒu yuán nà pà héng fēng héng yǔ

Hữu duyến na phạ hoành phong hoành vũ

Hữu duyên nào sợ gió táp mưa sa

情路虽难千里相见

qíng lù suī nán qiān lǐ xiāng jiàn

Tình lộ tuy nan thiên lý tương kiến

Đường tình trắc trở vạn lí tương phùng

为爱的人追随到永远

wéi ài de rén zhuī suí dào yǒng yuǎn

Vi ái đích nhân truy tùy đáo vĩnh viễn

Bởi người có tình theo đuổi tới cùng.

Bài dịch thứ 79

Tặng cho các cặp tình nhân ngày 14/2/2011. Chúc mọi người hữu tình còn đơn độc sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình.

Clip này lấy từ phim Thiên nhai Chức Nữ.

Ta có luôn full album của Minh Nguyệt, ai thích thì yêu cầu nhé 🙂

© 2011 – 2023, nicky. All rights reserved.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.