Nguyệt lượng hải

Song: 月亮海 – yuè liàng hǎi – Nguyệt lượng hải
Singer: Lâm Hàn / Tạ Dung Nhi
Translator: conmahat (đa tạ)
Download:
chinese | vietnamese

男:旧砖墙 映斜阳

jiù zhuān qiáng  yìng xié yáng

cựu chuyên tường ánh tà dương

Mảnh tường xưa hắt ánh chiều

河岸相扶摸样的想象

hé àn xiāng fú mō yàng de xiǎng xiàng

hà ngạn tương phù mạc dạng đích tưởng tượng

mơ hồ thấy dường như bờ sông ẩn hiện

石桥下 梦徜徉

shí qiáo xià  mèng cháng yáng

Thạch kiều hạ mộng thảng dương

nơi cầu đá, mộng thẩn thơ

风过江水的脸庞

fēng guò jiāng shuǐ de liǎn pang

phong quá giang thủy đích kiểm bàng

gió lướt qua mặt sông bóng loang

女:孤独 那缕香

gū dú a  nà lǚ xiāng

cô độc trứ na lũ hương

1 làn hương dần len lỏi

蔓藤爬过这面相思墙

màn téng pá guò zhè miàn xiāng sī qiáng

mạn đằng ba quá giá diện tương tư tường

như loài dây leo xen lên mảnh tường tương tư

旧时歌 若再唱

jiù shí gē  ruò zài chàng

Cựu thì ca nhược tái xướng

Khúc ca xưa dường lại cất

谁又把谁心锁上

shéi yòu bǎ shéi xīn suǒ shàng

thùy hựu bả thùy tâm tỏa thượng

trong trái tim ai vẫn giữ gìn

男:不明白 爱存在

bù míng bái  ài cún zài

bất minh bạch ái tồn tại

Không thể hiểu tình là thật

种种心事却深埋

zhòng zhòng xīn shì què shēn mái

chủng chủng tâm sự khước thâm mai

Sao bao tâm tư mãi che giấu

女:难开怀 在等待

nán kāi huái  zài děng dài

nan khai hoài tại đẳng đãi

Khó như ý vì trái tim

心里无谁可取代

xīn lǐ wú shéi kě qǔ dài

tâm lý vô thùy khả thủ đại

sẽ chẳng ai có thể thay thế

男:静下来 品尝爱

jìng xià lái  pǐn cháng ài

tĩnh hạ lai phẩm thường ái

đành lặng lẽ để tình cảm

默默灌溉无伤害

mò mò guàn gài wú shāng hài

mặc mặc quán khái vô thương hại

âm thầm trôi đi dù tổn thương

男:别离开

bié lí kāi

biệt ly khai

Không bỏ lại

女:我还在

wǒ hái zài

ngã hoàn tại

em nơi này

合:慢慢酝酿成这片 月亮海

màn màn yùn niàng chéng zhè piàn  yuè liàng hǎi

mạn mạn uấn nhưỡng thành giá phiến nguyệt lượng hải

tâm tư dần tan thành từng mảnh bể trăng huyền

男:阁楼上 旧行装

gé lóu shàng  jiù xíng zhuāng

các lâu thượng cựu hành trang

Nơi lầu xưa cảnh vẫn cũ

谁的墙角传来轻声唱

shéi de qiáng jiǎo chuán lái qīng shēng chàng

thùy đích tường giác truyện lai khinh thanh xướng

từ nhà ai thoáng lên tiếng hát khẽ khàng

落花凉 墨清香

luò huā liáng  mò qīng xiāng

Lạc hoa lương mặc thanh hương

cánh hoa rơi  thoảng nét mực

厚厚思念寄远方

hòu hòu sī niàn jì yuǎn fāng

hậu hậu tư niệm ký viễn phương

nỗi niềm thương nhớ gởi phương xa

女:明月 凝成霜

míng yuè guāng  níng chéng shuāng

minh nguyệt quang ngưng thành sương

ánh trăng tỏ đọng sắc sương

海上如何 停下的苍茫

hǎi shàng rú hé tíng xià de cāng máng

hải thượng như hà đình hạ đích thương mang

mặt bể như ngưng lại sóng tỏa khói biếc

寒玉窗 红泪妆

hán yù chuāng  hóng lèi zhuāng

Hàn ngọc song hồng lệ trang

Màn trời chiều điểm lệ ngọc

倒影昨日满地殇

dào yǐng zuó rì mǎn dì shāng

đảo ảnh tạc nhật mãn địa thương

dập vùi nhanh ảnh hình ngày tàn

男:不明白 爱存在

bù míng bái  ài cún zài

bất minh bạch ái tồn

Không hiểu được tình là thật

种种心事却深埋

zhòng zhòng xīn shì què shēn mái

tại chủng chủng tâm sự khước thâm mai

bao niềm tâm sự mãi chôn sâu

女:难开怀 在等待

nán kāi huái  zài děng dài

nan khai hoài tại đẳng đãi

khó lòng thay xin đợi chò

心里无谁可取代

xīn lǐ wú shéi kě qǔ dài

tâm lý vô thùy khả thủ đại

người có thể thay thế trong tim

男:静下来 品尝爱

jìng xià lái  pǐn cháng ài

tĩnh hạ lai phẩm thường ái

đành lặng lẽ để tình cảm

默默灌溉无伤害

mò mò guàn gài wú shāng hài

mặc mặc quán khái vô thương hại

âm thầm trôi dạt dù thương đau

男:别离开

bié lí kāi

biệt ly khai

Sẽ không để

女:我还在

wǒ hái zài

ngã hoàn tại

em nơi đây

合:慢慢酝酿成这片 月亮海

màn màn yùn niàng chéng zhè piàn  yuè liàng hǎi

mạn mạn uấn nhưỡng thành giá phiến nguyệt lượng hải

âm thầm soi bóng bể cả như  mảnh trăng huyền

男:旧砖墙 映斜阳

jiù zhuān qiáng  yìng xié yáng

cựu chuyên tường ánh tà dương

Mảnh tường xưa soi bóng chiều

河岸相扶摸样的想象

hé àn xiāng fú mō yàng de xiǎng xiàng

hà ngạn tương phù mạc dạng đích tưởng tượng

mơ hồ dường thấy như bên sông ẩn hiện

石桥下 梦徜徉

shí qiáo xià  mèng cháng yáng

Thạch kiều hạ mộng thảng dương

nơi cầu đá mộng thẩn thơ

风过江水的脸庞

fēng guò jiāng shuǐ de liǎn pang

phong quá giang thủy đích kiểm bàng

gió lướt nhẹ mặt sông bóng loang

女:孤独 那缕香

gū dú a  nà lǚ xiāng

cô độc trứ na lũ hương

1 làn hương thoảng trong gió

蔓藤爬过这面相思墙

màn téng pá guò zhè miàn xiāng sī qiáng

mạn đằng ba quá giá diện tương tư tường

như loài dây leo vương trên mảnh tường tương tư

旧时歌 若再唱

jiù shí gē  ruò zài chàng

Cựu thì ca nhược tái xướng

Khúc ca xưa dường lại cất

谁又把谁心锁上

shéi yòu bǎ shéi xīn suǒ shàng

thùy hựu bả thùy tâm tỏa thượng

từ trái tim ai vẫn giữ gìn

男:不明白 爱存在

bù míng bái  ài cún zài

bất minh bạch ái tồn tại

Không thể hiểu bao tâm tư

种种心事却深埋

zhòng zhòng xīn shì què shēn mái

chủng chủng tâm sự khước thâm mai

Bao tình cảm lại cứ giấu che

女:难开怀 在等待

nán kāi huái  zài děng dài

nan khai hoài tại đẳng đãi

Khó giải bày vì trái tim

心里无谁可取代

xīn lǐ wú shéi kě qǔ dài

tâm lý vô thùy khả thủ đại

liệu có ai có thể thay được

男:静下来 品尝爱

jìng xià lái  pǐn cháng ài

tĩnh hạ lai phẩm thường ái

đành lặng lẽ để tình cảm

默默灌溉无伤害

mò mò guàn gài wú shāng hài

mặc mặc quán khái vô thương hại

âm thầm nổi trôi dù tổn thương

男:别离开

bié lí kāi

biệt ly khai

Không bỏ đi

女:我还在

wǒ hái zài

ngã hoàn tại

để lại em

合:慢慢酝酿成这片 月亮海

màn màn yùn niàng chéng zhè piàn  yuè liàng hǎi

mạn mạn uấn nhưỡng thành giá phiến nguyệt lượng hải

và từ từ ấp ủ 1 mảnh  bể trăng huyền

男:不明白 爱存在

bù míng bái  ài cún zài

bất minh bạch ái tồn

Không hiểu sao tình là thật

种种心事却深埋

zhòng zhòng xīn shì què shēn mái

tại chủng chủng tâm sự khước thâm mai

bao niềm tâm sự cứ chôn sâu

女:难开怀 在等待

nán kāi huái  zài děng dài

nan khai hoài tại đẳng đãi

khó giải bày vì trái tim

心里无谁可取代

xīn lǐ wú shéi kě qǔ dài

tâm lý vô thùy khả thủ đại

vốn đợi chờ người thể thay đổi

男:静下来 品尝爱

jìng xià lái  pǐn cháng ài

tĩnh hạ lai phẩm thường ái

cứ im lặng để tình cảm

默默灌溉无伤害

mò mò guàn gài wú shāng hài

mặc mặc quán khái vô thương hại

âm thầm trôi dạt kô tiếc gì

男:别离开

bié lí kāi

biệt ly khai

Mãi không để

女:我还在

wǒ hái zài

ngã hoàn tại

em nơi đây

合:慢慢酝酿成这片 月亮海

màn màn yùn niàng chéng zhè piàn  yuè liàng hǎi

mạn mạn uấn nhưỡng thành giá phiến nguyệt lượng hải

âm thầm soi bóng như mảnh trăng giữa bể ngọc

男:别离开

bié lí kāi

biệt ly khai

Mãi không rời

女:我还在

wǒ hái zài

ngã hoàn tại

em nơi này

合:慢慢酝酿成这片 月亮海

màn màn yùn niàng chéng zhè piàn  yuè liàng hǎi

mạn mạn uấn nhưỡng thành giá phiến nguyệt lượng hải

âm thầm soi bóng bể cả cùng mảnh trăng huyền

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.