Song phi – Hà Nhuận Đông

Song: 双飞 – shuāng fēi – Song Phi
Singer: 何润东 – Peter Ho – Hà Nhuận Đông
OST: Butterfly Lover 2006
Download:
MP3 | VCLIP (Krfilm)

不等來世再相約
bù děng lái shì zài xiāng yuē

bất đẳng lai thế tái tương ước

Không bận tâm kiếp sau có sánh duyên hay không


今生就要無恨無悔

jīn shēng jiù yào wú hèn wú huǐ

kim sinh tựu yếu vô hận vô hối

Kiếp này ta phải sống vô hối vô hận


不問前我是誰

bù wèn qián yuán wǒ shì shéi

bất vấn tiền duyên ngã thị thùy

Cũng chẳng cần biết kiếp trước duyên nợ của ta với ai


只管今塵和你日日月月
zhī guǎn jīn chén hé nǐ rì rì yuè yuè

chích quản kim trần hòa nhĩ nhật nhật nguyệt nguyệt

Chỉ cần biết kiếp này ta bên nàng ngày ngày tháng tháng


我願與你雪中泥

wǒ yuàn yǔ nǐ xuě zhōng ní

ngã nguyện dữ nhĩ tuyết trung nê

Ta nguyện cùng nàng vùi trong băng tuyết


紅塵寸寸泥中血

hóng chén cùn cùn ní zhōng xiě

hồng trần thốn thốn nê trung huyết

Máu đào nhuộm đỏ trốn hồng trần


冷暖相隨悲歡同

lěng nuǎn xiāng suí bēi huān tóng lèi

lãnh noãn tương tùy bi hoan đồng lệ

Ấm lạnh cùng bên nhau, vui buồn cùng rơi lệ


朝朝暮暮相依偎
zhāo zhāo mù mù xiāng yī wēi

triều triều mộ mộ tương y ôi

Sớm sớm chiều chiều tương thân tương ái


我是萍你是水

wǒ shì ping nǐ shì shuǐ

ngã thị bình nhĩ thị thủy

Ta là bèo dạt, nàng là nước trôi


相逢相愛不是罪

xiāng féng xiāng ài bú shì zuì

tương phùng tương ái bất thị tội

Tương phùng tương ái làm sao nên tội


地久哭 天長

dì jiǔ kū tiān cháng lèi

địa cửu khốc thiên trường lệ

Đất khóc than, trời tuôn lệ


為你染紅我的血

wéi nǐ rǎn hóng wǒ de xiě
vi nhĩ nhiễm hồng ngã đích huyết

Vì nàng, máu ta nhuộm hồng cả nhân gian


我願與你雙雙飛

wǒ yuàn yǔ nǐ shuāng shuāng fēi

ngã nguyện dữ nhĩ song song phi

Ta nguyện cùng nàng làm đôi uyên ương bay lượn


我願與你雙雙飛

wǒ yuàn yǔ nǐ shuāng shuāng fēi

ngã nguyện dữ nhĩ song song phi

Ta nguyện cùng nàng làm đôi uyên ương bay lượn


今生有了你我夢一回

jīn shēng yǒu le nǐ wǒ mèng yī huí

kim sinh hữu liễu nhĩ ngã mộng nhất hồi

Kiếp này, ta cùng nàng dệt chung giấc mộng


來世等你將我醉
lái shì děng nǐ jiāng wǒ zuì

lai thế đẳng nhĩ tương ngã túy

Kiếp sau ta đợi nàng đến làm ta say đắm


我願與你雙雙飛

wǒ yuàn yǔ nǐ shuāng shuāng fēi

ngã nguyện dữ nhĩ song song phi

Ta nguyện cùng nàng làm đôi uyên ương bay lượn


飛離紅塵是與非

fēi lí hóng chén shì yǔ fēi

phi li hồng trần thị dữ phi

Thoát khỏi hồng trần đầy rẫy thị phi


人間癡情迢迢不歸路

rén jiān chī qíng tiáo tiáo bù guī lù

nhân gian si tình điều điều bất quy lộ

Nhân gian si tình, vạn dặm xa xôi không có lối về


不如天上比翼蝶

bù rú tiān shàng bǐ yì dié

bất như thiên thượng bỉ dực điệp

Chi bằng làm đôi uyên ương bay lượn giữa trời xanh

Bài dịch thứ 18

© 2010, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. flat screen wall mount Reply

    Do you mind if I reference this post from my website? I find myself at your web site more and more often to the point where my visits are about every day now! Thanks again for putting this up. I unquestionably enjoyed every bit of it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.