Mộc Lan Tình – Tôn Yến Tư

Song: 木兰情 – mù lán qíng – Mộc Lan Tình
Singer: 孙燕姿 – Stefanie Sun – Tôn Yến Tư
OST: 花木兰 – Hoa Mộc Lan
Download:
MP3

我看得云在天上混乱地

wǒ kàn de jiàn yún zài tiān shàng hùn luàn dì fēi

ngã khán đắc kiến vân tại thiên thượng hỗn loạn địa phi

Ta trông thấy mây giăng kín cả trời đất


我听得见滚滚埋一滴泪

wǒ tīng de jiàn gǔn gǔn shā cháng mái yī dī lèi

ngã thính đắc kiến cổn cổn sa tràng mai nhất tích lệ

Ta trông thấy sa trường dậy sóng, vùi lấp lệ bi thương


的沙漠我忘了我是

zhè shì shéi de shā mò wǒ wàng le wǒ shì shéi

giá thị thùy đích sa mạc ngã vong liễu ngã thị thùy

Hoang mạc này là của ai, ta quên luôn mình là ai

 
又是谁让这天灰

yòu shì shéi ràng zhè tiān huī

hựu thị thùy nhượng giá thiên hôi
Ai nhuộm xám cả bầu trời u ám


醒在黑山睡在黄河吹往北

xǐng zài hēi shān shuì zài huáng hé fēng chuī wǎng běi

tỉnh tại hắc sơn thụy tại hoàng hà phong xuy vãng bắc

Tỉnh giấc tại Hắc Sơn, thiếp đi tại Hoàng Hà, gió thổi bắc phương


昨日故乡东骏马在等着

zuó rì gù xiāng dōng shì jùn mǎ zài děng a shéi

tạc nhật cố hương đông thị tuấn mã tại đẳng trứ thùy

Ngày trước quê hương ở Đông thành, tuấn mã chờ ai cưỡi


衣下的你我从患到心碎

tiě yī xià de nǐ wǒ cóng huàn nàn dào xīn suì

thiết y hạ đích nhĩ ngã tòng hoạn nan đáo tâm toái

Thân khoác y giáp, ta cùng vượt qua đau thương hoạn nạn


天是白是黑

wǒ wèn tiān shì bái shì hēi

ngã vấn thiên thị bạch thị hắc
Ta hỏi trời là trắng hay đen


心葬了几滴泪

yī kē xīn zàng le jǐ dī lèi

nhất khỏa tâm táng liễu kỉ tích lệ

Nghèn ngào nuốt lệ vào tim


一生情背我往前

yī shēng qíng bèi wǒ wǎng qián fēi

nhất sinh tình bối ngã vãng tiền phi

Vì tình duyên trọn kiếp, ta xông pha trận mạc


天地中的美

jì zhù zhè tiān dì zhōng de měi

kí trụ giá thiên địa trung đích mĩ

Cố gắng khắc ghi vẻ mỹ lệ của trời đất


海世界一眼成灰

cāng hǎi shì jiè yī yǎn chéng huī

thương hải thế giới nhất nhãn thành hôi
Trời xanh biển bạc, chớp mắt hóa thành tro tàn


我想喝家里的井水

wǒ xiǎng hē jiā lǐ de jǐng shuǐ

ngã tưởng hát gia lí đích tỉnh thủy

Ta thèm được uống dòng nước ngọt của quê hương


下生死的滋味

què tūn xià shēng sǐ de zī wèi

khước thôn hạ sinh tử đích tư vị

Nhưng chỉ thấy dư vị của tang thương chết chóc


我敬往事一杯

jiù ràng wǒ jìng wǎng shì yī bēi

tựu nhượng ngã kính vãng sự nhất bôi

Thôi thì để ta kính bằng một cốc rượu nhạt


自己说绝不后退

duì zì jǐ shuō jué bù hòu tuì

đối tự kỷ thuyết tuyệt bất hậu thối
Thề với lòng, tuyệt đối không lùi bước


醒在黑山睡在黄河吹往北

xǐng zài hēi shān shuì zài huáng hé fēng chuī wǎng běi

tỉnh tại hắc sơn thụy tại hoàng hà phong xuy vãng bắc

Tỉnh giấc tại Hắc Sơn, thiếp đi tại Hoàng Hà, gió thổi bắc phương


昨日故乡东骏马在等着

zuó rì gù xiāng dōng shì jùn mǎ zài děng a shéi

tạc nhật cố hương đông thị tuấn mã tại đẳng trứ thùy

Ngày trước quê hương ở Đông thành, tuấn mã chờ ai cưỡi


衣下的你我从患到心碎

tiě yī xià de nǐ wǒ cóng huàn nàn dào xīn suì

thiết y hạ đích nhĩ ngã tòng hoạn nan đáo tâm toái

Thân khoác y giáp, ta cùng vượt qua đau thương hoạn nạn


天是白是黑

wǒ wèn tiān shì bái shì hēi

ngã vấn thiên thị bạch thị hắc

Ta hỏi trời là trắng hay đen.

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.