Lắng Nghe Thiếp – Lâm Tâm Như

Song: 倾听我 – qīng tīng wǒ – Lắng Nghe Thiếp
Singer: 林心如 – Ruby Lin – Lâm Tâm Như
OST: 倾世皇妃 – Khuynh Thế Hoàng Phi
Download: MP3 | Vclip

因和果你和我

yīn hé guǒ nǐ hé wǒ

Nhân hòa quả nhĩ hòa ngã

Nhân và quả chàng cùng thiếp

天与地爱与仇

tiān yǔ dì ài yǔ chóu

Thiên dữ địa ái dữ cừu

Trời và đất, yêu cùng hận

握紧我的手倾听我

wò jǐn wǒ de shǒu qīng tīng wǒ

Ác khẩn ngã đích thủ khuynh thính ngã

Hãy nắm chặt tay thiếp và lắng nghe

流动的脉搏在诉说

liú dòng de mài bó zài sù shuō

Lưu động đích mạch bác tại tố thuyết

Từng dòng mạch đập nói lên tất cả

我不怕黑夜里的魔咒

wǒ bù pà hēi yè lǐ de mó zhòu

Ngã bất phạ hắc dạ lý đích ma chú

Thiếp không sợ lời nguyền hắc ám

只要你懂我的温柔

zhī yào nǐ dǒng wǒ de wēn róu

Chích yếu nhĩ đổng ngã đích ôn nhu

Chỉ cần chàng hiểu sự dịu dàng của thiếp

爱可以水深火热不怕痛

ài kě yǐ shuǐ shēn huǒ rè bù pà tòng

Ái khả dĩ thủy thâm hỏa nhiệt bất phạ thống

Yêu đến mức nước sôi lửa bỏng chẳng sợ đau thương

爱可以翻山越岭没尽头

ài kě yǐ fān shān yuè lǐng méi jìn tóu

Ái khả dĩ phiên sơn việt lĩnh một tận đầu

Yêu đến mức vượt núi trèo non chẳng hồi đầu

望一眼千山万水

wàng yī yǎn qiān shān wàn shuǐ

Vọng nhất nhãn thiên sơn vạn thủy

Nhớ ánh mắt chứa đựng thiên sơn vạn thủy

忘一眼人世全非

wàng yī yǎn rén shì quán fēi

Vong nhất nhãn nhân thế toàn phi

Quên ánh mắt trong đó thế gian này chỉ là hư vô

你的誓言是最美丽的瞬间

nǐ de shì yán shì zuì měi lì de shùn jiān

Nhĩ đích thệ ngôn thị tối mỹ lệ đích thuấn gian

Lúc chàng thề hẹn chính là thời khắc đẹp nhất

你的瞬间带我飞到永远

nǐ de shùn jiān dài wǒ fēi dào yǒng yuǎn

Nhĩ đích thuấn gian đái ngã phi đáo vĩnh viễn

Khoảnh khắc ấy dắt thiếp bay vào vĩnh hằng

 

 

冰和雪敌或友

bīng hé xuě dí huò yǒu

Băng hòa tuyết địch hoặc hữu

Băng hòa tuyết, bạn hay thù

火和水在决斗

huǒ hé shuǐ zài jué dòu

Hỏa hòa thủy tại quyết đấu

Lửa và nước mãi phân tranh

握紧我的手倾听我

wò jǐn wǒ de shǒu qīng tīng wǒ

Ác khẩn ngã đích thủ khuynh thính ngã

Hãy nắm chặt tay thiếp và lắng nghe

流动的脉搏沉默着

liú dòng de mài bó chén mò a

Lưu động đích mạch bác trầm mặc trứ

Dòng mạch đập xưa giờ lắng đọng

昨天的伤痛会随风走

zuó tiān de shāng tòng huì suí fēng zǒu

Tạc thiên đích thương thống hội tùy phong tẩu

Đau thương ngày trước đã tan biến theo gió

只要我的爱守护着

zhī yào wǒ de ài shǒu hù a

Chích yếu ngã đích ái thủ hộ trứ

Chỉ cần thiếp giữ được ái tình xưa ấy

爱可以水深火热不怕痛

ài kě yǐ shuǐ shēn huǒ rè bù pà tòng

Ái khả dĩ thủy thâm hỏa nhiệt bất phạ thống

Yêu đến nước sôi lửa bỏng của không sợ đau thương

爱可以翻山越岭没尽头

ài kě yǐ fān shān yuè lǐng méi jìn tóu

Ái khả dĩ phiên sơn việt lĩnh một tận đầu

Yêu đến mức vượt núi trèo non chẳng hồi đầu

望一眼千山万水

wàng yī yǎn qiān shān wàn shuǐ

Vọng nhất nhãn thiên sơn vạn thủy

Nhớ ánh mắt chứa đựng thiên sơn vạn thủy

忘一眼人世全非

wàng yī yǎn rén shì quán fēi

Vong nhất nhãn nhân thế toàn phi

Quên ánh mắt trong đó thế gian này chỉ là hư vô

你的誓言是最美丽的瞬间

nǐ de shì yán shì zuì měi lì de shùn jiān

Nhĩ đích thệ ngôn thị tối mỹ lệ đích thuấn gian

Lúc chàng thề hẹn chính là thời khắc đẹp nhất

你的瞬间带我飞到永远

nǐ de shùn jiān dài wǒ fēi dào yǒng yuǎn

Nhĩ đích thuấn gian đái ngã phi đáo vĩnh viễn

Khoảnh khắc ấy dắt thiếp bay vào vĩnh hằng

 

© 2011 – 2013, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.