Quyển Châu Liêm – Aki A Kiệt

171136785940323895

Song: 卷珠帘 – Quyển Châu Liêm
Singer: Aki阿杰 – Aki A Kiệt
Download: MP3 | Instrumental | nhạc gốc

镌刻好每道眉间心上
juan ke hao mei dao mei jian xin shang
Tuyên khắc hảo mỗi đạo mi gian tâm thượng
Khắc ghi rõ nét mi trong lòng
画间透过思量
hua jian tou guo si liang
Họa gian thấu quá tư lượng
Tương tư nhuốm vào trong bức họa
沾染了墨色淌
zhan ran le mo se tang
Triêm nhiễm liễu mặc sắc thảng
Hòa lẫn vào sắc mực
千家文都泛黄
qian jia wen dou fan huang
Thiên gia văn đô phiếm hoàng
 Sách nghìn chữ đã ố vàng
夜静谧窗纱微微亮
ye jing mi chuang sha wei wei liang
Dạ tĩnh mật song sa vi vi lượng
Đêm tĩnh lặng ánh sáng lay lắt nơi rèm cửa
拂袖起舞于梦中徘徊
fu xiu qi wu yu meng zhong pai huai
Phất tụ khởi vũ vu mộng trung bồi hồi
Vén tay áo bồi hồi điệu vũ trong mộng
相思蔓上心扉
xiang si man shang xin fei
Tương tư mạn thượng tâm phi
Tương tư trong lòng chấp cánh bay
她眷恋梨花泪
ta juan lian li hua lei
Tha quyến luyến lê hoa lệ
Nàng quyến luyến rơi lệ hoa lê
静画红妆等谁归
jing hua hong zhuang deng shei gui
Tĩnh họa hồng trang đẳng thùy quy
Lặng lẽ điểm trang đợi ai trở về
空留伊人徐徐憔悴
kong liu yi ren xu xu qiao cui
Không lưu y nhân từ từ tiều tụy
Đơn độc y nhân dần dần tiều tụy
胭脂香味
a yan zhi xiang wei
A yên chi hương vị
A~ Son còn hương vị
卷珠帘是为谁
juan zhu lian shi wei shei
Quyển châu liêm thị vi thùy
Vén rèm châu lên là vì ai?
不见高轩
a bu jian gao xuan
A bất kiến cao hiên
 A~ Xe cỗ chưa thấy
夜月明此时难为情
ye yue ming ci shi nan wei qing
Dạ nguyệt minh thử thì nan vi tình
Đêm nay trăng sáng tình khó thay
细雨落入初春的清晨
xi yu luo ru chu chun de qing chen
Tế vũ lạc nhập sơ xuân đích thanh thần
 Mưa phùn rơi vào sáng đầu xuân
悄悄唤醒枝芽
qiao qiao huan xing zhi ya
Tiễu tiễu hoán tỉnh chi nha
 Nhẹ nhàng đánh thức chồi non
听微风耳畔响
ting wei feng er pan xiang
Thính vi phong nhĩ bạn hưởng
 Nghe tiếng gió bên tai
叹流水兮落花伤
tan liu shui xi luo hua shang
Thán lưu thủy hề lạc hoa thương
Thở than cùng dòng nước thương cánh hoa rơi
谁在烟云处琴声长
shei zai yan yun chu qin sheng chang
Thùy tại yên vân xử cầm thanh trường
Ai nơi mịt mù mây khói gảy đàn vang vang.
Bài này đang hot bên China, bài hát diễn tả tâm trạng của tân
nương đợi tân lang đến rước nhưng đợi mãi không thấy…
Bài dịch thứ 211

© 2014 – 2022, nicky. All rights reserved.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.