Tam Thốn Thiên Đường – Nghiêm Nghệ Đan

Song: 三寸天堂 – sān cùn tiān táng – Ba Tấc Thiên Đường
Singer: 严艺丹 – yán yì dān – Nghiêm Nghệ Đan
OST: 步步惊心 – bù bù jīng xīn – Bộ Bộ Kinh Tâm
Download: .FLAC | Orginal CLIP | OST CLIP | Fanmade CLIP (all HD)

停在这里不敢走下去

tíng zài zhè lǐ bù gǎn zǒu xià qù

Đình tại giá lý bất cảm tẩu hạ khứ

Dừng chân nơi này không dám bước tiếp

让悲伤无法上演

ràng bēi shāng wú fǎ shàng yǎn

Nhượng bi thương vô pháp thượng diễn

Để bi thương không cách nào hiện diện

下一页你亲手写上的离别

xià yī yè nǐ qīn shǒu xiě shàng de lí bié

Hạ nhất hiệt nhĩ thân thủ tả thượng đích ly biệt

Trang kế tiếp chàng chính tay viết lời ly biệt

由不得我拒绝

yóu bù de wǒ jù jué

Do bất đắc ngã cự tuyệt

Thiếp không cách nào cự tuyệt

这条路我们走得太匆忙

zhè tiáo lù wǒ men zǒu de tài cōng máng

Giá điều lộ ngã môn tẩu đắc thái thông mang

Con đường này chúng ta bước quá vội vàng

拥抱着并不真实的欲望

yǒng bào a bìng bù zhēn shí de yù wàng

Ủng bão trứ tịnh bất chân thực đích dục vọng

Cứ ôm ấp bao dục vọng không chân thật

来不及等不及回头欣赏

lái bù jí děng bù jí huí tóu xīn shǎng

Lai bất cập đẳng bất cập hồi đầu hân thưởng

Chẳng kịp đợi chờ, chẳng kịp quay đầu thụ hưởng

木兰香遮不住伤

mù lán xiāng zhē bù zhù shāng

Mộc lan hương già bất trụ thương

Mộc Lan hương không dấu được đau thương

不再看天上太阳透过云彩的光

bù zài kàn tiān shàng tài yáng tòu guò yún cǎi de guāng

Bất tái khán thiên thượng thái dương thấu quá vân thải đích quang

Thôi không nhìn ánh mặt trời xuyên qua áng mây

不再找约定了的天堂

bù zài zhǎo yuē dìng le de tiān táng

Bất tái hoa ước định liễu đích thiên đường

Thôi không tìm thiên đường đã ước hẹn

不再叹你说过的人间世事无常

bù zài tàn nǐ shuō guò de rén jiān shì shì wú cháng

Bất tái thán nhĩ thuyết quá đích nhân gian thế sự vô thường

Thôi ca thán về nhân gian thế sự vô thường chàng đã nói

借不到的三寸日光

jiè bù dào de sān cùn rì guāng

Tá bất đáo đích tam thốn nhật quang

Không vay được ba tấc nhật quang

 

停在这里不敢走下去

tíng zài zhè lǐ bù gǎn zǒu xià qù

Đình tại giá lý bất cảm tẩu hạ khứ

Dừng chân nơi này không dám bước tiếp

让悲伤无法上演

ràng bēi shāng wú fǎ shàng yǎn

Nhượng bi thương vô pháp thượng diễn

Để bi thương không cách nào hiện diện

下一页你亲手写上的离别

xià yī yè nǐ qīn shǒu xiě shàng de lí bié

Hạ nhất hiệt nhĩ thân thủ tả thượng đích ly biệt

Trang kế tiếp chàng chính tay viết lời ly biệt

由不得我拒绝

yóu bù de wǒ jù jué

Do bất đắc ngã cự tuyệt

Thiếp không cách nào cự tuyệt

这条路我们走得太匆忙

zhè tiáo lù wǒ men zǒu de tài cōng máng

Giá điều lộ ngã môn tẩu đắc thái thông mang

Con đường này chúng ta bước quá vội vàng

拥抱着并不真实的欲望

yǒng bào a bìng bù zhēn shí de yù wàng

Ủng bão trứ tịnh bất chân thực đích dục vọng

Cứ ôm ấp bao dục vọng không chân thật

来不及等不及回头欣赏

lái bù jí děng bù jí huí tóu xīn shǎng

Lai bất cập đẳng bất cập hồi đầu hân thưởng

Chẳng kịp đợi chờ, chẳng kịp quay đầu thụ hưởng

木兰香遮不住伤

mù lán xiāng zhē bù zhù shāng

Mộc lan hương già bất trụ thương

Mộc Lan hương không dấu được đau thương

不再看天上太阳透过云彩的光

bù zài kàn tiān shàng tài yáng tòu guò yún cǎi de guāng

Bất tái khán thiên thượng thái dương thấu quá vân thải đích quang

Thôi không nhìn ánh mặt trời xuyên qua áng mây

不再找约定了的天堂

bù zài zhǎo yuē dìng le de tiān táng

Bất tái hoa ước định liễu đích thiên đường

Thôi không tìm thiên đường đã ước hẹn

不再叹你说过的人间世事无常

bù zài tàn nǐ shuō guò de rén jiān shì shì wú cháng

Bất tái thán nhĩ thuyết quá đích nhân gian thế sự vô thường

Thôi ca thán về nhân gian thế sự vô thường chàng đã nói

借不到的三寸日光

jiè bù dào de sān cùn rì guāng

Tá bất đáo đích tam thốn nhật quang

Không vay được ba tấc nhật quang

 

 

不再看天上太阳透过云彩的光

bù zài kàn tiān shàng tài yáng tòu guò yún cǎi de guāng

Bất tái khán thiên thượng thái dương thấu quá vân thải đích quang

Thôi không nhìn ánh mặt trời xuyên qua áng mây

不再找约定了的天堂

bù zài zhǎo yuē dìng le de tiān táng

Bất tái hoa ước định liễu đích thiên đường

Thôi không tìm thiên đường đã ước hẹn

不再叹你说过的人间世事无常

bù zài tàn nǐ shuō guò de rén jiān shì shì wú cháng

Bất tái thán nhĩ thuyết quá đích nhân gian thế sự vô thường

Thôi ca thán về nhân gian thế sự vô thường chàng đã nói

借不到的三寸日光

jiè bù dào de sān cùn rì guāng

Tá bất đáo đích tam thốn nhật quang

Không vay được ba tấc nhật quang

那天堂是我爱过你的地方

nà tiān táng shì wǒ ài guò nǐ de dì fāng

Na thiên đường thị ngã ái quá nhĩ đích địa phương

Thiên đường ấy chính là nơi thiếp đã từng yêu chàng

© 2011 – 2012, nicky. All rights reserved.

5 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.