Phong lưu – Finale

Song: 风流 – fēng liú – Phong lưu
Singer: Finale
Download:
MP3 | Clip

春水汤汤 一时无涯

chūn shuǐ tāng tāng yī shí wú yá

Xuân thủy thang thang nhất thì vô nhai

Xuân thủy cuồn cuộn trôi tận nơi nao

柳絮轻软 流水尽飞花

liǔ xù qīng ruǎn liú shuǐ jìn fēi huā

Liễu nhứ khinh nhuyễn lưu thủy tẫn phi hoa

Tơ liễu yếu mềm hòa dòng xuân thủy

春雨楼头 横吹尺八

chūn yǔ lóu tóu héng chuī chǐ bā

Xuân vũ lâu đầu hoành xuy xích bát

Lầu cao tám thước, xuân vũ thét gào

青衫洗旧 客京华

qīng shān xǐ jiù kè jīng huá

Thanh sam tẩy cựu khách kinh hoa

Thanh sam tẩy trần, khách kinh đô

春风浩荡 目极天涯

chūn fēng hào dàng mù jí tiān yá

Xuân phong hạo đãng mục cực thiên nhai

Xuân phong oai hùng thổi tận thiên nhai

犹是少年 风姿正飒沓

yóu shì shào nián fēng zī zhèng sà tà

Do thị thiểu niên phong tư chính táp đạp

Từ thuở thiếu niên phong thái hiên ngang

盏中泉水 鬓边杏花

zhǎn zhōng quán shuǐ bìn biān xìng huā

Trản trung tuyền thủy tấn biên hạnh hoa

Một chén nước suối, bên vườn hạnh hoa

赏罢拂衣 家天下

shǎng bà fú yī jiā tiān xià

Thưởng bãi phất y gia thiên hạ

Uống xong phất áo, thiên hạ là nhà

三分醒 弦挥风雅

sān fēn xǐng xián huī fēng yǎ

Tam phân tỉnh huyền huy phong nhã

Ba phần tỉnh, tiếng đàn phong nhã

七分醉 剑指潇洒

qī fēn zuì jiàn zhǐ xiāo sǎ

Thất phân túy kiếm chỉ tiêu sái

Bảy phần say, kiếm múa hiên ngang

摇曳几点寒星 水云半斜

yáo yì jǐ diǎn hán xīng shuǐ yún bàn xié

Diêu duệ kỷ điểm hàn tinh thủy vân bán tà

Hàn tinh thủy lấp lánh, mây trời nghiêng nghiêng

夜如水 谁人长堤系马

yè rú shuǐ shéi rén cháng dī xì mǎ

Dạ như thủy thùy nhân trường đê hệ mã

Đêm như thủy, bóng ai dắt ngựa trên đê

昔日天下 今天涯

xī rì tiān xià jīn tiān yá

Tích nhật thiên hạ kim thiên nhai

Ngày xưa thiên hạ, bây giờ thiên nhai

念白:(độc thoại)

江湖谁与问零丁,

jiāng hú shéi yǔ wèn líng dīng

Giang hồ thùy dữ vấn linh đinh,

Chốn giang hồ ai vẫn cô độc

几回驻马看潮平。

jǐ huí zhù mǎ kàn cháo píng

Kỷ hồi trú mã khán triều bình.

Đôi lần dừng ngựa ngắm triều dâng

此心若得一株雪,

cǐ xīn ruò de yī zhū xuě

Thử tâm nhược đắc nhất châu tuyết,

Thấy lòng giống như băng tuyết

人生何处不清明。

rén shēng hé chǔ bù qīng míng

Nhân sinh hà xử bất thanh minh

Đời người rồi sẽ trôi về nơi đâu.

Bài dịch thứ 78

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.